Center za pedagoško izobraževanje

Konference

9. mednarodna konferenca Biennial International Conference on the Linguistics of Contemporary English (BICLCE), prvotno načrtovana za september 2021, bo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v organizaciji Oddelka za anglistiko in amerikanistiko ter Centra za pedagoško izobraževanje potekala med 15. in 17. septembrom 2022. Predhodne konference BICLCE so potekale v Edinburgu (2005), Toulousu (2007), Londonu (2009), Osnabrücku (2011), Austinu TX (2013), Madisonu WI (2015), Vigu (2017) in Bambergu (2019).

Program konference je dostopen na povezavi, prijavo pa oddate prek spletnega obrazca.

Vabljeni na na Pedagoško-andragoške dneve (PAD) 2023, ki bodo v četrtek, 26. januarja 2023 s pričetkom ob 9.00 uri, potekali na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Tematika vzgoje in izobraževanja za vključujočo skupnost je v današnji družbi vedno bolj pomembna. Njen pomen so prepoznali in podprli v Evropskem svetu, Evropskem parlamentu in znotraj Evropske komisije leta 2017, ko so sprejeli evropski steber socialnih pravic. V dokumentu so izpostavili pomen izobraževalne, socialne in kulturne razsežnosti politike v Evropski uniji pri oblikovanju skupne evropske prihodnosti. Prvo načelo evropskega stebra socialnih pravic pravi, da ima "vsakdo pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da lahko ohrani in pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno obvladovanje prehodov na trgu dela" (European Education Area, b. l.). Eden od ključnih strateških ciljev sodelovanja na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja na ravni Evropske unije je prav spodbujanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva, saj so kot prednostna področja izpostavljena: "vključujoče izobraževanje, enakopravnost, pravičnost, nediskriminacija in spodbujanje državljanskih kompetenc" (prav tam). Doseganje ciljev na poti k uresničevanju vzgoje in izobraževanja za vključujočo skupnost v skladu z evropsko agendo pa predstavlja številne izzive v pedagoški in andragoški praksi.

Ker se tudi pri nas na tem področju soočamo s številnimi vprašanji, bomo PAD 2023 posvetili izzivom, razmislekom in iskanju skupnih rešitev, kako prispevati h kakovostnejšemu in hitrejšemu uresničevanju vzgoje in izobraževanja za vključujočo skupnost. V dopoldanskem delu PAD se bodo zvrstila tri plenarna predavanja, v popoldanskem delu bodo potekale tri različne delavnice, PAD 2023 pa bomo zaključili z razpravo na okrogli mizi. Program najdete na povezavi, prijavo pa oddate tu.