Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B)

Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B)

Namen smeri programa:

Smer programa je namenjena kandidatom za bibliotekarski izpit za bibliotekarja, ki glede na določbe Zakona o knjižničarstvu nimajo ustrezne smeri izobrazbe in morajo zato pred opravljanjem bibliotekarskega izpita opraviti študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.

Cilji smeri programa:

Temeljni cilj nove smeri je, da slušatelje, ki nimajo pridobljene izobrazbe s področja bibliotekarstva, seznani z delom v knjižnici, jih usposobi za osnovne knjižnične naloge in jih pripravi za opravljanje bibliotekarskega izpita.

Vpisni pogoj:

V smer programa se lahko vpiše, kdor ima izobrazbo pridobljeno po študijskem programu prve ali druge stopnje oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu, po katerem se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve ali druge stopnje. Pod enakimi pogoji se lahko vpisujejo tudi udeleženci, ki so končali izobraževanje v tujini.

Prednost pri vpisu v smer študijskega programa Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B) imajo kandidati, ki imajo daljše delovne izkušnje z delom v knjižnici.

 

Predstavitveni zbornik smeri študijskega programa Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B)

Razpis za š.l. 2021/22

Elektronska prijava na razpis za vpis v smer programa

Obrazec za Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (ŠPIK-B)