39. mednarodni slovenistični znanstveni simpozij Obdobja

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete vabi na 39. mednarodni slovenistični znanstveni simpozij Obdobja z naslovno temo Slovenščina – diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo, ki bo med 18. in 20. novembrom 2020 potekal preko aplikacije Zoom na povezavi (ID: 925 4561 5069). Prireditev bo v sredo, 18. novembra 2020, ob 9.00 uri odprla predsednica 39. simpozija Obdobja izr. prof. dr. Jerca Vogel, udeležence pa bodo nagovorili: dekan Filozofske fakultete prof. dr. Roman Kuhar, predstojnica Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol in predstojnica Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik prof. dr. Simona Kranjc. Program najdete na tej povezavi.

Na simpoziju bo svoje prispevke predstavilo 44 raziskovalcev in raziskovalk iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Litve in Poljske, razmišljali pa bodo o slovenščini v medijskem prostoru (tudi v oglaševanju in na spletu), v znanosti, umetnosti in šoli (znotraj tega tudi o jeziku kot izrazu identitete, učiteljevem govoru in stališčih do jezika, izkušnjah in stališčih učencev, o slovenščini v stiku z drugimi jeziki) ter o jeziku kot izrazu kolektivne in osebne identitete.

Več informacij: damjan.huber@ff.uni-lj.si ali na telefonski številki 041 341 830. Kot poslušalci se lahko simpozija udeležite brez plačila kotizacije.

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon