Znanstvenoraziskovalni inštitut

Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

Kot smo vas že obvestili, je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije vpeljala novosti pri prijavi slovenskega dela raziskovalnih projektov Weave in slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih raziskovalnih projektov, kjer partnerske agencije delujejo v vlogi vodilne agencije. 1.     Agencija bo zgoraj navedene raziskovalne projekte (so)financirala na podlagi neposredne pogodbe, kar pomeni, da javnih razpisov za (so)financiranje slovenskega dela omenjenih raziskovalnih projektov ne bo več objavljala. 

Obveščamo vas, da se je 3. 2. 2023 odprla Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije.

Prijava bo potekala na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava na spletni portal bo mogoča z uporabniškim imenom in geslom.

Informacije za prijavitelje bodo objavljene na spletni strani ARRS.
Interni rok za oddajo Obrazca 1 - Prijava raziskovalnega projekta: petek, 24. 3. 2023, do 12. ure.
Interni rok za oddajo podpisanih prijav na portalu Digital Forms: petek, 31. 3. 2023, do 12. ure.

Kontaktna oseba za pomoč pri prijavi: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084.

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Alumni FF - vabilo

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Vesna Lazović

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Oddelek za muzikologijo

Oddelčno tajništvo- uradne ure (26. 2. -1. 3.)

Oddelek za psihologijo

Uradne ure tajništva oddelka za psihologijo