OBRAZEC ZA IZDELAVO BIBLIOGRAFIJ OBJAVLJENIH IN IZVEDENIH DEL RAZISKOVALCEV FF V SISTEMU COBISS IN SHRANITEV V REPOZITORIJU UL

Za podrobni opis tipologije glej šifrant na: http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf
 

PODATKI O AVTORJU/-IH IN VRSTI AVTORSTVA (avtor, urednik, prevajalec…)
Vrsta avtorstva Priimek in ime Šifra raziskovalca (samo za zaposlene izven FF) Operations


PODATKI O DELU/DOKUMENTU, IZVEDENEM DELU 
Za izdelavo bibliografskega zapisa obvezno priložite primarni vir  (izvod knjige, zbornika; članek oz. številko revije; dokazilo o izvedenem delu).


PREDLAGANE KLJUČNE BESEDE ZA VSEBINSKO OBDELAVO GRADIVA


PODATKI O PROJEKTU (kompatibilnost OpenAIRE) v primeru, da je potrebna objava v odprtem dostopu


PODATKI O ČLANKU (kompatibilnost OpenAIRE) v primeru, da je potrebna objava v odprtem dostopu