Back to top

NOVICE

 

PETEK, 15.05.2020
Novi sprostitveni ukrepi, dokončanje študijskega procesa in izpitno obdobje

Vlada RS in rektor UL sta sprejela ustrezne sklepe, ki nam omogočajo dokončanje študijskega procesa v letnem semestru in izvedbo izpitov v spomladanskem ...
- več

 

PETEK, 17.04.2020
Pomoč socialno ogroženim študentkam in študentom

Študentke in študente Filozofske fakultete smo po elektronski pošti obvestili o nekaterih možnostih za finančno pomoč zaradi razmer, v katerih so se z...
- več

 

SREDA, 27.05.2020
Namera o oddaji poslovnega prostora

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (UL FF) namerava oddati v najem gostinski obrat – okrepčevalnico na Rimski 11 v izmeri 46,05 m2. Najemnik bo lahko v...
- več

 

PONEDELJEK, 25.05.2020
Študenta Filozofske fakultete v mednarodni raziskovalni skupini soavtorja pomembne znanstvene objave

Študenta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (FF UL), Jakob Kveder (absolvent 1. stopnje študija psihologije) in Nastja Tomat (magistra psihologije), sta...
- več

 

PETEK, 22.05.2020
Vabilo na poletne jezikovne tečaje

Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete razpisuje enotedenske intenzivne poletne tečaje na spletu, pri katerih boste s pomočjo izkušenih...
- več

 

PETEK, 15.05.2020
Mednarodna raziskava: Učinkovito prilagajanje ukrepov posameznikom v času težkih okoliščin

V mednarodni raziskavi Učinkovito prilagajanje ukrepov posameznikom v času težkih okoliščin se na Univerzi v Ljubljani  (vodja: doc. dr. Boštjan Bajec...
- več

 

ČETRTEK, 14.05.2020
Mednarodna raziskava o uporabi digitalne tehnologije v humanistiki

Oddelek za geografijo, s sodelavci z Oddelka za pedagogiko in andragogiko ter Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete, vabi k dejavni vključitvi v mednarodno...
- več

 

SREDA, 06.05.2020
Raziskovalke in raziskovalci Filozofske fakultete sodelujejo pri raziskavah, povezanih s covidom-19

Raziskovalke in raziskovalci s Filozofske fakultete UL sodelujejo v raziskovalnih projektih in programih, ki se dotikajo raziskovanja novega koronavirusa. Objavl...
- več

 

TOREK, 24.03.2020
Pomoč Digitalne UL pri izvajanju študija na daljavo

V okviru projekta Digitalna UL so se odzvali na trenutno situacijo, ki od zaposlenih in študentov Univerze v Ljubljani zahteva študij na daljavo. Na spletni st...
- več

 

SOBOTA, 14.03.2020
Psihosocialna pomoč in pomoč pri izobraževanju na daljavo za študentke in študente UL

V času zaprtja fakultet zaradi koronavirusa je vsem študentkam in študentom na UL na voljo Psihosocialna svetovalnica, ki sicer deluje na Pedagoški fakulteti...
- več

 

vse novice

ŠTUDIJSKA OBVESTILA

 

SREDA, 27.05.2020
Spletni (online) informativni dan za doktorski študijski program (3. stopnja) - 1. 6. 2020

Spletni (online) informativni dan za vpis v doktorski študijski program (3. stopnja) Humanistika in družboslovje v študijskem letu 2020/2021 bo za podr...
- več

 

PETEK, 22.05.2020
Navodila o izposojni dejavnosti OHK od 25. 5. 2020 do 17. 7. 2020

Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete (OHK FF) je s 1. junijem 2020 razširila izposojno dejavnost, ki pa še vedno poteka v okrnjenem obsegu....
- več

 

PETEK, 22.05.2020
Spletni (online) informativni dan za magistrske študijske programe (2. stopnja) - 1. 6. 2020

...
- več

 

PONEDELJEK, 18.05.2020
Sistematični pregledi - ponovno izvajanje

...
- več

 

TOREK, 12.05.2020
Izpitno obdobje v letnem semestru, podaljšanje statusa zaradi Covid-19 in pogosta vprašanja

Najnovejše informacije o izvedbi izpitov v letnem semestru in možnosti podaljšanja statusa študenta zaradi Covid-19. ...
- več

 

NEDELJA, 10.05.2020
Razpis za tutorje študente in oddelčne koordinatorje tutorjev študentov za štud. leto 2020/2021

Komisija za tutorstvo Filozofske fakultete objavlja razpis za tutorje študente in oddelčne koordinatorje tutorjev študentov za štud. leto 2020/2021. Rok za...
- več

 

SREDA, 06.05.2020
Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka tudi za izredne študente

Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov so od 1. maja 2020 dalje poleg rednih upravičeni tudi izredni študentje s stalnim prebivališčem v...
- več

 

TOREK, 05.05.2020
Obvestilo študentom o organizaciji dela referatov Filozofske fakultete

Uradne ure vseh treh referatov (po telefonu in osebno) so do nadaljnjega odpovedane. Na nas se lahko obrnete po elektronski pošti. ...
- več

 

ČETRTEK, 30.04.2020
Možnost podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/2021

Skladno z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju:...
- več

 

PETEK, 29.05.2020
Informativni dnevi skupnega interdisciplinarnega študijskega programa druge stopnje Kognitivna znanost

Vabljeni na skupna informativna dneva magistrskega programa Kognitivna znanost. V uvodu bo na kratko predstavljena kognitivna znanost – interdisciplinarno ra...
- več

 

vsa obvestila

ZAGOVORI

 

PONEDELJEK, 01.06.2020
Ana Kosič
Analiza prireditev v Goriški knjižnici Franceta Bevka


PONEDELJEK, 01.06.2020
Nika Knez
Določanje potencialnih habitatov za naselitev evropskega bizona v Sloveniji


SREDA, 03.06.2020
Alenka Hren Medved
Modernizacija Laškega v dolgem 19. stoletju
10:00, https://us02web.zoom.us/j/85620646564?pwd=c3N1bXV4Mlk4VnJ4SDlnRFBnKzJMUT09 (geslo za dostop lahko pridobite v tajništvu oddelka)


SREDA, 03.06.2020
Miha Hlede
Medpredmetno povezovanje geografije, slovenščine in izbirnih predmetov v osnovni šoli


SREDA, 03.06.2020
Anja Katarina Negovec
Relacijske potrebe, odnos s starši in proces psihološkega osamosvajanja na prehodu v odraslost


SREDA, 03.06.2020
Mihaela Strmečki
Minoritska cerkev na Ptuju v obdobju od leta 1945 do leta 1968


PETEK, 05.06.2020
Katja Šuštar
Model učenja po sistemu »Nikola Tesla« v luči teorij učenja in znanstvenih spoznanj


PONEDELJEK, 08.06.2020
Katarina Penko
Semantische Aspekte von englischen und deutschen Kollokationen des Typus Adjektiv + Substantiv und deren slowenischen Äquivalenten


SREDA, 10.06.2020
Lara Lipnik
Analiza jezikovnih napak pri pisnem izražanju na maturi pri slovenskih učencih španščine kot tujega jezika


PONEDELJEK, 15.06.2020
Hamza Lavić
Evaluation of digital librarianship for manuscripts: Case of Manuscriptorium and Gazi Husrev Bey Library in Sarajevo


vsi zagovori