Znanstvenoraziskovalni inštitut

Pojasnilo k spremenjenem rokovniku Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Martin Anton Grad

International Office, Faculty of Arts

The International Office of the Faculty of Arts will be closed from 1st August and 16th August.

International Office, Faculty of Arts

The International Office of the Faculty of Arts will be closed from 1st August and 16th August.