Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Rektorske volitve UL in volitve dekana/dekanje UL FF

Rektorske volitve 2021

Trinajstega aprila 2021 so potekale volitve za novega rektorja UL. V skladu s sklepom Senata UL z dne 30. 3. 2021 so volitve potekale elektronsko prek sistema SimplyVoting, v katerega ste lahko vstopili s svojo digitalno identiteto UL, ki jo lahko preverite na tem naslovu. Navodila za glasovanje prek sistema SimplyVoting so na voljo tu.

Objavljamo programe kandidatov za novega rektorja Univerze v Ljubljani. Posnetek javne predstavitve kandidatov za rektorja UL, na katerem je sodelovala Filozofska fakulteta, je na voljo tu.

Volilne imenike UL FF najdete tu

V primeru težav z volilnim imenikom se lahko zaposleni ter študentke in študenti za pomoč in informacije obrnejo na tajnico volilne komisije, go. Damjano Adamič (damjana.adamic@ff.uni-lj.si, 01/241-1032), ali na predsednico volilne komisije FF, go. Tanjo Hribar (tanja.hribar@ff.uni-lj.si, 01/241-1003), v primeru tehničnih težav pa na helpdesk@uni-lj.si.

Objavljamo poročilo o rezultatih 1. kroga volitev rektorja UL.

2. krog volitev, v katerem se bosta pomerila kandidata, ki sta v 1. krogu prejela največ glasov, prof. dr. Igor Papič in prof. dr. Gregor Majdič, bo potekal 21. aprila 2021. Glasovanje bo potekalo prek sistema SimplyVoting.

Na dan 2. kroga volitev, 21. aprila 2021, bo na fakulteti v predavalnici 5 (Aškerčeva 2) med 8. in 16. uro odprto volišče, kjer bo glasovanje preko sistema SimplyVoting omogočeno vsem volilnim upravičencem, ki za glasovanje nimajo ustrezne tehnične opreme.

Volitve dekana oziroma dekanje Filozofske fakultete za mandatno obdobje 2021 – 2025

30. 9. 2021 poteče mandat trenutnemu dekanu fakultete. Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je na podlagi Pravilnika o kandidiranju in volitvah dekana Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z dne 19. 4. 2017, na seji, 31. 3. 2021, sprejel sklep o začetku postopka za izvolitev in imenovanje novega dekana oziroma dekanje ter določil roke za izvedbo kandidiranja in volitev.

Skepi Senata UL FF:

Z dnem 31. 3. 2021 se prične postopek za izvolitev novega dekana oziroma nove dekanje UL FF.

Roki za izvedbo celotnega postopka kandidiranja in volitev:

Začetek postopka  31. 3. 2021
Vložitev kandidatur  do 23. 4. 2021 (do 12.00 ure)
Predložitev programa dela     7. 5. 2021
Objava liste kandidatk in kandidatov 10. 5. 2021
Javna predstavitev kandidatk in kandidatov 25. 5. 2021
Volitve dekana oziroma dekanje    10. 6. 2021

Sklep senata.

Obvestilo volilne komisije

Volilna komisija obvešča, da bo v času od 31. marca do vključno 23. aprila 2021, do 12.00 ure, sprejemala predloge kandidatur za dekana oziroma dekanjo Filozofske fakultete za mandatno obdobje 2021-2025. Predloge kandidatur lahko podajo oddelki fakultete in posamezni zaposleni, ki imajo volilno pravico.

Predlog kandidature mora vsebovati:

  • ime in priimek ter delovno mesto predlagatelja oziroma predlagateljice,
  • ime in priimek ter naziv predlaganega kandidata za dekana oziroma predlagane kandidatke za dekanjo,
  • pisno soglasje kandidata oziroma kandidatke.

Za dekana oziroma dekanjo lahko kandidirajo visokošolske učiteljice in visokošolski učitelji, ki so na fakulteti zaposleni za polni delovni čas, od tega na delovnem mestu visokošolskega učitelja za najmanj polovični delovni čas.

Kot pravočasno vložene kandidature bodo veljale tiste, ki bodo poslane po elektronski pošti na naslov damjana.adamic@ff.uni-lj.si z oznako zadeve: »Za volilno komisijo – kandidatura za dekana oziroma dekanjo FF« do vključno petka, 23. aprila 2021, do 12.00 ure.

Poziv volilne komisije.