Znanstvenoraziskovalni inštitut

Poročilo Evropske komisije obravnava ekosisteme za znanost za politiko do leta 2030

Novo poročilo Evropske komisije obravnava ekosisteme za znanost za politiko do leta 2030. V poročilu je predstavljenih pet scenarijev, ki preučujejo raziskave, usmerjene v družbene izzive, participativno znanost, na podatkih temelječe politično svetovanje, odprto znanost in na politiki temelječe oblikovanje dokazov. Obravnava tudi prakse in procese za izmenjavo informacij med političnimi akterji in raziskovalci ter opredeljuje politične posledice za prihodnost. Poročilo izpostavlja naslednje ključne teme, ki so pomembne za razvoj naravnanosti znanosti in politike v Evropi:

  • raznolikost virov znanja z vključevanjem različnih disciplin, sektorjev in javnosti za vpliv na znanost in oblikovanje politik,
  • celovita prenova upravljanja za vključitev družbenih akterjev (nevladnih organizacij, množičnih gibanj in državljanov) v svetovanje o politiki za smiselno soustvarjanje,
  • ohranjanje mehanizmov znanja in varnega prostora za različna mnenja pri znanstvenem svetovanju,
  • boljša obravnava in usklajevanje raziskovalne in inovacijske politike z drugimi javnimi politikami za reševanje kompleksnih izzivov,
  • sodelovanje pri odločitvah, ki temeljijo na vrednotah, in priznavanje vloge vrednot pri zagotavljanju znanstvenih dokazov

Publikacija je del serije osmih poglobljenih prognostičnih študij, ki jih je izvedla platforma Future4Europe, financirana s sredstvi EU, katere cilj je povezati skupnost na področju predvidevanja z evropskimi oblikovalci politik in državljani.

Obvestila

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Sprememba GU Urška Valenčič Arh

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Mojca Belak

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Ana Vogrinčič

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Irma Potočnik Slavič

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Jasmina Markič