Študentske nagrade

Študentske nagrade Filozofske fakultete in Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani

Razpis za študentske nagrade Filozofske fakultete in Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 

S študijskim letom 2017/2018 je začel veljati novi Pravilnik o podeljevanju nagrad študentom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki določa postopek izbire del za fakultetne študentske nagrade. Razpis za študentske nagrade Filozofske fakultete in razpis za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani potekata skupaj. Razpisa sta namenjena študentom do zaključene druge bolonjske stopnje izobrazbe.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 01/241 1216 (Kristina Zajc Božič) ter na elektronskem naslovu: kristina.zajc-bozic@ff.uni-lj.si

Dokumenti:

 

Nagrajenke in nagrajenci

2019:

 • MAJA SEVŠEK: Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij  Osrednjeslovenske statistične regije, mentorica: izr. prof. dr. Barbara Lampič (Oddelek za geografijo)
 • MIJA BON: Geolingvistična interpretacija primerjalnih frazemov v slovenskih narečjih na interaktivni jezikovni karti: Primerjalni frazemi s pomenom človeške lastnosti, mentorica: prof. dr. Vera Smole (Oddelek za slovenistiko)

 

2018:

 • SIMON KOBLAR: Predlog alternativnega omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji (Oddelek za geografijo, mentorja: doc. dr. Blaž Repe, dr. Aljaž Plevnik)

 

2017:

 • SARA ZUPANČIČKačji pastir - La Libellula. Glasbena večjezičnost opere Pavleta Merkuja (Oddelek za muzikologijo, mentor: izr. prof. dr. Gregor Pompe, somentor: prof. Fabio Nieder)

 

2016:

 • Junoš Lukan za delo Fiziološke spremembe pri reševanju testa inteligentnosti, Oddelek za psihologijo, mentorica: izr. prof. dr. Anja Podlesek
 • Luka Gruškovnjak za delo Grobovi z živalskimi kostmi v času starejše železne dobe v Sloveniji, Oddelek za arheologijo, mentorica: red. prof. dr. Ljubinka Teržan

 

2015:

 • Maja Lukanc za delo Ana Celjska: ogrodje za biografijo, Oddelek za zgodovino, mentor: red. prof. dr. Peter Štih

 

2013:

 • Seta Štuhec za delo Dvoinpolrazsežnostna (2,5D) in trirazsežnostna (3D) vizualizacija artefaktov, Oddelek za arheologijo, mentor: izr. prof. dr. Predrag Novaković
 • Aleš Zobec za delo Javna šola, koncepti seksualnosti ter politike gejev in lezbijk, Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za sociologijo, mentorica: red. prof. dr. Mojca Kovač Šebart in mentor: izr. prof. dr. Roman Kuhar

 

2012:

 • Grega Milharčič za delo Samodejna določitev oblikoslovnega tipa jezika, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, mentor: red. prof. dr. France Mihelič

 

2011:

 • Manja Žebre: Glaciokras Lovčena, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Uroš Stepišnik
 • Luka Repanšek: Old English in the Context of North Sea Germanic (Stara angleščina v odnosu do severnomorske germanščine), Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentorica: izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak

 

2010:

 • Jure Vuga: Interpretacija Botticellijeve Pomladi v misterijskem kontekstu, Oddelek za umetnostno zgodovino in Oddelek za sociologijo, mentorja: izr. prof. dr. Martin Germ in doc. dr. Igor Škamperle

 

2009:

 • SEBASTJAN VÖRÖS, Metuljeve preobrazbe – od substancialnega dualizma v novoveški filozofiji do dualizma lastnosti v sodobni filozofiji duha, Oddelek za filozofijo, mentorica: izr. prof. dr. Olga Markič, somentor: prof. dr. Miran Božovič

 

2008:

 • ŠPELA OMAN – z delom Prešernova recepcija španskega in portugalskega baroka, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorici: izr. prof. dr. Irena Novak Popov in red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
 • MARTINA MALEŠIČ – z delom Arhitekta France in Marta Ivanšek, Oddelek za umetnostno zgodovino, mentor: doc. dr. Matej Klemenčič.

 

2007:

 • AGNI PRIJATELJ, z diplomskim delom MED NEOLITSKIMI PEČATNIKI – ŽIGI JUGOVZHODNE EVROPE, mentor red. prof. dr. Mihael Budja  
 • ZALA PEZDIR, z diplomskim delom MOŠKI IN BALET – MISIJA MOGOČE?, mentor izr. prof. dr. Rajko Muršič

 

2006:

 • TEA HVALA z diplomskim delom QUEEROVSKO BRANJE INTERSEKSUALNOSTI V AMERIŠKI FEMINISTIČNI ZNANSTVENI FANTASTIKI, mentor prof. dr. Tomo Virk, somentorici prof. dr. Eva D. Bahovec in doc. dr. Ksenija Vidmar

 

2005:

 • NAJA MAROT z diplomskim delom STROKOVNA IZHODIŠČA IN SMERNICE ZA PROSTORSKO UREDITEV NA PRIMERU DEGRADIRANEGA JUGOVZHODNEGA DELA TRBOVELJ, mentor red. prof. dr. Andrej Černe.

 

2004:

 • MAJA FESEL MARTINČEVIČ (Oddelek za psihologijo), z diplomskim delom PREUČEVANJE DELOVNE SAMOUČINKOVITOSTI: FAKTORSKI IN FACETNI PRISTOP,  mentorja prof. dr. Valentin Bucik in prof. dr. Argio Sabadin
 • ALENKA BARTULOVIĆ (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo) z diplomskim delom UČITI »ZGODOVINO«, RAZUMETI SODOBNOST, USMERJATI PRIHODNOST: Analiza naracij o vojni na bosansko-hercegovskih tleh v učbenikih narodov Republike Bosne in Hercogovine, mentor prof. dr. Božidar Jezernik.

 

2003:

 • ŽIVA ANTAUER, MOJCA CAJNKO, TANJA MATIČ, POLONA PEČNIK, ANDREJ PERDIH, NINA PODLIPNIK, KATARINA ROJKO, NADJA ZOTLAR, skupinsko delo, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, naslov dela: Skladenjska analiza pripovedi o mestu Zalpa, mentorica doc. dr. Marina Zorman;
 • BLAŽ PODPEČAN, Oddelek za arheologijo, naslov dela: Novoveški nagrobnik kot odraz družbene miselnosti in osebnega čustvovanja (primer Spodnje Savinjske doline), mentorica doc. dr. Katarina Katja Predovnik.

2019:

 • ANJA BOŽIČ»Niso namenjene v tisk, tebi velja njih obisk«: Neobjavljena dela dr. Joža Lovrenčiča – pesniška zbirka Nič Niče, kronika Brat Honorat in prevod Ovidijevih Metamorfoz, mentorja: doc. dr. David Movrin in doc. dr. Aleksander Bjelčevič (Oddelek za klasično filologijo in Oddelek za slovenistiko)
 • LEJLA KOŠMRLJ: Prilagoditvene spretnosti, čustvene in vedenjske težave pri otrocih in mladostnikih z živčno-mišičnimi boleznimi, mentor: izr. prof. dr. Robert Masten (Oddelek za psihologijo)

 

2018:

 • ŠPELA BAJŽELJVključevanje učencev, katerih materni jezik ni francoščina, v javno šolo v Franciji (Vključevanje v pedagoške enote in redne oddelke ter poučevanje francoščine kot drugega jezika) / Inclusion des élèves allophones à l'école élémentaire et au collège publics en France (Inclusion en unité pédagogique/en classe ordinaire et enseignement du français langue seconde) / Integration of Pupils Whose Mother-Tongue Is Not French Into Compulsory Education in France (Integration into Pedagogical Units and Suitable Grades/Classes, and Teaching French as a Second Language) (Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorici: prof. dr. Mojca Kovač Šebart in izr. prof. dr. Meta Lah);
 • MAŠA SKUBINSpletni strojni prevajalniki: Zaznavanje entitet / Online Machine Translators: Named Entity Recognition / Tłumaczenie automatyczne w sieci komputerowej: Rozpoznawanie podmiotów nazywanych (Oddelek za slavistiko in Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentorici: izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska in izr. prof. dr. Marjeta Vrbinc);
 • MOJCA SVETEK: Varna prožnost zaposlitve in zadovoljstvo z zaposlitvijo, organizacijska pripadnost ter psihološko blagostanje (Oddelek za psihologijo, mentor: prof. dr. Valentin Bucik).

 

2017:

 

2019:

 • DANIEL EDUARDO LÓPEZ BONČINA: Interpretación sobre los rasgos hipertextuales y las formas de lectura en Rayuela de Julio Cortázar / Interpretacija hipertekstualnih značilnosti in načini branja v Ristancu Julija Cortázarja; mentorica: izr. prof. dr. Maja Šabec (Oddelek za romanske jezike in književnosti);
 • KATARINA GOMBOC ČEH: Slovenska glagola moči in morati in njune ustreznice v stavčnih strukturah v ruskem in ukrajinskem jeziku; mentorja: doc. dr. Mladen Uhlik in prof. dr. Andreja Žele (Oddelek za slavistiko in Oddelek za slovenistiko);
 • DOMEN KRIŠTOFELC: Germanismen in der Mundart von Kropa / Germanizmi v kroparskem govoru; mentorica: izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk (Oddelek za germanistiko);
 • LARISA MAROLT: Improvizacija v glasbi Kadence v Koncertu za flavto v d-molu Wq 22 Carla Philippa Emanuela Bacha; mentor: prof. dr. Matjaž Barbo (Oddelek za muzikologijo);
 • LUCIJA MIRKAC: Biblija in slovenska katoliška lirika med letoma 1854 in 1900; mentorja: doc. dr. Aleksander Bjelčević in prof. dr. Vid Snoj (Oddelek za slovenistiko in Oddelek za primerjalno književnost);
 • DAVOR MLINARIČ: Prevladujoče predstave o slovenski srednjeveški zgodovini: Kako je razumljena preteklost v sodobni Sloveniji; mentor: prof. dr. Peter Štih (Oddelek za zgodovino);
 • ANAMARIJA ŠIŠA: Razvoj praks dejtanja v kapitalizmu: med delom in ljubeznijo; mentor: doc. dr. Primož Krašovec (Oddelek za sociologijo);
 • SARA UHAN: Geografski vidik prehranske enačbe na primeru Škofjeloškega hribovja; mentorica: izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič, somentor: izr. prof. dr. Darko Ogrin (Oddelek za geografijo)
 • LEA VLAHOVIČ: Jezikovnostilistična primerjava dveh slovenskih prevodov Flaubertove Madame Bovary in vprašanje zastaranja prevodov; mentorica: prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar (Oddelek za prevajalstvo)

 

2018:

 • LUCIJA ARZENŠEKUdeleženske vloge dajalniških samostalniških zvez v slovenščini (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, mentorica: prof. dr. Tatjana Marvin);
 • LUCIJA ZALA BEZLAJAli lahko govorimo o rasizmu v zgodnjem Rimskem cesarstvu? (Oddelek za sociologijo in Oddelek za zgodovino, mentorja: prof. dr. Rajko Bratož in doc. dr. Primož Krašovec);
 • BLAŽ BOŽIČ: Raztrgati boga: podobe Dionizove smrti v poznoantičnih virih (Oddelek za klasično filologijo, mentor: doc. dr. Brane Senegačnik);
 • GREGOR DRAŽIL: Ljubljanski grafični bienale – formiranje, mednarodna uveljavitev, umetnostna usmeritev (Oddelek za umetnostno zgodovino, mentorica: izr. prof. dr. Beti Žerovc);
 • ŽIGA GORIŠEK: Transhumantno pašništvo na razpotju sprememb:Transhumanca in turizem kot strategiji preživetja v vasi Lukomir na Bjelašnici (BiH) (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentor: prof. dr. Bojan Baskar);
 • KRISTINA NASTRAN: Reality and Simulation in Jonathan Lethem’s Chronic City –Virtuality and Information Narrative Within the Posthuman Paradigm/Resničnost in simulacija v romanu Jonathana Lethema Chronic City – Virtualnost in informacijska pripoved v okviru posthumanistične paradigme (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentorica: izr. prof. dr. Mojca Krevel);
 • BRANKO OCVIRK: Odziv na vietnamsko vojno v Sloveniji (Oddelek za zgodovino, mentorica: doc. dr. Kornelija Ajlec);
 • MIHA RAJH: Das Volkslied in Gustav Mahlers Werk und sein Beitrag zur Gestaltung der deutschen nationalen Identität/Ljudska pesem v delu Gustava Mahlerja in njegov prispevek k oblikovanju nemške nacionalne identitete (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorica: izr. prof. dr. Špela Virant);
 • ANŽE SLANA: Spominska obeležja slovenskih književnikov – Ulice, ustanove in spomeniki v Kamniku (Oddelek za slovenistiko, mentorica: izr. prof. dr. Urška Perenič, somentorica: doc. dr. Katja Mahnič);
 • VITA VESELKO: Análisis sintáctico y papel discursivo de los procedimientos de topicalización y focalización en el discurso periodístico/Skladenjska analiza in diskurzivna vloga jezikovnih postopkov topikalizacije in fokalizacije v španskem novinarskem diskurzu (Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorica: izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič);
 • ZARJA VRŠIČ: Kritiški in pesniški odziv Jacquesa Dupina na Giacomettijevo kiparstvo (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentor: prof. dr. Vid Snoj);
 • ALJAŽ ZUPANČIČKritika Heglovega državnega prava II (Oddelek za filozofijo in Oddelek za sociologijo, mentorja: izr. prof. dr. Zdravko Kobe in doc. dr. Primož Krašovec).

 

2017:

 • ANJA BANKO: Ženski pogled v ruskem filmu pozne odjuge in zgodnje stagnacije – Študija na primeru filmov Larise Šepitko in Kire  Muratove (Oddelek  za  slavistiko, mentor: doc. dr. Blaž Podlesnik)
 • MANCA FILAK: Projekt Skopje 2014: Vpliv  mestne  prenove  na  identiteto  mesta, socialni spomin in nacionalno zavest prebivalcev (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentorica: doc. dr. Mateja Habinc, mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič)
 • TISA FRELIH: Elektrofiziološki korelati vzdrževanja in integracije zaporedno prikazanih dražljajev v vidno-prostorskem delovnem spominu (Oddelek za psihologijo, mentor: red. prof. dr. Grega Repovš)
 • MATEJA GRAHOVAC: Razlike in podobnosti v recepciji zvočne in tradicionalne knjige na primeru romana Óštrigéca Marjana Tomšiča (Oddelek za slovenistiko, mentorica: red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič)
 • TINA LOKAR GRDEN: Razredna struktura današnje družbe (Oddelek za sociologijo in Oddelek za filozofijo, mentorja: red. prof. dr. Lev Kreft in doc. dr. Gorazd Kovačič)
 • SARA GULAM: Subjektkonstitution in Irmgard Keuns Roman Das kunstseidene Mädchen (Konstitucija subjekta v romanu Irmgard Keun Das kunstseidene Mädchen) (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorica: izr. prof. dr. Špela Virant)
 • IZIDOR JANŽEKOVIČ: Staroslovansko svetišče ali srednjeveški stolp nazahodnem platoju Ptujskega  gradu (Oddelek za arheologijo, mentorica: izr. prof. dr. Katarina Katja Predovnik)
 • VITA LUNEŽNIK: »Veliko  spominov,  zgodb  in  glasbe« – Participatorno akcijsko raziskovanje glasbenega izobraževanja v pozni starosti (Oddelek za pedagogiko in andragogiko, mentorica: izr. prof. dr. Nives Ličen, somentorica: doc. dr. Ana Hofman)
 • MELANIJA MARKOVIČ: Glasbeni arhiv starejših muzikalij v Stolni župniji sv. Janeza Krstnika v Mariboru (Oddelek za muzikologijo, mentor: doc. dr. Aleš Nagode)
 • ADI  MORETTI: The Western Imaginary of Russia in the works of Joseph Conrad (Zahodni imaginarij  Rusije  v  delih  Josepha  Conrada) (Oddelek  za  anglistiko  in amerikanistiko, mentorica: izr. prof. dr. Lilijana Burcar)
 • GAŠPER  OITZL: Prostor-narava-človek v Julijskih Alpah – Zgodovina nekega prostora med letoma 500 in 1500 (Oddelek za zgodovino, mentor: izr. prof. dr. Janez Mlinar)
 • MATEJ  PETRIČ: Simahova  pisma: konstrukcija javne  podobe v pozni antiki (Oddelek za klasično filologijo, mentor: red. prof. dr. Marko Marinčič)
 • EVA  PODKRIŽNIK: Pregled in primerjava dosedanjih prevodov Prešernovega Sonetnega venca v nemščino (Oddelek za prevajalstvo, mentorica: doc. dr. Tanja Žigon)
 • LUKA RUČIGAJ: Slavnostna dvorana Auerspergovega »Knežjega dvorca« v Ljubljani in Faetontovpadec v imaginariju 17. stoletja (Oddelek za umetnostno zgodovino, mentor: doc. dr. Stanko Kokole)
 • TEJA SAKSIDA: Samospev na Slovenskem po letu 1991 (Oddelek za muzikologijo, mentor: red. prof. dr. Leon Stefanija)
 • ANA  SEIFERT: Determination  of  seasonal  and  latitudinal  variations  in  BVOC emissions in the  case of  the  selected  tree  species/Ugotavljanje  variabilnosti  emisij biogenih lahkohlapnih organskih  spojin  za  izbrane  drevesne  vrste,  kot  posledica sezonskih sprememb  in  sprememb  geografske  širine (Oddelek za  geografijo,  mentor: doc. dr. Blaž Repe, somentor: dr. Thomas Holst)
 • REBEKA SLATINŠEK: Kitajska knjižnična klasifikacija in univerzalna decimalna klasifikacija –Pregled in primerjava (Oddelek  za  azijske  študije  in  Oddelek  za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, mentorici: doc. dr. Mateja Petrovčičin doc. dr. Marija Petek)
 • ANA ŠTAJER (prej ŠETINA): Marko Kraljević između istorijske zbilje i legende (Kraljevič Marko medzgodovinsko resničnostjo in legendo) (Oddelek za slavistiko in Oddelek za zgodovino, mentorica: izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec, mentor: doc. dr. Dušan Mlacović)
 • BLAŽ  ŠTANGELJ: Bolnica Jelenbreg – postojanka Slovenske centralne vojno partizanske bolnice (Oddelek za zgodovino, mentor: izr. prof. dr. Mitja Ferenc)
 • VERONIKA TUMPEJ: Doživljanje okrevanja pri osebah z motnjo hranjenja (Oddelek za psihologijo, mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc)
 • KATJA UTROŠA: Darśana nyāya v začetnem obdobju njegovega razvoja (Oddelek za filozofijo, mentor: red. prof. dr. Andrej Ule)
 • ALEŠ ŽAGAR: Pojem filozofije pri poznem Ludwigu Wittgensteinu – standardna interpretacija (Oddelek za filozofijo, mentor: doc. dr. Borut Cerkovnik)
 • GREGA ŽORŽ: Varovanje Rapalske meje in vojaška navzočnost na območju XI. Armadnega zbora (Oddelek za geografijo, mentor: izr. prof. dr. Jernej Zupančič)

 

2012:

 • Barbara Balantič za delo Češki pregovori, njihove slovenske ustreznice, pomen in izvor (Oddelek za slavistiko; mentorica: doc. dr. Petra Stankovska),
 • Matej Blatnik za delo Vegetacijske značilnosti izbranih melišč na območju slovenskih Alp (Oddelek za geografijo; mentor: doc. dr. Blaž Repe),
 • Nejc Boljka za delo Zgodovina prehrambnih lobijev 20. in 21. stoletja: Socialne posledice spremenjenega načina pridelave, distribucije in prehranjevanja za človeka (Oddelek za zgodovino in Oddelek za sociologijo; mentorja: red. prof. dr. Marta Verginella in red. prof. ddr. Rudolf Rizman),
 • Mojca Ferlič in Maruša Naglič za delo Razvoj in evalvacija treninga socialnih veščin (Oddelek za psihologijo; mentorica: red. prof. dr. Cirila Peklaj),
 • Ignac Fock za delo »Mémoires d'un fou« de Flaubert entre autobiographie et fiction (Flaubertovi »Spomini nekega norca« med avtobiografijo in fikcijo) (Oddelek za romanske jezike in književnosti; mentorica: doc. dr. Katarina Marinčič),
 • Maruša Gantar za delo Janez Šubic in njegova cerkvena dela (Oddelek za umetnostno zgodovino; mentorica: doc. dr. Beti Žerovc)
 • Martin Horvat za delo Problem in vloga Brezmejnega pri Melisu (Prevod fragmentov in komentar) (Oddelek za klasično filologijo in Oddelek za filozofijo; mentorja: red. prof. dr. Marko Marinčič in red. prof. dr. Franci Zore),
 • Gašper Jakovac za delo Ideologija absolutizma v zgodovinski trilogiji Henrik VI. Williama Shakespeara (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo; mentorja: izr. prof. dr. Vid Snoj in doc. dr. Marko Štuhec),
 • Simona Laknar za delo Informacijska in didaktična vrednost beril za 9. razred osnovne šole (Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za slovenistiko; mentorici: izr. prof. dr. Jana Kalin in red. prof. dr. Boža Krakar Vogel),
 • Tina Košir Mazi za delo Bhagavadgita med književnostjo in filozofijo (Oddelek za filozofijo in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo; mentorja: red. prof. dr. Maja Milčinski in red. prof. dr. Boris A. Novak),
 • Manca Noč za delo Celovitost člankov in citiranje v slovenski Wikipediji (Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; mentorica: red. prof. dr. Maja Žumer),
 • Maruša Obreza za delo Ledinska hišna imena v vasi Selšček (Oddelek za slovenistiko; mentorica: red. prof. dr. Vera Smole, somentor: doc. dr. Matej Šekli),
 • Sanja Orlač za delo U- topos tujčeve razlike (Oddelek za sociologijo; mentorica: red. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat);
 • Dejan Pacek za delo Katoliška akcija v ljubljanski, lavantinski in goriški (nad)škofiji (Oddelek za zgodovino in Teološka fakulteta UL; mentorja: red. prof. dr. Božo Repe in doc. dr. Matjaž Ambrožič),
 • Nina Petek Črnjanski rokopis – jezikovna in vsebinska analiza slovenskih priimkov, ženskih osebnih imen in molitve (Oddelek za slovenistiko; mentorica: red. prof. dr. Irena Orel),
 • Mirjana Plantan za delo Identiteta slovenskega prostora v popularni glasbi (Oddelek za geografijo; mentor: izr. prof. dr. Jernej Zupančič),
 • Anže Sobočan za delo Izdelava baze izrazov za kitajsko-slovenski, slovensko-kitajski čebelarski terminološki slovar (Oddelek za azijske in afriške študije; mentorica: doc. dr. Mateja Petrovčič),
 • Marko Sraka za delo Radiokarbonska in kulturna zaporedja v 5. tisočletju pr. n. št. na prostoru celinske Slovenije (Oddelek za arheologijo, mentor: red. prof. dr. Mihael Budja),
 • Mirko Starčević za delo Fear and Influence (A Belated Poet's Ontological Agon with a Poetical Precursor)/Strah in vplivanje (Ontološki boj zapoznelega pesnika s prehodnikom) (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko; mentor: red. prof. dr. Uroš Mozetič),
 • Primož Trdan za delo Preoblikovanje zvrsti v Koncertu za violino in orkester Janeza Matičiča (Oddelek za muzikologijo; mentor: doc. dr. Gregor Pompe)
 • Marko Weilguny za delo Diafora, mistična zavest in možnost odnosa, Primerjava nekaterih vidikov filozofije Martina Bubra in Willigisa Jägra (Oddelek za filozofijo; mentor: izr. prof. dr. Borut Ošlaj),
 • Gaja Zager Kocjan za delo Veljavnost implicitnega koncepta osebnosti, merjenega s testom implicitnih asociacij (Oddelek za psihologijo; mentorica: doc. dr. Andreja Avsec, somentor: red. prof. dr. Valentin Bucik).

 

2010:

 • MAJA ČAKARIĆ, Podoba Ljubljane in njenih prebivalcev v delih tujih avtorjev, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentor: izr. prof. dr. Tone Smolej
 • LUKA ČERNUTA, Rečni meandri na kraških poljih, Oddelek geografijo, mentor: izr. prof. dr. Karel Natek, somentor: red. prof. dr. Matjaž Mikoš
 • BARBARA DOLENC, Psihometrična analiza dolge verzije vprašalnika temperamenta TEMPS-a, Oddelek za psihologijo, mentorja: doc. dr. Gregor Sočan in doc. dr. Lilijana Šprah (ZRC SAZU)
 • MATEJA FERK, Morfogeneza kotline Rakov Škocjan, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Uroš Stepišnik
 • MATJAŽ GERŠIČ, Pionirske rastlinske vrste na prodiščih v zgornjem toku reke Save, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Blaž Repe
 • ANA GORŠE, Potek izoglos v govorih ob zgornji Kolpi, Oddelek za slovenistiko, mentorica: red. prof. dr. Vera Smole
 • DAVID KOŽUH, Vile v Gorici od leta 1850 do leta 1900, Oddelek za umetnostno zgodovino, mentor: izr. prof. dr. Matej Klemenčič, somentorica: doc. dr. Helena Seražin
 • URŠKA PETELIN, Slovenska recepcija Gidove Vrnitve iz Sovjetske zveze in podoba Sovjetske zveze v slovenskem literarnem in dnevnem tisku med svetovnima vojnama, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo in FDV, mentor: izr. prof. dr. Tone Smolej, somentorica: red. prof. dr. Monika Kalin Golob
 • ŠPELA PETRIC, O jeziku Dobromirovega evangelija, najstarejšega cirilskega spomenika makedonske redakcije cerkvene slovanščine iz 12. stoletja, Oddelek za slavistiko, mentorici: doc. dr. Vanda Babič in doc. dr. Namita Subiotto
 • KATARINA RAIČEVIĆ, Homoseksualnost in religija: analiza krščanskega, islamskega in judovskega odnosa do koncepta neheteroseksualnosti, Oddelek za sociologijo in Oddelek za pedagogiko in andragogiko, mentorja: doc. dr. Roman Kuhar in red. prof. dr. Mojca Kovač Šebart
 • LIDIJA REZONIČNIK, Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy jako przykład filmowej adaptacji dzieła literackiego / Obljubljena zemlja Andrzeja Wajde kot primer filmske adaptacije literarnega dela, Oddelek za slavistiko, mentor: doc. dr. Nikolaj Jež
 • DEJAN SAVIĆ, Zelena država, Zagovor ekološke države na temelju teorije pravičnosti Johna Rawlsa, Oddelek za filozofijo mentor: doc. dr. Igor Pribac, somentor: dr. Luka Omladič
 • IRENA SOTLAR, Pouk književnosti na celovški gimnaziji, Oddelek za slovenistiko, mentorica: red. prof. dr. Boža Krakar Vogel
 • NEJC SUKLJAN, Glasbeno-teoretska in glasbeno-estetska misel Vincenza Galileija, Oddelek za muzikologijo, mentor: izr. prof. dr. Jurij Snoj
 • TINA ŠTRANCAR, Daniel Kehlmanns Romane Ich und Kaminski und Die Vermessung der Welt als metabiografische Romane / Romana Daniela Kehlmanna Jaz in Kaminski in Izmera sveta kot metabiografska romana, Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko, mentorica: red. prof. dr. Neva Šlibar
 • JERNEJ TIRAN, Tip naselbinskega območja kot dejavnik volilnega vedenja - Analiza volitev v Državni zbor 1996-2008, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Marko Krevs
 • TJAŠA UČAKAR, Izbris ali prenos: Boj za interpretacijo izbrisanih, Oddelek za sociologijo, mentorica: izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat
 • VESNA VIDRIH, Vizualna reprezentacija ženske v partizanski in protirevolucionarni propagandi, Oddelek za zgodovino in FDV, mentorja: red. prof. dr. Božo Repe in doc. dr. Damijan Guštin (FDV)
 • ANA VONČINA, Conrad Paumann: Fundamentum organisandi, Oddelek za muzikologijo, mentor: izr. prof. dr. Jurij Snoj
 • ŽIGA ZWITTER, Vpliv »male ledene dobe« na agrarno poselitev na ozemlju današnje Slovenije: na primeru izbranih območij v Zgornji Savinjski dolini, Oddelek za zgodovino in Oddelek za geografijo, mentorja: doc. dr. Boris Golec in doc. dr. Darko Ogrin, somentor: izr. prof. dr. Karel Natek
 • SARA ŽELEZNIK, Simfonična dela Igorja Štuheca, Oddelek za muzikologijo, mentor: doc. dr. Gregor Pompe
 • KATJA ŽIBREK, Vpliv navideznega okolja na čustveno stanje in občutek prisotnosti v tem okolju, Oddelek za psihologijo, mentorica: doc. dr. Anja Podlesek, somentor: izr. prof. dr. Matjaž Mihelj

 

2009:

 • POLONA BIZJAK, Zaznave samoučinkovitosti dijakov in njihovo psihično blagostanje, Oddelek za psihologijo, mentorica: izr. prof. dr. Sonja Pečjak
 • ANA CERGOL, Senčna stran znanosti: Evgenika v slovenski preteklosti in človeški genetiki sodobnih ter prihodnjih generacij, Oddelek za zgodovino in Oddelek za sociologijo, mentorja: red. prof. dr. Marta Verginella in doc. dr. Igor Pribac, somentor: red. prof. dr. Marko Kerševan.
 • MAJA DOLINAR, Arabska skupnost in njen jezik: jezikovne prakse v Maroku, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič
 • LJUDMILA GABROVŠEK, Položaj žensk v politiki – primerjalna analiza Nizozemske in Slovenije, Oddelek za sociologijo, mentorica: red. prof. dr. Milica Antić Gaber
 • BARBARA GLAŽAR, Slatko je biti Borgesovac ili istina o hrvatskim i srpskim Borgesovcima (Sladko je biti Borgesovec ali resnica o hrvaških in srbskih Borgesovcih), Oddelek za slavistiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorici: doc. dr. Đurđa Strsoglavec in red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
 • PETRA GOSTINČAR, Geomorfološke značilnosti Kočevskega roga in Kočevske Male gore, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Uroš Stepišnik
 • KLEMEN GRABNAR, Primerjalna analiza traktov osmega modusa: vpogled v snovanje gregorijanskih melodij, Oddelek za muzikologijo, mentor: izr. prof. dr. Jurij Snoj
 • NIKA GRŽELJ, Izobraževanje tujcev v procesu integracije – evropska politika in stanje v Sloveniji, Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za sociologijo, mentorici: izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat in doc. dr. Sabina Jelenc Krašovec
 • ALJOŠA HARLAMOV, Nezanesljivi pripovedovalec v sodobnem slovenskem romanu, Oddelek za slovenistiko, mentorica: izr. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič
 • BARBARA KRASNIK, Noša starih Slovanov, Oddelek za arheologijo, mentor: izr. prof. ddr. Andrej Pleterski
 • AMBROŽ KVARTIČ, »Danes burek nič več …«: Sodobne povedke v Velenju, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentorica: izr. prof. dr. Mirjam Mencej
 • PETRA LIKAR, Poljudnoznanstvena besedila danes, Oddelek za slovenistiko, mentorica: red. prof. dr. Erika Kržišnik
 • BARBARA MALEČKAR, Dojemljivost za spremembo stališč, Pomen fiktivnih, nefiktivnih in lažnih informacij, Oddelek za psihologijo, mentorja: izr. prof. dr. Matija Svetina in dr. Markus Appel (Univerza Johannes Kepler v Linzu, Avstrija)
 • MIHA MAREK, Monstruoznost in oblikovanje življenja v Diderotovem materializmu, Oddelek za romanske jezike in književnosti in Oddelek za filozofijo, mentorja: red. prof. dr. Miran Božovič in doc. dr. Katarina Marinčič
 • NEŽA SAGADIN, Honorifica contumelia, Hieronimova Apologija, njen čas, teološka podstat in retorična strategija, Oddelek za klasično filologijo in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentorja: izr. prof. dr. Marko Marinčič in izr. prof. dr. Vid Snoj
 • LEA ŠKERLIČ, Alfredo Pettener in obalna fotografija pred drugo svetovno vojno, Oddelek za umetnostno zgodovino, mentor: doc. dr. Primož Lampič
 • SIMONA ŠTAVBAR, Prevajanje svetniških imen, Oddelek za prevajalstvo, mentorica: doc. dr. Ada Gruntar Jermol, somentor: doc. dr. Donald Reindl
 • KLAUDIJA ŠTERMAN, Socialna anksioznost v izobraževanju odraslih, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, mentorici: doc. dr. Nives Ličen in doc. dr. Melita Puklek Levpušček
 • ANDREJ TROŠT, Mrazišča na Komni, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Darko Ogrin, somentor: asist. dr. Matej Ogrin
 • MAJA TUŠAR, Kleistische Sprachmagie und das Aufbauprinzip seiner Novellen am Beispiel der Werke: Das Bettelweib von Locarno, Das Erdbeben in Chili in Die Verlobung in St. Domingo (Kleistova jezikovna magičnost in zgradba njegovih novel na primeru del: Das Bettelweib von Locarno, Das Erdbeben in Chili in Die Verlobung in St. Domingo), Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorica: izr. prof. dr. Mira Miladinović Zalaznik, somentor: red. prof. dr. Stojan Bračič
 • NEŽA UMEK, Feminizacija v slovenščini in francoščini: družbeni in/ali jezikovni problem?,Oddelek za romanske jezike in književnosti in Fakulteta za družbene vede, mentorja: red. prof. dr. Vladimir Pogačnik in red. prof. dr. Monika Kalin Golob
 • PETRA ZUPANČIČ, Literarnost v spletnih besedilih, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentorja: doc. dr. Aleš Bjelčevič in izr. prof. dr. Matevž Kos
 • IGOR ŽUNKOVIČ, Mit, tragedija in vesoljska zavest, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo in Oddelek za filozofijo, mentorja: izr. prof. dr. Borut Ošlaj in red. prof. dr. Janez Vrečko

 

2008:

 • MARKO HLADNIK, Np-movement in the framework of generative grammar (Premik samostalniške besedne zveze v teoretičnem okviru tvorbene slovnice); red. prof. dr. Milena M. Sheppard
 • SARA ARKO, Konstrukcije in politizacije etnične identitete: »torbeši« v zahodnomakedonski vasi; red. prof. dr. Bojan Baskar
 • MONIKA DEŽELAK TROJAR, Enodijev panegirik na čast kralju Teoderiku, stilistično-retorični vidiki panegirika in njegov zgodovinski pomen; red. prof. dr. Matjaž Babič in red. prof. dr. Rajko Bratož
 • BARBARA MEDVED-CVIKL, Geografska analiza vračanja zdomcev iz Nemčije v Slovenijo; izr. prof. dr. Jernej Zupančič
 • ANDREJA PLUT, Socialni odnosi in psihično blagostanje dijakov v razredu; izr. prof. dr. Sonja Pečjak, somentorica: doc. dr. Andreja Avsec
 • MIRANDA BOBNAR, Denis Diderot: la morphologie de l'être (Denis Diderot: Morfologija bitja); red. prof. dr. Miran Božovič
 • ALENKA POTOČNIK, Razvoj zaimkovnega ogovornega sistema v slovenskih pisnih virih do leta 1850; izr. prof. dr. Irena Orel
 • SARA PALJK, Übungs- und Aufgabenmaterialien für Erwachsene in Daf-Unterricht Übungs- und Aufgabenanalyse das Lehrwerks Themen Aktuell I und II (Vaje in naloge za odrasle pri pouku nemščine kot tujega jezika, analiza vaj in nalog v učbeniškem kompletu Themen aktuell I in  II); izr. prof. dr. Ana Marija Muster, somentorica: lekt. dr. Brigita Kosevski Puljić
 • NINA PLANTARIČ, Phraseologismen in Elfriede Jelineks Roman »Die Klavierspielerin« (Frazemi v romanu Elfriede Jelinek »Učiteljica klavirja«); doc. dr. Darko Čuden, somentorica: lekt. mag. Urška Valenčič Arh
 • ANA BAJŽELJ, Soočanje z minljivostjo v zgodnji kitajski modrosti (pojmovanje smrti in umiranja v filozofiji kong zhongnija in zhuang zhoua); red. prof. dr. Maja Milčinski
 • DAŠA TEPINA, Radikalna levica: Od urbanih gveril do globalnega množičnega gibanja; red. prof. ddr. Rudi Rizman in red. prof. dr. Marta Verginella
 • JANI KOZINA, Prometna dostopnost kot kriterij regionalizacije slovenije; izr. prof. dr. Marijan M. Klemenčič
 • SIMONA WEISS, Posebnosti in težave v razvojnem procesu dečka z aspergerjevim sindromom (študija primera); red. prof. dr. Peter Praper, somentorica: doc. dr. Urška Fekonja Peklaj
 • JULIJA SARDELIĆ in MIRO SAMARDŽIJA, Modernost, identiteta, manjšine: Evropske razsežnosti položaja romske skupnosti v sloveniji; izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat
 • JASMINA KODELE, Traduisibilité et traduction des jeux de Mots et des éléments constitutifs dans la bande dessinée Gaston n°7 – un gaffeur sachant gaffer (Prevedljivost in prevajanje besednih iger in drugih sestavnih elementov v stripu Gaston N°7 - Un gaffeur sachant gaffer); doc. dr. Primož Vitez in izr. prof. dr. Martina Ožbot

 

2007:

 • MILOŠ PAHOR, Evtanazija analiza argumentov za in proti njeni legalizaciji; doc. dr. I. Pribac, prof. dr. A. Nordgren, somen.
 • ANDREJ BOŽIČ, Pesem sveta: Hermenevtična interpretacija Strniševe pesniške zbirke Oko; prof. dr. D. Komel, prof. dr. V. Snoj
 • MATEJA KOMAC, Življenje v osrčju gora včeraj, danes, jutri: na primeru doline Bavšice; doc. dr. I. Škamperle
 • SENJA POLLAK, Prehrambne prepovedi v judovstvu, krščanstvu in islamu ter njihova aktualnost v slovenskem okolju; prof. dr. M. Kerševan
 • NUŠA ZAJC, Izobraževalna biografija karierna sidra in karierni razvoj menedžerjev; doc. dr. N. Ličen, doc. dr. V. Mohorčič Špolar
 • MILENA VUK, Asimetrije na predpozornostni stopnji vidnega procesiranja; doc. dr. A. Podlesek
 • MIHA SLUGA, “Kot Triglav nikdar ne omahne, Slovencu vdanost ne usahne”: Slovenski vojaki med prvo svetovno vojno – lojalnost in dojemanje vojne v njihovih avtobiografskih zapiskih; prof. dr. W. Lukan
 • BLAŽ BABNIK ROMANIUK, Stanovanjska arhitektura v sloveniji: Od konca prve svetovne vojne do konca množične stanovanjske gradnje; doc. dr. M. Klemenčič
 • MINA MUŠINOVIĆ, Cikel poslikav v kripti izvirnega greha v materanskem parku; prof. dr. N. Golob
 • BARBARA TURK, Kaos in kozmos med albanskim in makedonskim prebivalstvom v Gostivarju, v Makedoniji; prof. dr. R. Muršič
 • DAMIR LOVENJAK, Etnični problemi v Zahodni Makedoniji; prof. dr. J. Zupančič
 • ROK BEČAN, Stilometrična analiza idiolekta: ugotavljanje sloga posameznikovega govora s pomočjo statistike besednih oblik v govornem korpusu; prof.dr. M. Hladnik, doc. dr. P. Jakopin, somen.
 • KATARINA ROZMAN, Napaka kot izhodišče in motivacija za širjenje jezikovne zmožnosti pri učenju slovenščine kot tujega jezika: Analiza napak in načrtovanje nalog za njihovo odpravljanje; prof. dr. M. Stabej
 • ERIKA OGRIN, Ćirilove pradjedovske časti i njihov značaj u današnje vrijeme: O radu Ćirila i Metodija među alpskim i panonskim Slavenima (Cirilove pradedne časti in njihov pomen v današnjem času o delu Cirila in Metoda med alpskimi in panonskimi Slovani); prof. dr. C. Sorč,
  prof. dr. V. Osolnik
 • TANJA ŠKERLAVAJ, Die Paraphrase im Gegenwartsdeutsch –  Theoretische und Angewandte Aspekte unter besonderer: Berücksichtigung der Fremdsprachendidaktik (Parafraza v sodobnem  nemškem jeziku – teoretični  in uporabni vidiki s posebnim poudarkom na poučevanju  tujega jezika); prof. dr. S. Bračič
 • PETER TONČIČ, M. Haddon’s the curious incident... And the slovenian visuallly impaired readers (Haddonov roman skrivnostni primer ... In slovenski slabovidni bralci); prof. dr. M. Grosman, dr. V. Rot-Gabrovec
 • MONIKA JERIČ, Zapisi neke ljubezni (Fin’aman a suffi, soufi survit); prof. dr. B. A. Novak
 • GAJA ČERV, Kognitivna analiza metafore v sodobnem slovenskem eseju; doc. dr. V. Matajc
 • MOJCA CAJNKO, Realizem v Evripidovem Orestu; prof. dr. M. Marinčič
 • MARUŠA ZUPANČIČ, Vpliv čeških violinistov na slovenske v 1. polovici 19. stoletja; doc. dr. A. Nagode

 

2006:

 •