Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Informativni dnevi na Filozofski fakulteti 2024

Informativni dnevi na Filozofski fakulteti 2024

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje

 • INFORMATIVNI DAN – HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE – RAZPORED

Informativni dan za vpis na interdisciplinarni doktorski študijski program (3. stopnja) Humanistika in družboslovje za študijsko leto 2024/2025 bo za področja, ki jih koordinira Filozofska fakulteta, v ponedeljek, 3. 6. 2024. Skupni del predstavitve bo potekal ob 16.00 uri v  predavalnici 15. Po končani splošni predstavitvi programa bodo ob 17.00 uri potekala srečanja s koordinatorji in koordinatoricami posameznih študijskih področij. Razpored po področjih bo v kratkem objavljen tukaj

 • PREDSTAVITVENI ZBORNIK  - HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE

Predstavitveni zbornik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje za študijsko leto 2024/2025 je objavljen tukaj.

 • PREDSTAVITVENA BROŠURA  - HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE

Predstavitvena brošura interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje za študijsko leto 2024/2025 je objavljena tukaj

 • RAZPIS ZA VPIS - HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE

Razpis za vpis v doktorskem študijske programe UL v študijskem letu 2024/2025 je na voljo tukaj. 

Drugostopenjski študijski programi Filozofske fakultete

 • INFORMATIVNI DAN - MAGISTRSKI ŠTUDIJ (2. STOPNJA) – RAZPORED

Informativni dnevi za vpis na magistrske študijske programe (2. stopnja) bodo potekali 3. 6. 2024 med 10.00 in 16.00 uro. Razpored je objavljen tukaj. Na posameznih oddelkih Filozofske fakultete bodo najprej predstavljene vsebine študijskih programov, ki jih oddelki izvajajo.

Ob 14.00 uri vas vabimo na skupni del predstavitve (glej razpored v prejšnjem odstavku)ki je namenjen seznanitvi s postopki in roki za prijavo na razpis ter drugimi pomembnimi splošnimi informacijami.

 • PREDSTAVITVENI ZBORNIKI IN BROŠURE DRUGOSTOPENJSKIH (MAGISTRSKIH) ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

Predstavitve drugostopenjskih študijskih programov vseh oddelkov Filozofske fakultete so na voljo tukaj (predstavitveni zbornik, brošura). Več informacij o posameznem oddelku lahko pridobite tukaj, pri čemer morate izbrati oddelek/oddelke, ki vas zanima/jo.

 • RAZPIS ZA VPIS v magistrske študijske programe, kjer so navedeni pogoji za prijavo na posamezen program, roki za prijavo ter razpisana vpisna mesta (z vključeno spodnjo mejo vpisanih študentov, ki je pogoj za izvedbo študijskega programa) za vse študijske programe vseh oddelkov Filozofske fakultete je objavljen tukaj.

Vse ostale informacije v zvezi s sprejemnim postopkom (razpis za vpis, roki za prijavo, število razpisanih mest, šolnina, pogoji za vpis in merila za izbiro, priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe, diferencialni izpiti ipd.) lahko najdete tukaj.

 • ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA V ZVEZI S SPREJEMOM NA ŠTUDIJ

Odgovori na pogosta vprašanja so objavljeni tukaj.

Vabljeni!

Prvostopenjski študijski programi Filozofske fakultete

Informativna dneva za dodiplomske študijske programe (1. stopnja) bosta potekala v petek in soboto (16. in 17. februarja 2024). Razpored predstavitev je objavljen v zavihkih v nadaljevanju

INFORMATIVNI DAN (1. STOPNJA), PETEK, 16. FEBRUAR 2024 - DOPOLDANSKI TERMINI 
ŠTUDIJSKI PROGRAM/SMER ODDELEK NASLOV  PREDAVALNICA  NADSTROPJE 
         
ob 10. URI
Geografija Oddelek za geografijo  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  18 pritličje
Sociologija Oddelek za sociologijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  15 pritličje
Sociologija kulture
Pedagogika in andragogika Oddelek za pedagogiko in andragogiko  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  2 pritličje
Psihologija Oddelek za psihologijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  34 pritličje
Latinski jezik, književnost in kultura  Oddelek za klasično filologijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  345 3
Grški jezik, književnost in kultura
Antični in humanistični študiji
Bibliotekarstvo in informatika Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  528 5
Muzikologija Oddelek za muzikologijo  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  535/B 5
Arheologija Oddelek za arheologijo  Zavetiška 5, nasproti gimnazije Vič 5 1
         
ob 11. URI
Etnologija in kulturna antropologija Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo  Zavetiška 5, nasproti gimnazije Vič P2 pritličje
         
