Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Na poti k zgodovini primerjalne književnosti v luči globalizacije: Matija Murko in njegovi mednarodni sodelavci

Na poti k zgodovini primerjalne književnosti v luči globalizacije: Matija Murko in njegovi mednarodni sodelavci

Članica UL, ki izvaja projekt

UL Filozofska fakulteta

Šifra projekta

J6-4620

Naziv projekta

Na poti k zgodovini primerjalne književnosti v luči globalizacije: Matija Murko in njegovi mednarodni sodelavci

Obdobje trajanja projekta

1. 10. 2022 - 30.9. 2025

Letni obseg

1,29 FTE

Vodja projekta

Blaž Zabel

Veda in področje

Humanistične vede / Literarne vede

Sodelujoče raziskovalne organizacije

/

Spletna stran projekta

https://comparativeliterature.si/

Projekt Na poti k zgodovini primerjalne književnosti v luči globalizacije: Matija Murko in njegovi mednarodni sodelavci raziskuje različne načine, kako združiti obrobne akademske glasove s centralnimi naracijami o zgodovini primerjalne književnosti. Še posebej nas zanima premostitev vrzeli med natančnim in oddaljenim branjem ter mikro- in makrozgodovino, kar lahko pomaga raziskovalcem pri raziskovanju neznanih mest v zgodovini znanosti.

Cilji  projekta

Cilj 1: Raziskava dela Matije Murka v primerjalni književnosti
Cilj 2: Raziskati vpliv Matije Murka na razvoj primerjalne književnosti
Cilj 3: Razvoj metodologije za raziskovanje primerjalne književnosti z globalne perspektive
Cilj 4: Vzpostavitev mednarodne raziskovalne mreže za raziskovanje zgodovine literarnih ved

Dr. Blaž Zabel: Doc. dr. Blaž Zabel je vodja raziskovalnega projekta. Raziskuje vpliv Murkovega dela na ameriško šolo ljudskega slovstva (Milman Parry, Albert Lord). Obenem se posveča zgodovini primerjalne književnosti in njenim intelektualnim figuram (denimo Hutchesonu Macaulayu Posnettu, Johannu Wolfgangu von Goetheju, Fernandu Baldenspergerju itd.). Poleg vodenja projekta je zadolžen za raziskovanje arhivov v Ljubljani, Litoměřicah in Cambridgeu, MA (ZDA) ter za študij recepcije Murkovega dela v ameriški in sodobni primerjalni književnosti.

 

Dr. Andraž Jež: Doc. dr. Andraž Jež raziskuje zgodovino slovenske literarne vede v Avstroogrski monarhiji in se osredotoča na pomen zbiranja ljudskega slovstva za nastanek narodov. Pri raziskovalnem projektu je zadolžen za raziskavo arhiva v Litoměřicah in za recepcijo Murkovega dela v avstroogrskem kontekstu.

 

Dr. Varja Balžalorsky Antić: Doc. dr. Vanja Balžalorsky Antić se raziskovalno posveča zgodovini lirskega pesništva in trubadurski poeziji, eni od oblik ljudskega pesništva, pomembni za primerjalni študij tradicije ljudskega slovstva. Prav tako se ukvarja z zgodovino francoskega akademskega okolja, zato bo zadolžena za raziskovanje v pariških arhivih in za študij recepcije Murkovega dela v francoski primerjalni književnosti.

 

Dr. Jan Ciglenečki: Doc. dr. Jan Ciglenečki se posveča antični in srednjeveški filozofiji in zgodovini avstroogrskega orientalizma in egiptologije. Kot poznavalec dunajskih arhivov bo opravil raziskave tamkajšnjih arhivskih zbirk, povezanih z raziskovalnim projektom.

 

Dr. Alen Širca: Doc. dr. Alen Širca je komparativist in poznavalec baročne književnosti. Posvetil se bo raziskovanju recepcije Murkovega dela v nemški primerjalni književnosti.

 

Dr. Nina Petek: Doc. dr. Nina Petek se posveča indijski književnosti in filozofiji. Ves čas trajanja projekta pomaga s transkulturno in transdisciplinarno evalvacijo metodologije, ki jo uporabljamo pri projektu. Sama enako metodologijo uporablja pri študiju primera zgodovine hidujskega dela Bhavagad-gita.

 

Dr. Tone Smolej: Red. prof. dr. Tone Smolej je komparativist in francist. Raziskovalno se posveča imagologiji, tematologiji in zgodovini primerjalne književnosti. Pri projektu ga bo zanimal vpliv zgodnejšega Murkovega dela na razvoj primerjalne književnosti.

 

Dr. Irena Samide: Izr. prof. dr. Irena Samide je komparativistva in nemcistka. V svojem raziskovanju se posveča področjem vzajemnih nemško-slovenskih literarnih odnosov, zato bo pri projektu zadolžena za raziskovanje vpliva Murkovega dela na nemško primerjalno literarno vedo.

 

Blaž Gselman: Blaž Gselman je komparativist z izkušnjami z obsežnim arhivskim delom. Odgovoren je za raziskovanje arhivskih zbirk v Ljubljani in Berlinu. Poleg tega organizira arhivske raziskave in analize dokumentov ter skrbi za njihov nemoten potek

Delovni sklop 1 (DS1): Raziskava objavljenih del Matije Murka na področju primerjalne književnosti (1. leto)

Delovni sklop 2 (DS2): Raziskave arhivov Matije Murka v Ljubljani, Zagrebu in Litoměřicah; raziskave zbirk dokumentov na Dunaju, Parizu, Berlinu in Cambridgeu, Mass. (1-2. leto)

Delovni sklop 3: Kartiranje dopisovanja in raziskovalnega sodelovanja Matije Murka (2. leto)

 Delovni sklop 4: Raziskava vpliva Matije Murka na razvoj primerjalne književnosti v akademskih »centrih« (2.-3. leto)

Delovni sklop 5: Specifikacija raziskovalne metodologije in vzpostavitev raziskovalnih smernic, ki bodo uporabne za prihodnje raziskovanje zgodovine primerjalne književnosti (3. leto)

Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).