MARZANNA BOGUMILA KIELAR Pesnica z razpoznavno občutljivostjo in zaznavo poimenuje in s tem osvaja to, kar je neizrekljivo, njene metafore odslikavajo hipna, trenutna spoznanja o esenci predmetnosti, skriti pod lupino vidne, materialne resničnosti.
(roj. 1963) Kadar razmišljam o poeziji, je tako, kot da bi stala iz oči v oči s tem, kar ni poimenovano. Njen svet je vrt, na katerem materija v svoji čutni danosti razkriva svoje skrivnostno bistvo, odslikano v dinamični barvitosti metaforičnih podob. Invizibilije, zašifrirane v znakih dane stvarnosti, pripovedujejo o skrivnostih knjige stvarstva. V njenem pesniškem monologu se utrinjajo »sveti pogovori« in razodevajo »prvotna materija«, »monodija« in polifonija, iz pesničine »navigacije« se zaznava, okuša in dojema snovnost in smisel biti.
Ubesedovanje doživljanja stvarnosti kot vrta bivanja izhaja iz ženske zaznave in čutenja obstoja, biti in minevanja. To pa je dano prav s tem namenom: prisluhniti, zaznavati in doživeti njegovo esenco, preden premine. Zato se je zmožna stvarnosti odpreti, jo čutiti kot enkratno danost, jo doživljati in se ji v duhu pokloniti s kontemplacijo, s hvaležno molitvijo ob odkritju njene lepote in enkratnega lastnega doživljanja ljubezni. Marzanna Bogumila Kielar, srečanje z nominiranci za nagrado Wisławe Szymborske, Krakov, 2019. Avtor fotografije: Jakub Włodek, Agencja Gazeta
Ob vročem kamnu, v nalivu sonca, težkih sadežev vidiš samo to, oko, ki si baje pronicljivo, slepo pesniško oko: samo ta krvoločni cvet z lepim grškim imenom (thanatos), kako se odpira in zapira. In tega ne moreš razumeti niti preveriti na noben živ način. Tega, kar bo tudi tebi dano enkrat za vselej; skoraj črne, sladke nabrane višnje krvavijo v moji dlani Na vrtu, bosa (Sacra conversacione, 1992)
Marzanna Bogumiła Kielar je izdala šest pesniških zbirk: Sacra conversacione, 1992; Materia prima, 1999; Umbra, 2002; Monodia, 2006; Breg (Brzeg, 2010); Navigacije (Nawigacje, 2018). Že s prvo zbirko je zbudila pozornost kritike in bralcev in prejela več prestižnih literarnih nagrad. Danes je ena najvidnejših poljskih pesnic, njena poezija je prevedena v številne jezike. Po študiju filozofije na varšavski univerzi je doktorirala s področja družbenih ved in dobila mesto profesorice na Krščanski teološki akademiji v Varšavi. Veliko potuje, udeleževala se je medna- rodnih festivalov poezije po vsej Evropi, v ZDA, na Bližnjem vzhodu. Slovenijo je obiskala leta 1995, ko je prejela mednarodno nagrado kristal Vilenice. Prevod v slovenščino Vaje iz neobstoja: izbrane pesmi. Prev. Jana Unuk. Ljubljana: Družina, 2018
Jan Čurin