Tutoring

Tutoring is organised help provided for students.

Tutoring is organised help provided for students. We would like to make inclusion into the university environment easier for new students, provide counselling, and help with study and other issues new students might encounter. Consequently, every freshman is provided with a tutor.

Tutoring System at the Faculty of Arts

Since there are more than 150 active tutors at the Faculty of Arts, we require coordinators to efficiently run the programme. Each department has its own departmental coordinator for tutors-students, whose job is also to oversee tutors' work. 

The following positions are active at the Faculty level: 

The Purpose of Tutoring 

The aim of the tutoring system at the Faculty of Arts is to create conditions for: 

 • organised care for the development of each individual student from enrolment through completion of study;  
 • strengthening direct contact between students and teachers, and among students, teachers, and the Faculty of Arts as a whole;  
 • the more successful integration of students into the university environment;  
 • solving general and specific student problems, especially for those with special needs;  
 • an improved success rate during studies, better student mobility, and higher quality of study.

More Information About Tutoring

You can obtain more information from coordinators and tutors, as well as from: 

Student tutoring is a form of help in which senior students provide guidance to their colleagues in dilemmas related to student everyday life and studies.  They provide help with solving potential problems, as well as with questions and dilemmas that arise during study.

Coordinator for Tutors-Students: Jaka Klun

Departmental Coordinators and Tutors:

DEPARTMENT OF ENGLISH

ANJA ZIDAR

Nika Mrak, Emina Neslanović, Ada Pihler, Stefan Stojkoski, Špela Terbovc

DEPARTMENT OF ARCHEOLOGY

TJAŠA ŽOKALJ

Tim Jarc, Jure Korenjak, Izidor Ramšak

DEPARTMENT OF ASIAN STUDIES

SARA KLEČ

Nadja Bostič, Julija Sekelj, Kaja Sovinc

DEPARTMENT OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE AND BOOK STUDIES

NAJA KEBE

Barbara Šipoš, Maja Šneider

DEPARTMENT OF ETHNOLOGY AND CULTURAL ANTROPOLOGY

PIKA KRISTAN

Lina Troha, Maja Valant

DEPARTMENT OF PHILOSPHY

ZMAGO ŠVAJNCER VREČKO

Sara Svati Sharan, Miha Robnik Kračun

DEPARMENT OF GEOGRAPHY

KATJA ANA POKERŽNIK

Tim Gregorčič, Nika Klasič, Lucija Kušar, Haris Ljubijankić, Urban Pipan, Sara Verbič

DEPARTMENT OF GERMAN, DUTCH AND SWEDISH

HARIS LJUBIJANKIĆ

Larina Griessler, Ajda Kavšak, Ana Končar, Pina Verena Pečuh, Nika Vidrih, Lea Zupan, Valentina Žabkar

DEPARTMENT OF CLASSICS

MATIC KRISTAN

DEPARTMENT OF MUSICOLOGY

NIK KEBER

Evelin Frčec

DEPARTMENT OF EDUCATIONAL STUDIES

ANA ŠEGULA

Hana Kerin, Larisa Komel, Maja Trnušovec, Urša Žnidar

DEPARTMENT OF TRANSLATION STUDIES

ARIANA KUPŠEK

Anna Maria Grego, Lara Kuhelj, Tina Markun, Lea Mioč, Sara Sever, Vesna Vidmar, Laura Weingerl, Pia Zarnik

DEPARTMENT OF COMPARATIVE LITERATURE AND LITERARY THEORY

EVA KRYŠTUFEK

Anja Zidar

DEPARTMENT OF COMPARATIVE AND GENERAL LINGUISTICS

KAJA KACAFURA

DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY

LUKA URŠIČ

Tara Ferbežar Felgner, Zarja Golouh, Tia Jakopič, Ines Likar, Katarina Madunič, Sara Pavlović

DEPARTMENT OF ROMANCE LANGUAGES AND LITERATURES

NIKA MRAK

Katja Brodarič, Špela Terbovc, Polona Zupanc

DEPARTMENT OF SLAVISTICS

ADA PIHLER

Meta Bajželj, Hana Jurečič, Ana Končar, Teja Šabec, Maruša Žibred, Valentina Žabkar

DEPARTMENT OF SLOVENIAN STUDIES

INA POTEKO

Maša Krajnc, Lucija Kušar, Maša Miličinski, Nina Oražem, Alja Primožič, Blaž Šoba, Tamara Šterk, Gal Viršek Žiger

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

MANCA KOZLOVIČ

Karmen Dekleva, Eva Gračanin, Hana Kerin, Maša Krajnc, Veronika Plazovnik, Tjaša Šteblaj

DEPARTMENT OF ART HISTORY

HANA KREŠEVIČ

Lara Cervo, Ana Mesec

DEPARTMENT OF HISTORY

TAMARA ŠTERK

Lara Oštrbenk, Jure Pavšek, Urban Pipan, Veronika Plazovnik, Domen Šega

Coordinator of tutors for Students with Special Needs: MAŠA PUPAHER

Tutors of Students with Special Needs:

Coordinator: SARA PAVLOVIĆ

Tutors for Foreign Students:

The tutors are Slovene students interested in foreign cultures and languages who volunteer to help out exchange students while they are studying at our faculty. 

Tutors are expected to do the following:

 • welcome exchange students upon their arrival
 • aid in finding accommodation
 • help with the application procedure
 • introduce exchange students to student life in Slovenia
 • assist exchange students in becoming acquainted with the department and faculty.

The tutors also organize various social events and a one day trip to different parts of Slovenia each semester.

