Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen je Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) je objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023. Začetek izvajanja in sofinanciranja je predviden za 1. 10. 2023.

Predvideni okvirni obseg sredstev tega razpisa je 10.363.000,00 EUR, razpisanih je 116 tem.

Teme z opredelitvijo in obrazložitvijo ciljev, skupno okvirno višino sredstev in celotnim trajanjem raziskovalnega projekta ter z navedbo kontaktne osebe udeleženca, so priloga javnemu razpisu CRP 2023.

Prijava na javni razpis: Prijavni obrazec ARIS-CRP-Prijava-2023 se izpolnjuje na spletnem portalu agencije DigitalForms. Prijava na spletni portal je možna z uporabniškim imenom in geslom.

Razpisna dokumentacija in več informacij: spletna stran ARIS.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARIS.

Odgovori na pogosta vprašanja: spletna stran ARIS.

Interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: 6. 6. 2023. Interni obrazec se oddaja tudi za raziskovalne projekte, v katerih UL FF nastopa kot sodelujoča RO in pri katerih je predviden podpis izjave o sodelovanju pri raziskovalnem projektu. V tem primeru je interni rok za oddajo obrazca najkasneje en teden pred predvidenim podpisom prijavne dokumentacije (izjave o sodelovanju).

Interni rok za oddajo zaključene prijavne vloge: 13. 6. 2023.

Razpisateljev rok za prijavo: 14. 6. 2023 do 14. ure.

Kontaktna oseba za pomoč pri prijavi: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084.

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Alumni FF - vabilo

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Vesna Lazović

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Oddelek za muzikologijo

Oddelčno tajništvo- uradne ure (26. 2. -1. 3.)

Oddelek za psihologijo

Uradne ure tajništva oddelka za psihologijo