Regionalni viri Slovenije – Vodni viri Bele krajine

Regionalni viri Slovenije – Vodni viri Bele krajine

Avtor: Tajan Trobec, Dušan Plut, Barbara Lampič
Vsebina monografije nudi celovit pregled vodnih virov Bele krajine in nam skozi spekter glavnih družbenih dejavnosti predstavlja pomen vodnih virov nekoč in danes. Izpostavlja pomen krasa in njegov vpliv na odnos prebivalstva do vode in ugotavlja, da se prebivalstvo, kljub upadanju znanja o lokalnih vodnih virih, spet pričenja zavedati pomena vode kot občutljive strateške dobrine v kraškem okolju. Zbrane, obdelane ter prikazane vsebine so pomemben prispevek k boljšem razumevanju hidrogegrafskih procesov v Beli krajini kar je ključno za načrtovanje trajnostne rabe vodnih virov in s tem povezanih ukrepov pri načrtovanju razvoja v porečjih obravnavane regije. Izpostavljena je pokrajinska občutljivost in ogroženost vodnih virov zaradi kraške narave belokranjskega povodja. Posebna vrednost gre terenskemu delu pri ugotavljanju stanja vodnih virov in vzpostavljanju povezav z opravljenimi raziskavami pred tremi desetletji. Knjiga je v PDF obliki dostopna tukaj.

Leto izida: 2014

Št. strani: 106

Tip vezave: Elektronska izdaja

ISBN: 9789612376345

Zbirka: E-GeograFF

Redna cena: 0,00 EUR
Nazadnje ogledano
Similar publications
700

publications

300

authors