PRIJAVA NA ŠTUDENTSKE PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKE DNEVE (ŠPAD) 2023

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 25. januar 2023

Rok za prijavo: 23. 1. 2023
Rok za odjavo: 24. 1. 2023
Udeležba je za študente in študentke brezplačna.

PODATKI O UDELEŽENCU/UDELEŽENKI:
* Podatek potrebujemo za izdajo potrdila o udeležbi.
 

SPLOŠNI POGOJI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, osebne podatke potrebuje zaradi izvedbe zgoraj navedene konference in komuniciranja v zvezi z njo (pravna podlaga 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili pet let od zaključka konference. Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, se na konferenco ne boste mogli prijaviti.
Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).
Z oddajo elektronske prijavnice sprejemate pogoje udeležbe, UL FF pa dovoljujete obdelavo svojih osebnih podatkov za namen izvedbe konference.