Basic information

Address

University of Ljubljana
Faculty of Arts
Central Humanities Library of the Faculty of Arts
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana, Slovenia
Email: info.ohk@ff.uni-lj.si

Head of the library

mag. Priscila Gulič Pirnat

Office

Phone: +386 1 241 1392 
Email: Priscila.GulicPirnat@ff.uni-lj.si
Room: 518 (5th floor)

Working hours

Monday–Friday: 11:00–13:00

President of the ohk council

Assist. Prof. Dr. David Movrin

Office

Email: david.movrin@ff.uni-lj.si
Room: 329

 

Name and surname

Library of the Department(s) of

E-mail

Phone

dr. Julija Bonai

Psychology

julija.bonai@ff.uni-lj.si

(01) 241 1176

Urša Černič

Educational Sciences

ursa.cernic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1148

Neja Čop

English, German and Translation Studies

neja.cop@ff.uni-lj.si

(01) 241 1350

dr. Martina Frelih

Department of Geography

martina.frelih@ff.uni-lj.si

(01) 241 1234

mag. Priscila Gulič​ Pirnat

Office of the OHK

priscila.gulicpirnat@ff.uni-lj.si

(01) 241 1392

Nastja Janžekovič

Classics

nastja.janzekovic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1420

dr. Tjaša Jug

Library and Information Science and Book Studies

tjasa.jug@ff.uni-lj.si

(01) 241 1380

Tina Kavšek

Psychology

tina.kavsek@ff.uni-lj.si

(01) 241 1176

Marko Kitin

Philosophy,
Art History

marko.kitin@ff.uni-lj.si

(01) 241 1116

(01) 241 1486

mag. Jakob Klemenčič

Art History

jakob.klemencic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1486

Ida Knez Račič

Geography

ida.knezracic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1252

dr. Seta Knop

Comaparative Literature and Literary Theory

seta.knop@ff.uni-lj.si

(01) 241 1383

asist. dr. Špela Lah

Musicology

spela.lah@ff.uni-lj.si

(01) 241 1498

mag. Ana Marija Lamut

History

anamarija.lamut@ff.uni-lj.si

(01) 241 1492

mag. Maja Lipužič

English, German and Translation Studies

maja.lipuzic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1350

Andraž Magajna

Ethnology and Cultural Anthropology

andraz.magajna@ff.uni-lj.si

(01) 241 1584

mag. Ana Mehle

Comparative and General Linguistics

ana.mehle@ff.uni-lj.si

(01) 241 1430

Lucija Miklič Cvek

Geography

lucija.mikliccvek@ff.uni-lj.si

(01) 241 1252

Kristina Pegan Vičič

English, German and Translation Studies

kristina.peganvicic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1352

asist. Matej Petrič

History

matej.petric@ff.uni-lj.si

(01) 241 1201

Anka Polajnar

Slovene Studies and Slavistics

anka.polajnar@ff.uni-lj.si

(01) 241 1302

Marjeta Prelesnik Drozg

Romance Languages and Literatures

marjeta.prelesnik@ff.uni-lj.si

(01) 241 1188

Kristina Pritekelj

Slovene Studies and Slavistics

kristina.pritekelj@ff.uni-lj.si

(01) 241 1300

Andreja Puc

Slovene Studies and Slavistics

andreja.puc@ff.uni-lj.si

(01) 241 1302

Klara Katarina Rupert

Romance Languages and Literatures

klarakatarina.rupert@ff.uni-lj.si

(01) 241 1400

Urška Skalicky

Slovene Studies and Slavistics

urska.skalicky@ff.uni-lj.si

(01) 241 1300

Tina Sušnik

English, German and Translation Studies

tina.susnik@ff.uni-lj.si

(01) 241 1350

mag. Barbara Šatej

History

barbara.satej@ff.uni-lj.si

(01) 241 1200

Urška Šavc

Slovene Studies and Slavistics

urska.savc@ff.uni-lj.si

(01) 241 1300

Marjetka Ščelkov

Philosophy

marjetka.scelkov@ff.uni-lj.si

(01) 241 1116

Tanja Šulak

Educational Sciences

tanja.sulak@ff.uni-lj.si

(01) 241 1148

Franc Saša Šumi

Art History

francsasa.sumi@ff.uni-lj.si

(01) 241 1220

Danijela Udovič

Archaeology

danijela.udovic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1538

Maja Vavtar

Asian Studies

maja.vavtar@ff.uni-lj.si

(01) 241 1450

Milena Vukić

Psychology

milena.vukic@ff.uni-lj.si

(01) 241 1186

Mojca Žaberl

Sociology

mojca.zaberl@ff.uni-lj.si

(01) 241 1122

Damjana Žbontar Furlan

Ethnology and Cultural Anthropology

damjana.zbontarfurlan@ff.uni-lj.si

(01) 241 1528

The Central Humanities Library of the Faculty of Arts in Ljubljana (OHK FF) is the largest among the libraries at University of Ljubljana (UL) and the 5th largest library in Slovenia. Whereas its operation is supervised and coordinated by the Library Council and the Head Librarian, it comprises 18 departmental libraries adjoining 21 departments; 13 libraries are located in the main building at Aškerčeva 2, 4 in the extension of the main building, and 2 at Zavetiška 5.

The Central Humanities Library of the Faculty of Arts meets the needs of its students, professors and research communities with a wide range of library services offered by 18 departmental libraries, making it the largest faculty library in Slovenia and the fifth largest in the country. It is the main research library of the University of Ljubljana in the field of humanities. The library collection counts approx. 800,000 units and keeps exceptional special collections, rare books, maps, music, etc. Some of the books bear the status of a cultural monument.

Two libraries, of the Department of Classics and the Department of Asian Studies, are even unique in Slovenia. Through the Digital Library of the University of Ljubljana (DiKUL) more than 20,000 e-journals, 170,000 e-books and the most important databases of global publishers are available to the University of Ljubljana students and employees (Elsevier ScienceDirect, SpringerLink, Wiley, ACS, IEEE / IEL, IOS Press, JSTOR, Emerald, Sage , EBSCOhost, Taylor & Francis, Oxford University Press, Web of Science, Scopus, etc.). They can access electronic sources from the computers of the faculties, the academies, the Central Technological Library at the University of Ljubljana (CTK) and the National and University Library (NUK), or through remote access (from any location at any time). The Central Humanities Library with its wide range of services and librarians with specialized knowledge represents an excellent support for studies and scientific research at the Faculty of Arts.

Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete (OHK FF) je bila ustanovljena 3. aprila 1996, ko se je formalno, ne pa tudi prostorsko združilo osemnajst knjižnic dvajsetih oddelkov na Filozofski fakulteti. Je največja fakultetna knjižnica Univerze v Ljubljani, tretja največja visokošolska in peta največja knjižnica v Sloveniji – večje so le Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), Mestna knjižnica Ljubljana in Mariborska knjižnica.

Prve knjižnice so na Filozofski fakulteti nastale že ob njeni ustanovitvi leta 1919: knjižnica Seminarja za teoretično filozofijo, knjižnica Pedagoškega seminarja, knji­žnica Seminarja za slovansko filologijo in knjižnica Romanističnega seminarja. Leta 1920 so se jim pridružile knjižnica Historičnega seminarja, knjižnica Umetnostnozgodovinskega seminarja, priročna knjižnica Germanističnega seminarja in knjižnica Klasičnega seminarja. Leta 1921 sta bili ustanovljeni knjižnica Lingvističnega seminarja in knjižnica Geografskega inštituta, leta 1923 knjižnica Arheološkega seminarja, leta 1927 knjižnica Seminarja za primerjalno zgodovino književnosti, leta 1940 pa knjižnica Seminarja za etnologijo. Druge knjižnice so skupaj s seminarji oz. oddelki nastale v obdobju po drugi svetovni vojni: knjižnica Oddelka za psihologijo leta 1950, knjižnica Oddelka za sociologijo leta 1960, knjižnica Oddelka za muzikologijo leta 1962, knjižnica Oddelka za bibliotekarstvo leta 1987, knjižnica Oddelka za azijske in afriške študije leta 1995 in knjižnica Oddelka za prevajanje in tolmačenje leta 1997.

Seminarske knjižnice so v obdobju pred drugo svetovno vojno delovale v prostorih Filozofske fakultete v glavni stavbi Univerze na Kongresnem trgu. Sprva so bile to le priročne knjižnice, namenjene profesorjem za pripravo predavanj in izvajanje seminarjev, medtem ko naj bi za potrebe študentov skrbela predvsem univerzitetna knjižnica. Naloge univerzitetne knjižnice je ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani opravljala Študijska knjižnica za Kranjsko. V 30. letih se je začela gradnja povsem nove univerzitetne knjižnične stavbe na Turjaški ulici po načrtih Jožeta Plečnika. Ko je bila spomladi leta 1941 dokončana, so zaradi nevarnosti, da bi se vanjo vselila italijanska vojaška oblast, tja preselili Filozofsko fakulteto z večino njenih seminarjev in knjižnic. Večje knjižnice, kot so bile knjižnice seminarja za slavistiko, za zgodovino in za umetnostno zgodovino, so dobile svoje prostore, knjižnice drugih seminarjev pa so bile nameščene v profesorske kabinete.  

Januarja 1944 je na stavbo univerzitetne knjižnice padlo nemško letalo in skoraj povsem uničilo štiri seminarske knjižnice: za klasično filologijo, za primerjalno jezikoslovje, za germansko filologijo in za romanistiko. Zgorelo je okrog 15.000 enot gradiva teh knjižnic, pa tudi okoli 55.000 enot gradiva univerzitetne knjižnice. Kasneje so fonde skušali obnoviti, vendar precejšnjega dela izgubljenega gradiva ni bilo več mogoče nadomestiti.

Spomladi leta 1961 so se vsi seminarji in inštituti s svojimi knjižnicami preselili v novo stavbo Filozofske fakultete na Aškerčevi cesti in se preimenovali v oddelke. Takrat sta bila na novo ustanovljena Oddelek za sociologijo in Oddelek za muzikologijo. V novi stavbi so tudi manjše knjižnice pridobile lastne prostore, lahko so opravljale vse svoje naloge in niso bile več samo profesorjem namenjene zbirke v kabinetih. Na nekaterih oddelkih so seminarske sobe uporabljali študenti kot čitalnice. Pozneje so nekatere knjižnice pridobile še dodatne prostore in s tem več čitalniških mest, prosti pristop do vsega gradiva pa je jeseni leta 1993 omogočila le knjižnica Oddelka za umetnostno zgodovino.

Leta 1982 je bil zasnovan hispanistični del romanistične knjižnice, ki je najprej zamenjal dve lokaciji v petem nadstropju, septembra 2002 pa se je preselil v prizidek fakultete. Istočasno sta tam dobili prostore tudi knjižnica Oddelka za azijske študije ter knjižnica Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje, poleti 2008 pa knjižnica Oddelka za psihologijo. Knjižnica Oddelka za arheologijo je bila leta 1991 skupaj z oddelkom preseljena iz fakultetne stavbe na Aškerčevi cesti v obnovljene prostore na Zavetiški ulici 5, naslednje leto se je prav tako tja preselila knjižnica Oddelka za etnologijo. Boljši prostorski pogoji so jima omogočili več čitalniških mest, arheološki knjižnici pa tudi postavitev celotnega gradiva v prosti pristop. Ob ustanovitvi Oddelka za prevajanje in tolmačenje leta 1997 je v najetih prostorih na Borštnikovem trgu nastala tudi nova oddelčna knjižnica, ki pa se je ob selitvi oddelka v stavbo Filozofske fakultete marca 2006 združila s knjižnico oddelkov za anglistiko in germanistiko.

V študijskem letu 1983/1984 so na Filozofski fakulteti načrtovali ureditev velike skupne čitalnice s priročno zbirko in centralnim katalogom v petem nadstropju. Ideja se je delno uresničila šele v študijskem letu 1993/1994, ko je bila predavalnica v kleti preurejena v čitalnico, vendar brez referenčne zbirke.

Knjižnične zbirke so hitro naraščale in v nekaterih knjižnicah se je že sredi osemdesetih let pojavljala prostorska stiska, ki so jo reševali s postavitvijo lesenih omar na hodnikih. Leta 2007 je bilo zaradi namestitve prezračevalnih in klimatskih naprav zgornje dele teh omar potrebno odstraniti, zato se je 50.000 enot gradiva iz vseh oddelčnih knjižnic preselilo v začasen knjižni depo na Karlovški ulici 19.

Računalniško obdelavo gradiva so knjižnice Filozofske fakultete začele uvajati v osemdesetih letih. Leta 1993 so se vključile v sistem COBISS, najprej na področju katalogizacije gradiva, kasneje tudi izposoje, vodenja bibliografij raziskovalcev in medknjižnič­ne izposoje. 

V letih od ustanovitve Filozofske fakultete do danes so iz priročnih zbirk v profesorskih kabinetih zrasle in se razvile velike specializirane knjižnice. Številne med njimi pokrivajo svoja strokovna področja bolje kot katerakoli druga knjižnica v Sloveniji. 

Doc. dr. Milan Lovenjak