Oddelek za geografijo

Poletna šola trajnostne dediščine

Interdisciplinarni medfakultetni inštitut Univerze v Ljubljani za trajnostno varstvo dediščine organizira v sodelovanju z Združenjem ICOMOS Slovenija in pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 2021 prvo poletno šolo trajnostne dediščine z naslovom Odgovorna prenova stavb kulturne dediščine kot temelj trajnostnega in kvalitetnega bivanja. Potekala bo med 21. in 24. junijem 2021 v obliki serije spletnih predavanj in delavnic.

Tema poletne šole se osredotoča na aktualno prakso energetskih sanacij stanovanjskih stavb, nastalih v 20. stoletju, ki predstavljajo pomemben potencial trajnostnega usmerjanja razvoja in priložnost za učinkovito uvajanje načel krožnega gospodarstva v praksi. Ker gre v veliko primerih za pomemben del stavbne dediščine, se bomo posvetili vprašanjema, kako ohranjati vrednote te dediščine in kako zagotavljati kvalitete sodobnega bivanje v njih.

Na poletni šoli bodo predavali ugledni mednarodni in slovenski strokovnjaki. Ob dr. Ege Yildirim in prof. dr. Jörgu Hasplu, ki se bosta osredotočila na predstavitev Ciljev trajnostnega razvoja 2030 in pomena ohranjanja arhitekturne dediščine 20. stoletja, bosta profesorja in raziskovalca s TU Delft, prof. Andy van den Dobbelsteen in dr. Leo Oorschot, predstavila nizozemske izkušnje na tem področju in skozi delavnice tudi konkretne aktivnosti, ki so jih na Nizozemskem zastavili na področju učinkovite prenove in energetske sanacije večstanovanjskih stavb, da bi dosegli cilje brezogljične družbe do leta 2050 in ohranili pomembno stavbno dediščino.

Poletna šola, ki bo potekala v angleškem in slovenskem jeziku, je namenjena tako študentom kot vsem, ki se z omenjeno problematiko soočajo v praksi: strokovnjakom s področja varovanja dediščine, energetske učinkovitosti, lastnikom stanovanj in odločevalcem na vseh ravneh tako v Sloveniji kot v širši regiji. Prijave so možne do 15. maja 2021.

Več informacij o poletni šoli, program in prijavnico najdete tu (SLO) in tu (AN). 

Notices

Faculty of Arts, Administrative Office

Conditions for progression to the higher year of studies in academic year 2021/2022

Faculty of Arts, Administrative Office

Conditions for progression to the higher year of studies in academic year 2021/2022

Department of Asian Studies

The Passing of Prof. Nobuhiro Shiba 柴宜弘 (1946 – 2021)

Department of Asian Studies

The Passing of Prof. Nobuhiro Shiba 柴宜弘 (1946 – 2021)

Faculty of Arts

Save the date for SAVAS 2021

Faculty of Arts

Save the date for SAVAS 2021

Administrative Office for Doctoral Study, Administrative Office

EUTOPIA Doctoral Mobility Programme

Administrative Office for Doctoral Study, Administrative Office

EUTOPIA Doctoral Mobility Programme

Administrative Office for Doctoral Study, Administrative Office

Spring Meeting of the UL Doctoral School

Administrative Office for Doctoral Study, Administrative Office

Spring Meeting of the UL Doctoral School