Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Zaščita prijaviteljev

Zaščita prijaviteljev

Zakon o zaščiti prijaviteljev vzpostavlja notranji sistem prijave kršitev zakonodaje znotraj Filozofske fakultete.

S tem namenom je Univerza v Ljubljani sprejela Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo, dekanja pa je za zaupnika na Filozofski fakulteti imenovala Matijo Vedenika.

Vse informacije so na voljo v tem dokumentu, objavljamo pa tudi obrazec, ki ga lahko uporabite za prijavo.

Načini prijave:

  • po elektronski pošti na naslov zaupnik.zzpri@ff.uni-lj.si;
  • po navadni pošti na naslov Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana, nujno s pripisom »Prijava po ZZPri, v roke zaupniku: ne odpiraj«;
  • osebno pri zaupniku po predhodni najavi;
  • po telefonu 01/241-10-09.