Znanstvenoraziskovalni inštitut

Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

Kot smo vas že obvestili, je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije vpeljala novosti pri prijavi slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave in slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovalnih projektov, kjer partnerske agencije delujejo v vlogi vodilne agencije. 1.     Agencija bo zgoraj navedene raziskovalne projekte (so)financirala na podlagi neposredne pogodbe, kar pomeni, da javnih razpisov za (so)financiranje slovenskega dela omenjenih raziskovalnih projektov ne bo več objavljala. 

Obveščamo vas, da se je 3. 2. 2023 odprla Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije.

Prijava bo potekala na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava na spletni portal bo mogoča z uporabniškim imenom in geslom.

Informacije za prijavitelje bodo objavljene na spletni strani ARRS.
Interni rok za oddajo Obrazca 1 - Prijava raziskovalnega projekta: petek, 24. 3. 2023, do 12. ure.
Interni rok za oddajo podpisanih prijav na portalu Digital Forms: petek, 31. 3. 2023, do 12. ure.

Kontaktna oseba za pomoč pri prijavi: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084.

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Departmental library: Summer timetable

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of Geography

Change of Office Hours Jernej Zupančič

Department of Geography

Change of Office Hours Boštjan Rogelj