Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji

Sodobne težnje v socialni in kulturni antropologiji

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah, izr. prof. dr. Repič Jaka

Utemeljeno poznavanje sodobnih teoretičnih in metodoloških dosežkov na raziskovalnem področju socialne / kulturne antropologije. Predmet je oblikovan tako, da na predavanjih študentje in študentke pridobijo prikaze in razlage najsodobnejših dosežkov v stroki – ob retrogradnih prikazih sledi, ki so vodile do njih, pri seminarski obliki dela pa aktivno sodelujejo v usmerjeni diskusiji, med katero obravnavajo ključno literaturo. Ob branju sodobnih etnografskih del se seznanjajo tudi z načini in slogom etnografskega pisanja. Poleg tega predmet posreduje študentom in študentkam še novejše informacije o metodoloških usmeritvah na raziskovalnem polju.
Predmet temelji na pregledovanju in branju najnovejših številk izbranih antropoloških periodičnih publikacij in sprotnem spremljanju najodmevnejših novejših monografij.

Spremljanje periodike:

American Anthropologist
Annual Review of Anthropology
Current Anthropology
Journal of the Royal Anthropological Society
Social Anthropology
Anthropological Theory
Etnolog

Branje vsaj ene novejše etnografske monografije. Izbrana poglavja iz novejših zbornikov. (Skupaj do 600 strani branja.)