Problemi in vizije spolno občutljive rabe jezika v pisanju in objavljanju rezultatov raziskovalnega dela v slovenščini

Prisrčno vabljeni k poslušanju in sodelovanju pri spletni okrogli mizi z naslovom Problemi in vizije spolno občutljive rabe jezika v pisanju in objavljanju rezultatov raziskovalnega dela v slovenščini, ki bo potekala v okviru Dnevov enakosti spolov FF. Okrogla miza bo v ponedeljek, 12. aprila 2021, ob 10.00 uri na Zoom povezavi (Geslo (ID): 981 5072 9776).

Prisluhnimo izkušnjam in idejam naslednjih raziskovalk in raziskovalca:

  • prof. dr. Darja Zaviršek, Fakulteta za socialno delo UL,
  • prof. dr. Tanja Petrović, Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU,
  • doc. dr. Nina Petek, Filozofska fakulteta UL,
  • doc. dr. Damjan Popič, Filozofska fakulteta UL.

Okroglo mizo bo vodila in moderirala Jana S. Rošker, Filozofska fakulteta UL.

Opis

Jezik je med drugim tudi osrednji medij posredovanja vrednot. Zato je dopuščanje rabe, ki deklarira moški spol kot generičen, že v osnovi problematično. Pri tem ni pomembno zgolj dejstvo, da jezik odraža in zrcali resničnost; enako, če ne še bolj pomembno je tudi to, da jezik to isto resničnost hkrati tudi soustvarja. Jezik je organizem, ki obstaja, živi in se razvija kot neločljiv del naše človeškosti.

Toliko bolj je to pomembno v raziskovanju in v objavi raziskovalnih rezultatov, ki krojijo prihodnost družbe kot celote. To velja tudi (in še posebej) za znanstvene raziskave v družboslovju in humanistiki, ki so osrednjega pomena za razvoj medčloveškega in medkulturnega razumevanja, saj gradijo temelje javno angažiranega življenja in nam nudijo sposobnost kritičnega mišljenja ter znanje, potrebno za ustvarjalno delovanje znotraj eksplozivno spreminjajočega se sveta.

Vendar tudi v objavah znanstveno raziskovalnega dela v slovenščini spolno občutljiva raba jezika še zdaleč ni samoumevna. Na tem področju ostaja marsikatero vprašanje še odprto in marsikateri problem je še nerešen.

Zato menim, da je toliko bolj dragoceno dejstvo, da bodo svoje izkušnje na tem področju v tej spletni okrogli mizi podelile tudi raziskovalke in raziskovalca iz vrste različnih disciplin.

Vabljeni k poslušanju in debati!

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon