The Centre for Pedagogical Education

Conferences

The second Cremations in Archaeology Conference will take place between 7 and 10 May 2024.

The programme for the 2nd CIA Conference is available here.

To register, please fill out the online registration form.

Crafting Value in Today’s Book World
Navigating the 21st century’s challenges and opportunities in trade, academic, and educational publishing

By the Book9
26 to 28 June 2024
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Slovenia

Conference of the European Publishing Studies Association

The European Publishing Studies Association (EuroPub) is committed to promoting dialogue about the modern book trade. The By the Book conference serves as a nexus for industry experts, educators, and researchers to explore pivotal aspects of book publishing and to advance the discipline of publishing studies. Now celebrating its ninth edition, By the Book integrates academic insights with industry perspectives. Presentations will take different forms to accommodate the range of academic and industry voices that make By the Book such a unique conference. In past years, our discussions have covered themes from the art of curation to the intricate dynamics within the publishing sector.

By the Book9 delves into the formation of value in the consumer and scholarly book industry, whilst predicting future transformations. A focal point of our discussions this year will be the pressing challenges faced by everyone in crafting sustainable value, whether technological, economic, or social. The profound significance such value has on the landscape of the industry prompts us to assess the habits and strategies among industry stakeholders — from authors, publishers and editors to booksellers and readers.

Topics

Possible topics for papers include but are not limited to:

·      Cultural Value: Celebrating and promoting diversity, inclusion, and representation in both content and among creators.
·       Educational Value: Producing content that enlightens, informs, and educates, fostering lifelong learning.
·       Entertainment Value: Crafting compelling narratives and engaging content that captivates readers.
·       Historical Value: Preserving and presenting histories, narratives, and voices that might otherwise be overlooked or forgotten.
·       Aesthetic Value: Prioritizing high-quality book design, typography, and production, enhancing the tactile and visual pleasure of books.
·       Innovative Value: Embracing new technologies and formats, from ebooks to audiobooks, to enhance accessibility and reach.
·       Economic Value: Adopting sustainable business models and practices that ensure profitability and fair compensation for all stakeholders.
·       Ethical Value: Championing fair trade practices, environmentally friendly production, and ethical treatment of all contributors.
·       Collaborative Value: Fostering partnerships and collaborations between writers, publishers, illustrators, distributors, and other stakeholders.
·       Social Value: Engaging with societal issues, facilitating dialogue and understanding, and supporting community-building through literature.
·       Authenticity: Prioritizing genuine voices, original perspectives, and true-to-life narratives.

The conference will also feature a thread dedicated to publishing education. We invite proposals showcasing teaching best practice, innovative student projects, and other related subjects. Delegates will have the opportunity to discuss publishing education insights, industry collaborations, and upcoming trends.

Contribution formats

The conference welcomes contributions in English from international researchers, including industry practitioners and PhD students. The committee invites proposals of the following types:

1. Research paper (including pedagogical research)
20-minute presentation of research outcomes

2. Poster presentation
A3 poster (and in digital form) which visualizes research outcomes or projects, accompanied by a 5-minute introduction of the poster

3. Group proposal for round table discussion of key issues
1-hour discussion including questions

4. Best practice in teaching publishing studies
15-minute presentation of case studies (e.g. live projects, group work, special assignments)

Submission of proposals

Proposals should be of around 250 words together with a short (100-word) biography of the participant/s. Subject to peer review, a selection of the best papers will be published in a special issue of the premier publishing journal Logos.

The deadline for submitting contributions has passed.

For further information please contact us at bythebook9@ff.uni-lj.si.

Conference fee

The conference fee is 275 euros, including for those who would like to attend without presenting a paper. There is a reduced rate of 125 euros for PhD students. If you are facing financial hardship and the fee would prevent you from attending, please contact the committee.

To register, please fill out the online registration form.

Delegates should make their own arrangements for travel and accommodation.

Conference committee

Kamila Augustyn, University of Wrocław
Christoph Bläsi, University of Mainz
Jaka Gerčar, University of Ljubljana
Miha Kovač, University of Ljubljana
Angus Phillips, Oxford International Centre for Publishing
Madeleine Span, University of the Applied Arts, Vienna

Associate partners

Partnerji konference

Pedagoško-andragoški dnevi (PAD) 2024 bodo v četrtek, 25. januarja 2024, s pričetkom ob 9. uri, potekali na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Prvo polovico leta 2023 sta zaznamovala dva primera brutalnega nasilja med mladostniki pri nas in v bližnji okolici, ki sta zamajala naše predstave o nenevarnem vrstniškem nadlegovanju (bulyingu): brutalen pretep deklet na strehi nakupovalnega središča v Celju, ki ga je s pasivnim opazovanjem in snemanjem z mobilnimi telefoni spremljala množica vrstnikov, in streljanje na beograjski osnovni šoli, podobno ekscesom v ameriških šolah. Kar je šokiralo splošno in strokovno javnost, je bila brutalna oblika nasilja, v celjskem primeru pa tudi brezčutnost pasivne množice, ki nasilja ni poskusila zaustaviti, ampak ga je s snemanjem in deljenjem posnetkov celo spodbujala. Odzive domače strokovne javnosti lahko primerjamo s tistimi v ZDA po prvem razvpitem množičnem strelskem pohodu v Columbinu, ko je ameriška zvezna politika uvedla politiko ničelne tolerance do nasilja. In ker o učinkih četrtstoletne zgodovine uvajanja te politike ne le v ZDA danes vemo preveč, da bi lahko tolerirali lahkotno zagovarjanje »trde roke«, s katerim naj bi uspešno preprečevali vrstniško nasilje, bomo na posvetu razgrnili različne pristope k reševanju te vzgojno-disciplinske problematike.

Tematika nasilja pa ni aktualna tema samo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, temveč tudi v različnih organizacijah, podjetjih in zavodih, kjer med zaposlenimi prav tako prihaja do različnih oblik nasilja, predvsem prikritega psihičnega in čustvenega nasilja oz. mobinga na delovnem mestu, zato se bomo na PAD 2024 posvetili izzivom, razmislekom in iskanju skupnih rešitev tudi glede tovrstne problematike.

V dopoldanskem delu PAD se bodo zvrstila tri plenarna predavanja, ki bodo vsako s svojega zornega kota obravnavala tematiko vrstniškega nasilja v šolah. Najprej bomo ob izsledkih politike ničelne tolerance do nasilja v ameriških šolah opredelili argumente zoper takšno politiko. Prikazan bo sistemski pristop k obravnavi nasilja. Predstavljenih bo nekaj uspešnih pristopov k zmanjševanju nasilja in drugih oblik neželenega vedenja med otroki in mladostniki: učinki sistematičnega uvajanja restorativnih vzgojnih ukrepov (še posebej vrstniške mediacije) v šolah in učinki projektov, ki za preprečevanje nasilja vpeljujejo vzgojo z umetnostjo, športno-rekreativne dejavnosti in doživljajske projekte, kot na primer vzgojne dejavnosti z živalmi. Prav omenjeni učinki tovrstnih projektov kažejo naravne odzive zadovoljstva in hkrati krepijo prosocialne zmožnosti in sočutje.

V drugem predavanju bomo medvrstniško nasilje opredelili kot problem, ki se pojavlja na vseh šolah po svetu in pri nas in ima izrazito neugodne kratkoročne in dolgoročne posledice tako za vse neposredno vključene kot tudi za opazovalce. Skušali bomo utemeljiti, kaj vse je potrebno za učinkovito preprečevanje in odzivanje šole na medvrstniško nasilje, pri čemer se bomo osredotočili zlasti na vlogo in vedenje učitelja v razredu oz. oddelku ter na vpliv, ki ga ima na vrstniške odnose, socialno vključenost in skrb za dobro delovanje razreda.

Na zadnjem predavanju, ki bo potekalo na daljavo, bosta profesorici z Univerze v Beogradu komentirali nasilje (strelski napad), ki se je zgodilo letošnje leto na osnovni šoli v Beogradu. Zanimalo nas bo, kako sta stroka in politika obravnavali ta dogodek in kakšne smernice za preprečevanje nasilja v prihodnje so sprejeli.

V popoldanskem delu PAD bosta vzporedno potekali dve delavnici, prva o preprečevanju mobinga na delovnem mestu, druga pa o tem, kako voditi razred, da zmanjšujemo verjetnost pojavljanja nasilnega vedenja. Prosimo vas, da si ob prijavi na PAD izberete delavnico, v kateri želite sodelovati.

PAD 2024 bomo zaključili z razpravo na okrogli mizi. Namen slednje je izpostaviti izsledke obeh delavnic, odgovoriti na vprašanja v zvezi z oblikovanjem koncepta vzgoje za nenasilje, izpostaviti izzive za prihodnost ter oblikovati skupne predloge za še bolj kakovostno in hitrejše reševanje problema nasilja tako v šolah kot na delovnem mestu.

Prijavo oddate na povezavi.

Program

8.00–9.00

Prijava udeležencev (pritličje FF)

9.00–9.15

Pozdravni nagovor (pred. 2)
dr. Mojca Schlamberger Brezar, dekanja Filozofske fakultete UL in
dr. Klara Skubic Ermenc, predstojnica Oddelka za pedagogiko in andragogiko

9.15–10.00

Predavanje (pred. 2)
Z nasiljem proti nasilju?
dr. Robi Kroflič (FF Univerza v Ljubljani)

10.00–10.45

Predavanje (pred. 2)
Učiteljeva uglašenost kot pogoj za preprečevanje medvrstniškega nasilja v šoli
dr. Katja Košir (FF Univerza v Mariboru)

10.45–11.15

Odmor za kavo

11.15–12.00

Predavanje na daljavo (pred. 2)
Kriza v šoli in šola v krizi: primer beograjske šole "Vladislav Ribnikar"
dr. Lidija Radulović in dr. Olja Jovanović (FF Univerza v Beogradu)

12.00–13.15

Odmor za kosilo (zunaj FF)

13.15–14.45

 

Delavnici:
1. Preprečevanje mobinga na delovnem mestu
Moderira: dr. Danijela Brečko (pred. 2)

2. Razred kot skupina – kako voditi razred, da zmanjšujemo verjetnost pojavljanja nasilnega vedenja
Moderira: dr. Tomaž Vec (pred. 34)

14.45–15.00

Odmor za kavo

15.00–16.30

 

Okrogla miza: razprava in zaključek (pred. 2)
Pogovorimo se o nasilju
Moderira: dr. Katja Jeznik

The third Conference of the European Association for Asian Art and Archaeology will take place at

University of Ljubljana, Faculty of Arts, between 13 and 17 September 2023.

The preliminary programme for the 3rd EAAA Conference is available here.

To register, please fill out the online registration form.

20. Ilešičevi dnevi
Podnebne spremembe in izzivi geografije
22.
–23. september 2023

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bo 22. in 23. septembra 2023 v Ljubljani organiziral jubilejne 20. Ilešičeve dneve z mednarodno udeležbo, ki bodo potekali pod naslovom Podnebne spremembe in izzivi geografije.  Posvečeni bodo častitljivemu jubileju zaslužnega profesorja dr. Jurija Kunaverja, ki letos praznuje 90 let.

Kot znanstvena veda se geografija nahaja na stičišču družboslovja, naravoslovja in humanistike, kar  geografinje in geografe opolnomoči za celovito, vzročno-posledično in problemsko razmišljanje o našem planetu. Na eni strani je vzgojno in izobraževalno geografsko delo osrednjega pomena za izzive, ki jih prinašajo globalne podnebne spremembe, na drugi strani pa se soočamo s perečimi vprašanji o položaju geografije v šoli in družbi doma in po svetu, ki jim želimo nameniti poglobljen razmislek.

Dobrodošli vsi, ki vas zanimajo aktualne teme, vezane na trajnostni razvoj, podnebne spremembe, novosti v geografski stroki, nove pristope v geografskem izobraževanju ter reševanje problemov in iskanje rešitev za dobrobit naše stroke tako na področju vzgoje in izobraževanja kot širše.  

Učiteljice in učitelje geografije ter vse geografinje in geografe vabimo k aktivni udeležbi s predavanjem, posterjem (700 mm x 1000 mm) ali delavnico. Avtorji in avtorice izbranih predstavljenih prispevkov boste povabljeni k njihovi objavi v znanstveni reviji Dela in v reviji Geografija v šoli. Tudi če se dogodka ne nameravate udeležiti s prispevkom, vas vabimo, da si že sedaj rezervirate čas za udeležbo, strokovno druženje in živahne razprave. 

Učiteljice in učitelji prejmete za aktivno sodelovanje ali le udeležbo brez aktivnega sodelovanja ustrezno potrdilo na podlagi meril MVI-ja za napredovanje v nazive.   

POMEMBNI DATUMI

 

ZADNJI ROK

KOTIZACIJA

Prijava prispevkov z naslovom in povzetkom v dolžini 250 besed z do petimi ključnimi besedami

23. junij 2023

 

Povratna informacija o sprejetju prispevka

30. junij 2023

 

Zgodnja prijava na konferenco s plačilom kotizacije

7. julij 2023

45,00 EUR

Zgodnja prijava na konferenco s plačilom kotizacije – študenti in študentke

7. julij 2023

10,00 EUR

Kasnejše prijave s plačilom kotizacije

28. avgust 2023

60,00 EUR

Kasnejše prijave s plačilom kotizacije – študenti

28. avgust 2023

25,00 EUR

Kotizacija (ki jo plačajo vsi udeleženci in udeleženke) vključuje udeležbo na predavanjih, delavnicah in okrogli mizi, okrepčilo v času odmorov (brez kosil), knjižico povzetkov ter potrdilo o udeležbi. 

PRIJAVA

Organizacijski odbor:
Tatjana Resnik Planinc
Uroš Stepišnik
Mojca Ilc Klun
Matej Ogrin
Ida Knez Račič
Lena Kropivšek
Sašo Stefanovski
Jerica Mrak Pestotnik

Sassy FF

With Languages Today – for Tomorrow   
The Current Challenges of Teaching Languages, Literatures and Cultures

CALL FOR PRESENTATIONS

Venue:            Faculty of Arts, University of Ljubljana  
Conference Dates:     October 5 – 7, 2023


The intense social changes brought by the time we live in demand reviews and modifications in the field of language education at all levels, from pre-school, primary and secondary school to higher education;  particularly if we expect to produce genuine 21st- century language users,  people who are critical thinkers, tolerant intercultural communicators, capable of problem-solving, cooperation and teamwork; creative and innovative language users who are globally and locally socially responsible.

The Faculty of Arts (University of Ljubljana, Slovenia) is one of the leading institutions in Slovenia in the field of language teaching as well as the training of teachers of a wide range of languages. From October 5 to 7, 2023, the Faculty of Arts will host a conference on Teaching Languages, Literatures and Cultures, and will explore a vast field encompassing many themes. The conference will address a range of theoretical and practical aspects of language education, and will allow the participants an opportunity to share their experiences and various perspectives on multi- and plurilingualism, new teaching methods and approaches, key competences for the future, digital technologies, the integration of linguistic and professional competences, and more. The themes and subthemes are briefly expanded below (the list is not exhaustive).

The Conference Programme Committee welcomes papers from a wide variety of interdisciplinary and theoretical perspectives, and examples of good practice. The submissions are organised into the themes and subthemes as listed below:

1. Plurilingualism, interculturality and interdisciplinarity.
The realisation  of ideas of plurilingualism; cross-curricular integration of language, literature, and other subjects from all imaginable perspectives and at all levels of language teaching; language transition; interlinguistic and intercultural communication; language sensitive teaching.

2. Innovative teaching methods and approaches.
Development and use of new methods and approaches to learning and teaching (e.g. contextual and demonstrative learning, project work, blended learning, flipped learning, gamification). Use of authentic – especially literary and multimodal – texts to effectively promote different types of literacies (e. g. reading, literary, aesthetic, visual, multimodal literacy), language testing and assessment (standardised and individualised).

3. Speaking skills as key competences for the future.
Development of a range of speaking skills: getting learners to describe, narrate, report, summarize, justify, persuade, negotiate meaning etc. The role of debating clubs, reading circles, public readings of literary texts. Affective factors and their impact on the development of speaking skills.

4. Digital technologies as a didactic aid.
The use of digital technologies as educational technologies in language education (online and mobile applications, translators and language convertors, computer programs, platforms, …). Evaluation and assessment of the effectiveness of digital tools and technologies (portfolio, videos, blogs, vlogs, wikis, podcasts, …).

5. Connecting language and professional skills.
Language as a tool for professional development (work-related language skills, intercultural business communication, …).

The working languages ​​of the conference:  Slovenian, English.

Application process

Extended abstracts of 250 words with up to five keywords are welcome.

Please note that authors must identify the strand that their abstract addresses.  

The abstracts will be double-blind peer reviewed. The reviewers will take into account the topic and its relevance in relation to the selected stream, clarity and comprehensiveness, as well as the diversity and innovation of the subject matter.

Abstract submission.

The accepted abstracts will be published in the conference abstract booklet.

Important dates:

  • Abstract Submission Deadline: April 5, 2023
  • Results of abstract review returned to authors: April 25, 2023

Conference email: letojezikov@ff.uni-lj.si

Conference website

Conference Partner:

The 9th Biennial International Conference on the Linguistics of Contemporary English (BICLCE), which was originally going to be held in September 2021, will take place between 15 and 17 September 2022 at the University of Ljubljana (Slovenia). Over the last two decades, the BICLCE conference has become a platform for various theoretical and methodological approaches to the study of English and its varieties. Previous conferences were held in Edinburgh (2005), Toulouse (2007), London (2009), Osnabrück (2011), Austin TX (2013), Madison WI (2015), Vigo (2017) and Bamberg (2019).

Programme

Register

Vabljeni na na Pedagoško-andragoške dneve (PAD) 2023, ki bodo v četrtek, 26. januarja 2023 s pričetkom ob 9.00 uri, potekali na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Tematika vzgoje in izobraževanja za vključujočo skupnost je v današnji družbi vedno bolj pomembna. Njen pomen so prepoznali in podprli v Evropskem svetu, Evropskem parlamentu in znotraj Evropske komisije leta 2017, ko so sprejeli evropski steber socialnih pravic. V dokumentu so izpostavili pomen izobraževalne, socialne in kulturne razsežnosti politike v Evropski uniji pri oblikovanju skupne evropske prihodnosti. Prvo načelo evropskega stebra socialnih pravic pravi, da ima "vsakdo pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da lahko ohrani in pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno obvladovanje prehodov na trgu dela" (European Education Area, b. l.). Eden od ključnih strateških ciljev sodelovanja na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja na ravni Evropske unije je prav spodbujanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva, saj so kot prednostna področja izpostavljena: "vključujoče izobraževanje, enakopravnost, pravičnost, nediskriminacija in spodbujanje državljanskih kompetenc" (prav tam). Doseganje ciljev na poti k uresničevanju vzgoje in izobraževanja za vključujočo skupnost v skladu z evropsko agendo pa predstavlja številne izzive v pedagoški in andragoški praksi.

Ker se tudi pri nas na tem področju soočamo s številnimi vprašanji, bomo PAD 2023 posvetili izzivom, razmislekom in iskanju skupnih rešitev, kako prispevati h kakovostnejšemu in hitrejšemu uresničevanju vzgoje in izobraževanja za vključujočo skupnost. V dopoldanskem delu PAD se bodo zvrstila tri plenarna predavanja, v popoldanskem delu bodo potekale tri različne delavnice, PAD 2023 pa bomo zaključili z razpravo na okrogli mizi. Program najdete na povezavi, prijavo pa oddate tu.