All exchange students nominated to study at the Faculty of Arts will be contacted by the tutor assigned to them (contact will be initiated via the email address stated in the Application Form). If you do not wish to have a tutor, please let him or her know and keep in mind that they are expecting a reply from you in any case. Please take into consideration that your tutor is also a student, has limited or no use of a car, and has exams and other obligations of their own, so they might not always be available to pick you up or meet with you when you wish. They will, however, do their best to make your exchange in Slovenia as pleasant as possible.

You are welcome to join our Facebook group!

If you are not contacted by a tutor at least one week prior to your arrival, please send an email to sara.pavlovic.72@gmail.com.

VSAK visokošolski učitelj (pedagoški delavec) je TUTOR UČITELJ.

Koordinatorji učiteljev:

Učiteljsko tutorstvo je oblika tutorske dejavnosti, pri kateri visokošolski učitelji in sodelavci svetujejo študentom glede njihovega študija, izbire študijske poti in drugih vprašanj, povezanih s študijem.

Učiteljsko tutorstvo je v celoti formalizirano zaživelo le na nekaterih oddelkih, vsak oddelek pa ima svojega oddelčnega koordinatorja, ki je dodatna vez med predstojnikom in študenti. Mnogo tutorskih dejavnosti pa profesorji opravijo v okviru svojih pedagoških obveznosti, še posebej vaj in seminarjev.

Tutorji imajo možnost uveljavljati tutorsko dejavnost kot zunanji izbirni predmet Študentsko tutorstvo (3 KT).

Oddelčni koordinatorji pa lahko tutorstvo uveljavljajo kot zunanji izbirni predmet Koordiniranje študentskega tutorstva (3 KT).

Tutorji študentje lahko oba predmeta uveljavljajo kot zunanja izbirna predmeta samo enkrat v času študija na obeh stopnjah (ali na prvi ali na drugi).

V procesu tutorstva sodelujejo:

Tutor – vodi, nudi dodatne informacije in pomaga pri pridobivanju informacij in znanj, motivira, usmerja ter s svojim zgledom pripomore k osebnemu in akademskemu razvoju študenta. Tutor je lahko študent ali učitelj.

Študent – prejemnik pomoči, svetovanja.

Koordinator tutorjev – strokovni, raziskovalni ali pedagoški delavec članice UL oziroma študent.

 Glavne naloge tutorja študenta:

 • študentom svetuje glede študijskih in drugih tematik ter situacij;
 • seznanja študente s pravicami in dolžnostmi;
 • seznanja študente s postopki in pravili delovanja članice, Študentskega sveta na članici in ostalih oblik študentske organiziranosti ter življenja (Pravila sistema tutorstva Univerze v Ljubljani, 2015).

Namen študentskega tutorstva je nuditi študentom ustrezno podporo pri študiju. Tutorji študentje pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost.

Glavne naloge tutorja učitelja:

 • študentom svetuje glede študija, izbire predmetov, nadaljevanja študijske poti in kariernih možnosti;
 • pomoč pri reševanju študijske ali druge problematike, ki se pojavi med študijem

Česa tutor NE počne:

 •  ne išče informacij namesto študenta, temveč ga le usmerja;
 •  ne daje nasvetov glede goljufanja na izpitih;
 •  ne komentira in opravlja profesorjev, ocenjevalne politike, metod poučevanja in študijskih zadolžitev;
 •  ne piše seminarskih nalog, poročil, zapiskov ipd. namesto študenta;
 • študenta ne oskrbuje z zapiski, seminarskimi nalogami, poročili ipd. 

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami (rtvslo.si)

Inkluzija in status, okrgola miza (maj 2015)

Prispevek Študij je delo v glasilu Sončnik 

Nova klančina za lažji dostop do predavalnic 

Laufam svoj lajf v FFantastični družbi

PROJEKT TUTORJEV ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI (april 2014)

"FF stopnice se do vseh vedejo enako in jim je vseeno, ali ta, ki po njih teče, to počne hitro, z nogami,  je drugačne barve polti ali spolne usmerjenosti, kakršen koli. 
Film prikazuje osebe, ki jim je družba vsilila različne slabšalne oznake. Tekmovalci se predstavijo, sodelujejo v tekmovanju in na koncu zavržejo oznake, ki jim jih pripisuje družba. 
Na ta način film prikazuje absurd družbenega etiketiranja in primika svojo skodelico k spodbujanju strpnosti, razmisleku o smiselnosti označevanja ter ponudi iskren in unikaten vpogled v svet raznolikosti."

https://www.youtube.com/watch?v=j8r1GBoAZQU

Dobra dela (Radio Slovenija – 1. program)

"TUTORJI SO ŠTUDENTI, KI OB SVOJEM ŠTUDIJU NAJDEJO ČAS, DA PROSTOVOLJNO, BREZPLAČNO IN BREZ FORMALNIH UGODNOSTI POMAGAJO ŠTUDIJSKIM KOLEGOM." (RADIO SLOVENIJA – 1. PROGRAM)

http://radioprvi.rtvslo.si/prispevek/10815 

Informativni dnevi 2013 – intervju s tutorji FF (Radio Val 202)

"POMOČ ŠTUDENTOM - ENA IZMED OBLIK POMOČI ŠTUDENTOM JE TUTORSTVO." (RADIO VAL 202)

http://ava.rtvslo.si/predvajaj/pomoc-studentom/ava2.158730178/

Galerija slik tutorjev za tuje študente

© Faculty of Arts, University of Ljubljana | All rights reserved.

Cookies Privacy Policy

Design and development: ENKI

Iščem ...