Znanstvenoraziskovalni inštitut

Evropska partnerstva

Na podlagi predloga Evropske komisije je 27 držav članic konec leta 2023 sprejelo seznam devetih novih sofinanciranih partnerstev, ki bodo začela veljati v zadnjih treh letih okvirnega programa Obzorje Evropa (strateški načrt 2025-2027):

1. Zdravje možganov
2. Gozdovi in gozdarstvo za trajnostno prihodnost
3. Inovativni materiali za EU
4. Surovine za zeleni in digitalni prehod
5. Odporna kulturna dediščina
6. Družbene spremembe in odpornost
7. Sončna fotovoltaika
8. Tekstil prihodnosti
9. Virtualni svetovi

Evropska partnerstva združujejo Evropsko komisijo in zasebne in/ali javne partnerje, da bi se z razpisi za skupne projekte na področju raziskav in inovacij lotili nekaterih najbolj perečih evropskih izzivov. So ključno orodje za izvajanje programa Obzorje Evropa in pomembno prispevajo k uresničevanju političnih prednostnih nalog EU. Več informacij o evropskih partnerstvih najdete tukaj.

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Martin Anton Grad

International Office, Faculty of Arts

The International Office of the Faculty of Arts will be closed from 1st August and 16th August.

International Office, Faculty of Arts

The International Office of the Faculty of Arts will be closed from 1st August and 16th August.