Znanstvenoraziskovalni inštitut

Portal za iskanje partnerjev za grozd Obzorje Evropa

Raziskovalci in institucije, ki se nameravajo prijaviti na grozd 6 »Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje«, lahko do 25. decembra 2023 na platformi CARE4BIO nadaljujejo s povezovanjem s potencialnimi partnerji. CARE4BIO je mednarodna mreža nacionalnih kontaktnih točk za grozd 6.

Platforma je namenjena razpisom grozda 6 za leto 2024, ki bodo odprti 17. oktobra. Po registraciji lahko ustvarite svoj profil z zahtevami za sodelovanje za določeno temo ali tematsko področje in stopite v stik z drugimi udeleženci.

Osnovne informacije o prihodnjih razpisih grozda 6 so na voljo v posnetkih informativnih dni 27. in 28. septembra, na katerih je Evropska komisija predstavila različne teme in odgovarjala na vprašanja.

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of English

Change of Office Hours Jason Frederick Blake

Department of Geography

Change of Office Hours Marko Krevs

Department of Slovene Studies

Change of Office Hours Luka Horjak

Department of Geography

Change of Office Hours Jernej Zupančič