Znanstvenoraziskovalni inštitut

EU in Švica sta začeli pogajanja o pridružitvi programu Obzorje Evropa

Evropska komisija in Švica sta 18. marca 2024 začeli pogajanja o celovitem svežnju sporazumov, ki vključuje pridružitev Švice programom EU Obzorje Evropa, Digitalna Evropa, ITER in Erasmus+.

Vzpostavljen je bil prehodni dogovor, ki prosilcem za nepovratna sredstva ERC za napredne projekte (AdG) s švicarsko institucijo gostiteljico omogoča prijavo za sredstva ERC na razpisu AdG za leto 2024. Predpogoj za dejansko pridobitev financiranja projekta iz EU je, da bo pridružitev Švice začela veljati do podpisa sporazuma o dodelitvi sredstev.

Prehodni dogovor je trenutno omejen na razpis ERC AdG 2024, ki bo odprt za prijavo 29. maja. Lahko pa se razširi na razpise delovnega programa 2025 za vse druge postavke financiranja programa Obzorje Evropa, ko bo sporazum o sodelovanju Švice v programih Unije parafiran.

Notices

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Damjan Popič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič