Znanstvenoraziskovalni inštitut

Evropska partnerstva

Na podlagi predloga Evropske komisije je 27 držav članic konec leta 2023 sprejelo seznam devetih novih sofinanciranih partnerstev, ki bodo začela veljati v zadnjih treh letih okvirnega programa Obzorje Evropa (strateški načrt 2025-2027):

1. Zdravje možganov
2. Gozdovi in gozdarstvo za trajnostno prihodnost
3. Inovativni materiali za EU
4. Surovine za zeleni in digitalni prehod
5. Odporna kulturna dediščina
6. Družbene spremembe in odpornost
7. Sončna fotovoltaika
8. Tekstil prihodnosti
9. Virtualni svetovi

Evropska partnerstva združujejo Evropsko komisijo in zasebne in/ali javne partnerje, da bi se z razpisi za skupne projekte na področju raziskav in inovacij lotili nekaterih najbolj perečih evropskih izzivov. So ključno orodje za izvajanje programa Obzorje Evropa in pomembno prispevajo k uresničevanju političnih prednostnih nalog EU. Več informacij o evropskih partnerstvih najdete tukaj.

Obvestila

Osrednja humanistična knjižnica

Osrednja humanistična knjižnica v ponedeljek in torek, 24. in 25. 6. 2024

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Žiga Zwitter

Govorilne ure pri prof. dr. Simoni Kranjc

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za zgodovino v sredo, 26. 6. 2024

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za arheologijo, sreda, četrtek in petek, 26., 27. in 28. 6. 2024