Office hours

ponedeljek: 18.00 - 18.30 in po dogovoru
Kabinet R12BI

Department of Asian Studies

Nataša Vampelj Suhadolnik

Nataša VAMPELJ SUHADOLNIK is an Associate Professor at the Department of Asian Studies, Faculty of Arts, University of Ljubljana. She received her PhD from the University of Ljubljana (2006). Her research areas include East Asian material culture and collecting history, East Asian cultural heritage in Slovenia, traditional and modern Chinese art, Chinese funerary art, and Chinese Buddhist art. Within the national project East Asian Collections in Slovenia and the international project Pagode - Europeana China, her research focus in recent years has been on the collecting history of East Asian objects in Slovenia and the presentation of Chinese heritage in the European digital library Europeana. The project team of East Asian Collections in Slovenia, led by Nataša Vampelj Suhadolnik, was awarded the Prometheus of Science for Excellence in Communication for 2020 by the Slovenian Science Foundation. She also received the Grand Prize of the Faculty of Arts of the University of Ljubljana for achievements in research and education in 2016.

Nataša Vampelj Suhadolnik is also the initiator, co-founder, and first president of the European Association for Asian Art and Archaeology (EAAA), as well as a Senior Research Scholar and Member of ASET Advisory Board for Chinese Art, Archaeology, and Architecture (Berlin, Germany). She is also the author of the monograph In the World of Immortal Creatures: Grave Art from Han Dynasty and its Comological Design (2017), several book chapters, and a number of academic papers published in peer-reviewed journals. Nataša Vampelj Suhadolnik is also a member of the editorial board of the journal Asian Studies (published by the Department of Asian Studies) and the new book series European Studies in Asian Art and Archaeology (published by EAAA and Brill). She also served on the editorial board of the newly established EACS journal European Journal of Chinese Studies (2016-2021). She is also a board member of the East Asia Resource Library (EARL) at the University of Ljubljana and served as Head of the Department of Asian Studies from 2016–2020.

Link to full bibliography: http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20191115091344-24509.html

 

Monograph:

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. V svetu nesmrtnih bitij: grobna umetnost dinastije Han in njena kozmološka zasnova, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. ISBN 978-961-237-881-3. [COBISS.SI-ID 287905024]
 

 

Chapters in Monographs:

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Preporod kitajske umetnosti na pragu moderne dobe : vloga umetnosti v novem izobraževalnem sistemu. V: ROŠKER, Jana S. (ur.), VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.), CAI, Yuanpei. Izbrana dela Cai Yuanpeija : umetnost, estetika in kultura, (Zbirka Studia humanitatis Asiatica, ISSN 2463-8900). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2018, str. 47-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 67408482]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Pojav lotosovega motiva na stropu grobnic dinastij Han, Wei in Zahodni Jin. V: CULIBERG, Luka (ur.), PETROVČIČ, Mateja (ur.). Na stičišču mnogoterih svetov : azijske študije v Sloveniji, (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 49-68, ilustr. [COBISS.SI-ID 62138978]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Os quatro animais cosmológicos em túmulos han com murais. V: BUENO, André (ur.), NETO, José Maria (ur.). Antigas leituras visões da China antiga. União da Vitória: Unespar. 2014, str. 218-249, ilustr. https://sites.google.com/site/orientalismo/home/downloads-de-arquivos/Vis%C3%B5es%20da%20China%20Antiga_Ebook.pdf?attredirects=0&d=1. [COBISS.SI-ID 56422498]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Han and Wei Jin tombs with murals : artistic exchange in architecture and iconography. V: OLIVEIRA LOPEZ, Rui (ur.). Face to face : the transcendence of the arts in China and beyond : historical perspectives, (Global art monograph series). 1st ed. Lisboa: CIEBA. 2014, str. 40-71, ilustr. [COBISS.SI-ID 55583330]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. The reform of Chinese painting in the Republican era : theory vs. practice. V: ROŠKER, Jana S. (ur.), VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). Modernisation of Chinese culture : continuity and change. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2013, str. 233-257, ilustr. [COBISS.SI-ID 52774242]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Med konservatizmom in radikalizmom : modernizacija kitajskega slikarstva v dobi republike. V: ROŠKER, Jana S. (ur.), VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). Tradicija v objemu modernosti : stoletje kitajskega preporoda, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2012, str. 81-110, ilustr. [COBISS.SI-ID 51123554]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (avtor, fotograf). Obredna posoda ding kot materialni odraz kitajskega kulturno-družbenega fenomena. V: MLEKUŽ, Jernej (ur.). Klepetavi predmeti : ko predmeti spregovorijo o nas in drugih, (Migracije, ISSN 1580-7401, 21). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2011, str. 113-142, ilustr. [COBISS.SI-ID 33232173]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. A reinterpretation of the lotus in the Han Wei Jin Tombs. V: ROŠKER, Jana S. (ur.), VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). The yields of transition : literature, art and philosophy in early medieval China. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 2011, str. 75-100, ilustr. [COBISS.SI-ID 45625442]
 

Papers:

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Transmission of Han pictorial motifs into the Western periphery: : Fuxi and Nüwa in the Wei-Jin Mural Tombs in the Hexi corridor. V: VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). Meaning and transformation of Chinese funerary art during the Han and Wei Jin Nanbei periods, (Asian studies, ISSN 2232-5131, vol. 7 (23), issue 2). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts. 2019, vol. 7 (23), issue 2, str. 47-86, ilustr. https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/8458/8597, doi: 10.4312/as.2019.7.2.47-86. [COBISS.SI-ID 69838434]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. A lonely odyssey : The life and legacy of Alma M. Karlin. Orientations, ISSN 0030-5448, 2016, vol. 47, no. 3, str. 50-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 60307554]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Mao Zedong kot poslednji konfucijanski vladar? Moralno-didaktični vidik "konfucijanske umetnosti". V: ROŠKER, Jana S. (ur.), PIHLER CIGLIČ, Barbara (ur.). Konfucij in globalizacija : antični in sodobni konfucijanski diskurzi = Confucius and globalization : ancient and contemporary Confucian discourses, (Ars & humanitas, ISSN 1854-9632, 10, 1). V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts. 2016, letn 10, št. 1, str. 133-159, ilustr. http://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/6447/6128, doi: 10.4312/ah.10.1.133-161. [COBISS.SI-ID 60772450]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Ferdinand Augustin Hallerstein on Giuseppe Castiglione's Art. V: VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). European Jesuits in China : the importance of the Jesuits for the cultural and scientific development of European and Chinese society, (Asian studies, ISSN 2232-5131, vol. 3 (19), issue 2). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts. 2015, vol. 3, issue 2, str. 33-56, tabele. http://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/3985/5486, doi: 10.4312/as.2015.3.2.33-56. [COBISS.SI-ID 59514210]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Podoba in vloga Matere Zahodnega kraljestva v grobni umetnosti dinastije Han. V: VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). European Jesuits in China : the importance of the Jesuits for the cultural and scientific development of European and Chinese society, (Asian studies, ISSN 2232-5131, vol. 3 (19), issue 2). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts. 2015, vol. 3, issue 2, str. 197-212, ilustr. http://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/3672/5495, doi: 10.4312/as.2015.3.2.197-212. [COBISS.SI-ID 59499362]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Kitajska avantgardna umetnost v poznem 20. stoletju. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2014, letn. 42, št. 258, str. 59-72, ilustr. [COBISS.SI-ID 56412514]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Chen Shizeng?s "Theory of Subjectivity" : the influence of Chinese literati painting on the artistic search for Western modern-'isms' in the Republican Era. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2013, [Št.] 37, str. 93-102. [COBISS.SI-ID 35517997]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Han mural tombs : reflection of correlative cosmology through mural paintings. V: VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (ur.). Chinese art between tradition and modernity, (Asian and African studies, ISSN 1408-5429, vol. 15, issue 1). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Faculty of Arts. 2011, vol. 15, issue 1, str. 19-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 46256226]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. An interpretation of "two creatures with the sun and the moon" in Han tomb murals. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2011, letn. 11, št. 1, str. 9-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 1151109]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. Načelo korelativnosti v klasični kitajski kozmologiji. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2009, letn. 45, št. 9, str. 54-74. [COBISS.SI-ID 40658786]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. The appearance of strange creature : the mural painting on the ceiling of the Bu Qianqiu. Studia orientalia Slovaca, ISSN 1336-3786, 2009, roč. 8, str. 27-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 44192866]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. In the world of immortal beings: grave mural paintings of the Han dynasty and their evolution. V: PETROVČIČ, Mateja (ur.). Asian history, philosophy and language, (Asian and African studies, ISSN 1408-5429, vol. 12, issue 2). Ljubljana: Department of Asian and African Studies, Faculty of Arts. 2008, str. 51-66. [COBISS.SI-ID 38263394]

VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša. The symbolic role of the sun and the moon in the grave paintings of the Han Dynasty. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2008, letn. 8, št. 1, str. 21-36, ilustr. [COBISS.SI-ID 941957]

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon