Prijava na novičnikOBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 

EVIDENCA O PREJEMNIKIH OBVESTIL FF
***
•    Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana; pr@ff.uni-lj.si, 01/241-12-16.

•    Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani je imenovana Nino Komočar Urbanija. Kontakt: dpo@uni-lj.si.

•    Namen obdelave osebnih podatkov: pošiljanje novic in obvestil, povezanih z delovanjem Filozofske fakultete. Posameznikom, ki to želijo, na njihove elektronske naslove periodično pošiljamo obvestila o raznih dogodkih, izobraževanjih, izdajah knjig in podobno. 

•    Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

•    Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: 
/

•    Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 


•    Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: 
Osebni podatki se bodo hranili, dokler ne boste preklicali svoje privolitve. 

•    Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano na naslov Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, lahko kadarkoli zahtevate dostop, popravek in izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov. V zahtevi navedite, katere osebne podatke bi želeli spremeniti, oziroma nam kako drugače sporočite, kako bi želeli omejiti njihovo uporabo. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v skladu z veljavnimi predpisi. 

•    Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: privolitev lahko kadarkoli prekličete s klikom na gumb »unsubscribe« na koncu prejete novice. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

•    Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01/230-97-30, spletna stran: www.ip-rs.si).

•    Informacije o tem:
- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Zagotovitev osebnih podatkov ni pogodbena obveznost.

- ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Če nam osebnih podatkov ne bi želeli posredovati, vam ne bomo mogli pošiljati novic in obvestil, povezanih z delovanjem fakultete.