Znanstvenoraziskovalni inštitut

Dodatna navodila za prijavo na Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu v letu 2024

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je 15. marca 2024 objavila Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu v letu 2024.

Upravičeni prijavitelji naj na spletnem portalu agencije DigitalForms odprejo Prijavni obrazec ARIS-PZ-2024. V spletni obrazec naj vnesejo podatke za točko A in točko B (do vključno točke 5). Podatke za točko B (od vključno 6 točke naprej) in točko C bomo vnesli v ZIFF.

Prijavitelji naj o interesu za oddajo prijave predhodno obvestijo ZIFF, in sicer najkasneje 10 dni pred oddajo prijave na JR. 

Notices

Department of English

Change of Office Hours Kristina Gregorčič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Damjan Popič

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Agnes Pisanski Peterlin

Department of English

Change of Office Hours Anamarija Šporčič