ŠPIK-Š

Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š)

Namen smeri programa

Smer programa je namenjena učiteljem, ki nameravajo delati ali že delajo v šolskih knjižnicah, to je knjižnicah osnovnih, srednjih in strokovnih šol, glasbenih šol, zavodov za usposabljanje mladine in dijaških domov.

Cilji smeri programa

Cilj smeri programa je, da udeležence seznani z delom v šolski knjižnici in jih pripravi za delovna opravila v njih. Smer programa ne usposobi za izvajanje predmeta Informacijsko opismenjevanje, za katera je po veljavnih predpisih potrebna izobrazba druge stopnje iz bibliotekarstva.

Vpisni pogoj

V smer programa se lahko vpiše, kdor ima izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu, po katerem se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, in izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o stopnji in smeri izobrazbe za učitelja oz. svetovalnega delavca v vzgoji in izobraževanju. Pod enakimi pogoji se lahko vpisujejo tudi udeleženci, ki so končali izobraževanje v tujini.

Informativni dan

bo potekal v torek, 20. 9. 2022, od 16.30 dalje na daljavo v spletni aplikaciji ZOOM. Povezava do ZOOM srečanja: https://uni-lj-si.zoom.us/j/4746978129 Prosimo vas, da ob pristopu napišite svoje polno ime in priimek.

Predstavitveni zbornik smeri študijskega programa Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š)

Razpis za š. l. 2022/23

Elektronska prijava na razpis za vpis v smer programa

Obrazec za Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (ŠPIK-Š)