Znanstvenoraziskovalni inštitut

Poročilo Evropske komisije obravnava ekosisteme za znanost za politiko do leta 2030

Novo poročilo Evropske komisije obravnava ekosisteme za znanost za politiko do leta 2030. V poročilu je predstavljenih pet scenarijev, ki preučujejo raziskave, usmerjene v družbene izzive, participativno znanost, na podatkih temelječe politično svetovanje, odprto znanost in na politiki temelječe oblikovanje dokazov. Obravnava tudi prakse in procese za izmenjavo informacij med političnimi akterji in raziskovalci ter opredeljuje politične posledice za prihodnost. Poročilo izpostavlja naslednje ključne teme, ki so pomembne za razvoj naravnanosti znanosti in politike v Evropi:

  • raznolikost virov znanja z vključevanjem različnih disciplin, sektorjev in javnosti za vpliv na znanost in oblikovanje politik,
  • celovita prenova upravljanja za vključitev družbenih akterjev (nevladnih organizacij, množičnih gibanj in državljanov) v svetovanje o politiki za smiselno soustvarjanje,
  • ohranjanje mehanizmov znanja in varnega prostora za različna mnenja pri znanstvenem svetovanju,
  • boljša obravnava in usklajevanje raziskovalne in inovacijske politike z drugimi javnimi politikami za reševanje kompleksnih izzivov,
  • sodelovanje pri odločitvah, ki temeljijo na vrednotah, in priznavanje vloge vrednot pri zagotavljanju znanstvenih dokazov

Publikacija je del serije osmih poglobljenih prognostičnih študij, ki jih je izvedla platforma Future4Europe, financirana s sredstvi EU, katere cilj je povezati skupnost na področju predvidevanja z evropskimi oblikovalci politik in državljani.

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Lectures in English (2023/2024)

Department of English

Change of Office Hours Jason Frederick Blake

Department of Geography

Change of Office Hours Marko Krevs

Department of Slovene Studies

Change of Office Hours Luka Horjak

Department of Geography

Change of Office Hours Jernej Zupančič