Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen je Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) je objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023. Začetek izvajanja in sofinanciranja je predviden za 1. 10. 2023.

Predvideni okvirni obseg sredstev tega razpisa je 10.363.000,00 EUR, razpisanih je 116 tem.

Teme z opredelitvijo in obrazložitvijo ciljev, skupno okvirno višino sredstev in celotnim trajanjem raziskovalnega projekta ter z navedbo kontaktne osebe udeleženca, so priloga javnemu razpisu CRP 2023.

Prijava na javni razpis: Prijavni obrazec ARIS-CRP-Prijava-2023 se izpolnjuje na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava na spletni portal je možna z uporabniškim imenom in geslom.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARIS.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARIS.

Odgovori na pogosta vprašanja: spletna stran ARIS.

Interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 6. 6. 2023. Interni obrazec se oddaja tudi za raziskovalne projekte, v katerih UL FF nastopa kot sodelujoča RO in pri katerih je predviden podpis izjave o sodelovanju pri raziskovalnem projektu. V tem primeru je interni rok za oddajo obrazca najkasneje en teden pred predvidenim podpisom prijavne dokumentacije (izjave o sodelovanju).

Interni rok za oddajo zaključene prijavne vloge: 13. 6. 2023.

Razpisateljev rok za prijavo: 14. 6. 2023 do 14. ure.

Kontaktna oseba za pomoč pri prijavi: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084.

Notices

Department of German, Dutch and Swedish

Change of Office Hours Urška Valenčič Arh

Department of English

Change of Office Hours Mojca Belak

Department of Geography

Change of Office Hours Irma Potočnik Slavič

Department of Romance Languages and Literatures

Change of Office Hours Jasmina Markič

Department of History

Change of Office Hours Žiga Zwitter