ob 11.30 URI
Germanistika Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  18 pritličje
Azijske študije/Japonologija Oddelek za azijske študije  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  2 pritličje
Azijske študije/Koreanistika
Azijske študije/Sinologija 
Prevajalstvo Oddelek za prevajalstvo  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  34 pritličje
Južnoslovanski študiji Oddelek za slavistiko  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  030 klet
Rusistika
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Češki jezik in književnost
Polonistika
Slovakistika
Francistika Oddelek za romanske jezike in književnosti Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  15 pritličje
Italijanski jezik in književnost   
Portugalski jezik in književnost
Španski jezik in književnost
Umetnostna zgodovina Oddelek za umetnostno zgodovino  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  343 3
         
ob 13. URI
Slovenistika Oddelek za slovenistiko  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  2 pritličje
Anglistika  Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  15 pritličje
Filozofija Oddelek za filozofijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  34 pritličje
Zgodovina Oddelek za zgodovino Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  18 pritličje
Primerjalna književnost in literarna teorija Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  4 pritličje
Primerjalno jezikoslovje Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  6 pritličje
Splošno jezikoslovje
Etnologija in kulturna antropologija Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (neformalno srečanje s profesorji oddelka) Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  5 pritličje
         
ob 14. URI
SPLOŠNE INFORMACIJE (prijava na razpis za vpis, izpolnjevanje pogojev za vpis, merila za izbor in izbirni postopek, prehodi med študijskimi programi, zamenjava študijskega programa oziroma smeri in podobna postopkovna vprašanja)  Referat za dodiplomski študij             (1. stopnja) https://uni-lj-si.zoom.us/j/96904046405
Meeting ID: 969 0404 6405
 
ob 8.30 in ob 12.30 URI 
Informativni dan Študentskih domov Ljubljana Mala kulturna dvorana, Upravna stavba, Svetčeva 9, 1000 Ljubljana                                                                          www.stud-dom-lj.si
Kontaktna oseba: Igor Brlek
T: 01-242-1015
M: 051-261-238
INFORMATIVNI DAN (1. STOPNJA), PETEK, 16. FEBRUAR 2024 - POPOLDANSKI TERMINI 
ŠTUDIJSKI PROGRAM/SMER ODDELEK NASLOV  PREDAVALNICA  NADSTROPJE  ZOOM POVEZAVA
           
ob 15. URI  
Sociologija  Oddelek za sociologijo  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  2 pritličje samo v živo
Sociologija kulture
Pedagogika in andragogika Oddelek za pedagogiko in andragogiko Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  343 3 samo v živo
Germanistika Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  R – 1A prizidek samo v živo
Francistika Oddelek za romanske jezike in književnosti Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  15 pritličje samo v živo
Italijanski jezik in književnost   
Portugalski jezik in književnost
Španski jezik in književnost
Prevajalstvo Oddelek za prevajalstvo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  34 pritličje samo v živo
Zgodovina Oddelek za zgodovino  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  18 pritličje samo v živo
Azijske študije, Japonologija Oddelek za azijske študije Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  415 4 samo v živo
Azijske študije, Koreanistika 
Azijske študije, Sinologija 
Muzikologija Oddelek za muzikologijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  535/B 5 samo v živo
Bibliotekarstvo in informatika Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  528 5 samo v živo
Primerjalno jezikoslovje Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  6 pritličje https://uni-lj-si.zoom.us/j/93435223241
Splošno jezikoslovje
Primerjalna književnost in literarna teorija Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  4 pritličje samo v živo
Južnoslovanski študiji Oddelek za slavistiko Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  030 klet samo v živo
Rusistika
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Polonistika 
Češki jezik in književnost
Slovakistika
Geografija Oddelek za geografijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  233 2 samo v živo
Filozofija Oddelek za filozofijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  13 pritličje samo v živo
Etnologija in kulturna antropologija Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo  Zavetiška 5, nasproti gimnazije Vič P2 pritličje  samo v živo
          -
ob 16. URI  
Arheologija Oddelek za arheologijo  Zavetiška 5, nasproti gimnazije Vič 5 1 samo v živo
           
ob 16.30 URI  
Psihologija Oddelek za psihologijo  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  34 pritličje samo v živo
Umetnostna zgodovina Oddelek za umetnostno zgodovino  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  343 3 samo v živo
Slovenistika Oddelek za slovenistiko Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  18 pritličje samo v živo
Anglistika  Oddelek za anglistiko  in amerikanistiko Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  15 pritličje samo v živo
Latinski jezik, književnost in kultura Oddelek za klasično filologijo  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  345 3 samo v živo
Grški jezik, književnost in kultura
Antični in humanistični študiji
INFORMATIVNI DAN (1. STOPNJA), SOBOTA, 17. FEBRUAR 2024 - DOPOLDANSKI TERMINI 
ŠTUDIJSKI PROGRAM/SMER ODDELEK NASLOV PREDAVALNICA  NADSTROPJE  ZOOM POVEZAVA
           
ob 10. URI
Psihologija Oddelek za psihologijo  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  34 pritličje samo v živo
Južnoslovanski študiji Oddelek za slavistiko Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  samo po zoomu samo po zoomu https://uni-lj-si.zoom.us/j/96051715516
Rusistika
Primerjalno slovansko jezikoslovje
Polonistika 
Češki jezik in književnost 
Slovakistika
Anglistika  Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  15 pritl. samo v živo
Sociologija Oddelek za sociologijo  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  samo po Meets samo po Meets https://meet.google.com/hsv-hrbb-esb
Sociologija kulture
Filozofija Oddelek za filozofijo  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  samo po zoomu samo po zoomu https://uni-lj-si.zoom.us/j/3250357657
Meeting ID: 325 035 7657
Zgodovina Oddelek za zgodovino  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  samo po zoomu samo po zoomu https://uni-lj-si.zoom.us/j/98099819036
Umetnostna zgodovina Oddelek za umetnostno zgodovino  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  343 3 samo v živo
Geografija Oddelek za geografijo  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  233 2 https://uni-lj-si.zoom.us/j/2169443355
Primerjalno jezikoslovje Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  6 pritličje https://uni-lj-si.zoom.us/j/93435223241
Splošno jezikoslovje
Primerjalna književnost in literarna teorija Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  4 pritličje samo v živo
Muzikologija Oddelek za muzikologijo  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  535/B 5 samo v živo
Azijske študije, Japonologija Oddelek za azijske študije Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  R – 1A prizidek samo v živo
Azijske študije, Koreanistika 
Azijske študije, Sinologija 
Bibliotekarstvo in informatika Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  samo po zoomu samo po zoomu https://uni-lj-si.zoom.us/j/96612694845
           
ob 11. URI
Arheologija Oddelek za arheologijo  Zavetiška 5 (nasproti gimnazije Vič)  samo po zoomu samo po zoomu https://uni-lj-si.zoom.us/j/99490509988
           
ob 11.15 URI
Pedagogika in andragogika Oddelek za pedagogiko in andragogiko  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  samo po zoomu samo po zoomu https://uni-lj-si.zoom.us/j/99006914912
Meeting ID: 990 0691 4912
Germanistika Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  15 pritličje samo v živo
Slovenistika Oddelek za slovenistiko Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  2 pritličje https://uni-lj-si.zoom.us/j/6606669772?omn=92118305887
Prevajalstvo Oddelek za prevajalstvo  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  samo po zoomu samo po zoomu https://uni-lj-si.zoom.us/j/98383657423
Francistika Oddelek za romanske jezike in književnosti Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  13 pritličje https://uni-lj-si.zoom.us/j/92066768815
Italijanski jezik in književnost   
Portugalski jezik in književnost Meeting ID: 920 6676 8815
Španski jezik in književnost
Latinski jezik, književnost in  kultura Oddelek za klasično filologijo  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana  samo po zoomu samo po zoomu https://us02web.zoom.us/j/86163440745
Grški jezik, književnost in kultura Meeting ID: 861 6344 0745
Antični in humanistični študiji
           
ob 12. URI
Etnologija in kulturna antropologija Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo  Zavetiška 5 (nasproti gimnazije Vič)  samo po zoomu samo po zoomu https://uni-lj-si.zoom.us/j/93649000706
Meeting ID: 936 4900 0706
           
ob 12. URI
Informativni dan Študentskih domov Ljubljana Mala kulturna dvorana, Upravna stavba, Svetčeva 9, 1000 Ljubljana                                                                                                        www.stud-dom-lj.si
Kontaktna oseba: Igor Brlek
T: 01-242-1015
M: 051-261-238

Več informacij o študijskih programih po posameznih oddelkih najdete tukaj.

V petek, 16. 2. 2024, ob 14:00 bo organizirana spletna (Zoom) predstavitev Referata za dodiplomski študij, namenjena vsem zainteresiranim kandidatom in kandidatkam, kjer bodo posredovane splošne informacije v zvezi s prijavo na razpis za vpis in vpisom (študijsko leto 2024/2025). 

Povezava na Zoom predstavitev je objavljena tukaj.

V soboto, 17. 2. 2024, ob 13:00 bodo tutorke pripravile kratko informativno predstavitev za bodoče študente in študentke, ki bi pri študiju potrebovali priznan poseben status študenta s posebnimi potrebami ali poseben status in s tem povezane prilagoditve. Na kratko bodo predstavljene informacije kako pridobiti status, kakšne prilagoditve študenti lahko pridobijo v času študija, osebe, na katere se lahko obrnejo na fakulteti, itd. Povezava na Zoom predstavitev je objavljena tukaj.

Študijski programi/smeri Filozofske fakultete bodo predstavljeni tukaj, kjer so na voljo:

 • predstavitveni zborniki posameznih študijskih programov;
 • brošura, kjer so zbrane informacije o kompetencah, znanjih in spretnostih ter strokovnem naslovu, ki ga diplomanti pridobijo na posameznem študijskem programu oziroma smeri;
 • tabela, v kateri je podrobno  pojasnjeno, katere dvopredmetne študijske programe oziroma smeri je možno med seboj povezovati.

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi s prijavo na razpis za vpis in vpisom bodo objavljena tukaj.

Gradiva informativnih dni za preteklo študijsko leto (2023/24) so na voljo tukaj.