Beverly J. Silver, Delavska moč: Delavska gibanja in globalizacija od leta 1870

Oddelek za sociologijo

Sodelujejo: dr. Ana Podvršič, doc. dr. Gorazd Kovačič, dr. Maja Breznik