Center za pedagoško izobraževanje

Poletne šole tujih jezikov

Poletne šole tujih jezikov

Spodbujanje večjezičnosti, tako na ravni posameznikov in posameznic kot družbe, je eden od pomembnih poudarkov evropske jezikovne politike. Kot opozarja Skupni evropski jezikovni okvir, posameznik oz. posameznica »jezikov in kultur v miselni predstavi ne ločuje kot nečesa samostojnega in posebnega, temveč gradi sporazumevalno zmožnost, h kateri prispevajo celotno znanje in izkušnje z jezikom ter v kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo« (Svet Evrope 2011, 2001: 26).

Tako tudi naše poletne šole stremijo k večjezičnosti in povezovanju jezikov prek uresničevanja didaktičnega načela raznojezičnosti. V okviru šestih poletnih šol se boste lahko srečali s kar 22 jeziki. Pri vsaki šoli bo v smislu pluralističnih pristopov del časa namenjen povezovanju med jeziki na ravni besedišča, struktur, spretnosti, učnih strategij in kultur, preostanek ur pa bo razdeljen med vse vključene jezike, ki jih boste tako spoznavali tudi ločeno.

Slovanski jeziki v času, prostoru in družbi

izr. prof. dr. Matej Šekli (2 uri)

BOLGARŠČINA

lekt. dr. Milen Malakov (3 ure)

ČEŠČINA

lekt. Zdenka Kohoutkova (3 ure)

HRVAŠČINA

lekt. Sanja Pešorda (3 ure)

MAKEDONŠČINA

izr. prof. dr. Namita Subiotto (3 ure)

POLJŠČINA

doc. dr. Lidija Rezoničnik (3 ure)

SLOVAŠČINA

lekt. Darija Pivk (3 ure)

Povezave med romanskimi jeziki      Sara Hevia, Jošt Jesenovec, Tina Matić, Alja Krašovec, Edvin Dervišević, lekt. dr. Ioana - Carmen Jieanu (3 ure)

FRANCOŠČINA

Tina Matić (3 ure)

ITALIJANŠČINA

Jošt Jesenovec (3 ure)

PORTUGALŠČINA

Alja Krašovec in Edvin Dervišević (4 ure)

ROMUNŠČINA

lekt. dr. Ioana - Carmen Jieanu (4 ure)

ŠPANŠČINA

Sara Hevia (3 ure)

ALBANŠČINA  

Aleksandar Trifunović

BOLGARŠČINA

lekt. dr. Milen Malakov

NOVA GRŠČINA

Matic Mahnič

ROMUNŠČINA

lekt. dr. Ioana - Carmen Jieanu

Povezave med azijskimi jeziki  asist. dr. Nina Golob, Su Ping (2 uri)

JAPONŠČINA

asist. dr. Nina Golob (4 ure)

KOREJŠČINA

asist. mag. Eva Vučkovič (5 ur)

KITAJŠČINA

Su Ping (4 ure)

SANSKRT

doc. dr. Luka Repanšek (5 ur)

Povezave med germanskimi jeziki Iva Klemenčič, mag. Maya Choghari, Tanja Miklič (2 uri)

NEMŠČINA

Tanja Miklič (6 ur)

NIZOZEMŠČINA

mag. Maya Choghari (6 ur)

ŠVEDŠČINA

Iva Klemenčič (6 ur)

Jezikovne povezave med klasičnimi jeziki

red. prof. dr. Jerneja Kavčič (2 uri)

LATINŠČINA

Polonca Zupančič (6 ur)

STARA GRŠČINA

mag. Jelena Isak Kres (6 ur)

SANSKRT doc. dr. Luka Repanšek (6 ur)

Poletne šole tujih jezikov bodo v študijskem letu 2020/21 v skupnem obsegu 20 šolskih ur potekale na daljavo (prek videokonferenc) v tednu od ponedeljka, 28. junija, do petka, 2. julija, v popoldanskem času (od 16. ure dalje). Vpis je mogoč do petka, 18. junija, prek spletne prijavnice. Dijaki in dijakinje ter študenti in študentke zaradi uveljavljanja znižane kotizacije prijavnici priložite tudi skenirano kopijo potrdila o vpisu za šolsko/študijsko leto 2020/2021. Ko bo v posamezni skupini prijavljenih 15 udeležencev in udeleženk, se bodo prijave zaprle. Za vpis v poletne šole predznanje vanje vključenih tujih jezikov ni potrebno.

Ena šolska ura traja 45 minut.

Poletne šole ne vključujejo preverjanja znanja. Izpite iz znanja tujih jezikov pa je možno prav tako opravljati na Centru za pedagoško izobraževanje na Filozofski fakulteti.

Za več informacij smo dosegljivi na e-naslovu tecaji@ff.uni-lj.si in  v času uradnih ur, tj. od ponedeljka do petka med 11.00 in 13.00, na tel. št. 01 241 1047. Kontaktna oseba za jezikovne tečaje je dr. Mojca Leskovec.

Z oddajo elektronske prijavnice pristajate na navedene pogoje in potrjujete, da imate tehnične možnosti tečaj spremljati na daljavo (tj. osebni računalnik, ki je opremljen vsaj z avdiopovezavo (slušalke/zvočniki) in internetno povezavo).