Japonska družba 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Culiberg Luka

Vsebina

S spoznavanjem epistemoloških postopkov v humanistiki in v družboslovnih vedah se na podlagi zgodovinskega znanja o japonski družbi seznanjamo z značilnostmi moderne japonske družbe in kulture, pri čemer ustaljene interpretacije, razumevanja in stereotipne predstave postavljamo pod vprašaj in jih s pomočjo pridobljenega teoretskega orodja na novo problematiziramo.

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...