Back to top

 

Infrastrukturni center

 

Filozofska fakulteta z infrastrukturnim centrom Infrastrukturna podpora humanističnim študijem deluje v sklopu  Mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) in je namenjen podpori raziskovalnega in pedagoškega dela na področju humanističnih in družboslovnih ved.

 

Izvajanje dejavnosti IC UL FF zagotavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Infrastrukturni center nudi podporo raziskovalnim programom in raziskovalnim projektom na Filozofski Fakulteti  kot tudi drugim raziskovalnim ter izobraževalnim ustanovam znotraj in izven Univerze v Ljubljani.

 

Vodja infrastrukturnega programa na Filozofski fakulteti je izr. prof. dr. Jasna Mažgon.