PRIJAVA NA POLETNO ŠOLO ROMANSKIH JEZIKOV

Kraj izvedbe: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana
Termin izvedbe: 26. 8.–30. 8. 2024

Rok za prijavo: 8. julij 2024
Rok za odjavo: 18. avgust 2024 (pisno na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si)

Cena:* 40 evrov za dijak(inj)e in študent(k)e
Obseg:** 29 ur

* Cena vsebuje 22% DDV.
** Ura traja 45 minut.


Dogodki bodo fotografirani. Fotografije bomo za promocijske namene objavili na spletni strani in družbenih omrežjih Filozofske fakultete UL.

PODATKI O UDELEŽENCU/UDELEŽENKI:
* Podatek potrebujemo za izdajo potrdila o udeležbi.

PODATKI O PREDZNANJU TUJIH JEZIKOV:*
* Podatke potrebujemo zaradi ustreznega oblikovanja skupin.

NASLOV PLAČNIKA/PLAČNICE KOTIZACIJE:

 

SPLOŠNI POGOJI

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Z oddajo prijavnice sklepate pogodbo na daljavo (prvi odstavek 128. člena Zakona o varstvu potrošnikov) z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana (e-naslov: tecaji@ff.uni-lj.si). Poletna šola predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, kar izključuje pravico potrošnika, da v 14 dneh odstopi od pogodbe brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Organizator kljub temu sprejema odjave od poletne šole, in sicer pod naslednjimi pogoji: 1) odjava mora biti podana najkasneje do 18. 8. 2024 na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si; 2) za odjavo ni treba navesti razloga; 3) če se na poletno šolo prijavite po tem datumu, se ne morete več odjaviti; 4) če se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili.

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana (UL FF) ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki jih lahko potrošniki sprožijo v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIRPS). To pomeni, da se morebitni spori rešujejo pred pristojnim sodiščem. UL FF kot ponudnik, ki se ukvarja s spletnimi storitvami, v skladu s četrtim odstavkom 32. člena ZIRPS objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov. Povezava je dostopna tukaj.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, bo vaše osebne podatke obdelovala zaradi izvedbe zgoraj navedene poletne šole, komuniciranja v zvezi z njo in plačila (pravna podlaga je 6/1(b) člen GDPR). Podatke bomo hranili pet let od zaključka poletne šole oziroma poplačila vseh obveznosti, evidenco izdanih potrdil, ki vključuje ime in priimek ter rojstni datum, pa bomo hranili trajno. Če je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom, bo UL FF podatke hranila v skladu s takšnim zakonom (npr. hramba računov po Zakonu o davku na dodano vrednost). Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, se na poletno šolo ne boste mogli prijaviti. Nekatere osebne podatke (ime, priimek, telefonska številka in e-naslov) bomo posredovali izvajalcu poletne šole. Dostop do osebnih podatkov bo imel tudi vzdrževalec spletne strani, podjetje Enki, d.o.o., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.

Obveščamo vas, da lahko kadar koli uveljavljate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov. Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani na elektronski naslov dpo@uni-lj.si. Če boste menili, da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS (ip-rs.si).

Z oddajo prijavnice sprejemate pogoje udeležbe, UL FF pa dovoljujete obdelavo svojih osebnih podatkov za namen izvedbe poletne šole.

PREJEMANJE OBVESTIL
Označite, ali želite na svoj e-naslov prejemati obvestila o tečajih, seminarjih in drugih usposabljanjih UL FF. Od prejemanja obvestil se boste lahko kadarkoli odjavili, in sicer s sporočilom o odjavi na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si