Znanstvenoraziskovalni inštitut

Interna delavnica: Objava raziskovalnih podatkov v odprtem dostopu

Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete vabi na interno delavnico Objava raziskovalnih podatkov v odprtem dostopu – podpora nacionalnih raziskovalnih infrastruktur za humanistiko in družboslovje, na kateri bodo sodelovali Ema Karo (Znanstveni inštitut FF), dr. Sonja Bezjak in mag. Irena Vipavc Brvar (Arhiv družboslovnih podatkov), dr. Tomaž Erjavec (CLARIN.SI), dr. Darja Fišer in dr. Jurij Hadalin (DARIAH-SI).

Delavnica bo namenjena predstavitvi prednosti odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov in napovedanih sprememb v zvezi z zahtevami financerjev raziskav in nekaterih znanstvenih revij glede odprtega dostopa in objave raziskovalnih podatkov. Na delavnici bodo sodelovali predstavniki in predstavnice treh za humanistiko in družboslovje najpomembnejših nacionalnih raziskovalnih infrastruktur (ADP, CLARIN.SI IN DARIAH-SI). Predstavili jih bodo z vidika njihove osnovne dejavnosti in podpore, ki jo nudijo raziskovalcem in raziskovalkam pri ravnanju z raziskovalnimi podatki.  

 

Vsebina delavnice:

1.         prednosti odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov in zahteve javnih financerjev (Ema Karo, ZIFF),

2.         arhiviranje, objava in dostop do raziskovalnih podatkov (dr. Sonja Bezjak, ADP),

3.         objava raziskovalnih podatkov v Arhivu družboslovnih podatkov (mag. Irena Vipavc Brvar, ADP),

4.         CLARIN.SI in odprti jeziko(slo)vni podatki (dr. Tomaž Erjavec, CLARIN.SI),

5.         objava odprtih podatkov za humanistične vede na platformah DARIAH-SI: SIstory.si in Sidih.si (dr. Jurij Hadalin, DARIAH-SI),

6.         uspešno spopadanje z ovirami pri ustvarjanju, uporabi in objavi raziskovalnih podatkov (dr. Darja Fišer, DARIAH-SI),

7.         razprava z udeleženci.

 

Delavnica se bo 16. marca 2021 začela ob 11.00 uri in potekala preko aplikacije Zoom na povezavi (ID sestanka: 941 1467 9707, Geslo: 440470).

Vabilo

Notices

Department of Library and Information Science and Book Studies

Introduction to CHL FF (OHK FF) and COBISS+ for Foreign Students

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Introduction to CHL FF (OHK FF) and COBISS+ for Foreign Students

The Central Humanities Library

Introduction to CHL FF (OHK FF) and COBISS+ for Foreign Students

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

The beginning of 'Anthropology of Complex Systems' Seminar

Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome Day - Exchange Students ONLY

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Cancellation of office hour with prof. Muršič

Faculty of Arts

RVT Condition

Faculty of Arts

RVT Condition

Faculty of Arts, Administrative Office

Conditions for progression to the higher year of studies in academic year 2021/2022

Faculty of Arts, Administrative Office

Conditions for progression to the higher year of studies in academic year 2021/2022