The Centre for Pedagogical Education

Conferences

The third Conference of the European Association for Asian Art and Archaeology will take place at

University of Ljubljana, Faculty of Arts, between 13 and 17 September 2023.

The preliminary programme for the 3rd EAAA Conference is available here.

To register, please fill out the online registration form.

20. Ilešičevi dnevi
Podnebne spremembe in izzivi geografije
22.
–23. september 2023

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani bo 22. in 23. septembra 2023 v Ljubljani organiziral jubilejne 20. Ilešičeve dneve z mednarodno udeležbo, ki bodo potekali pod naslovom Podnebne spremembe in izzivi geografije.  Posvečeni bodo častitljivemu jubileju zaslužnega profesorja dr. Jurija Kunaverja, ki letos praznuje 90 let.

Kot znanstvena veda se geografija nahaja na stičišču družboslovja, naravoslovja in humanistike, kar  geografinje in geografe opolnomoči za celovito, vzročno-posledično in problemsko razmišljanje o našem planetu. Na eni strani je vzgojno in izobraževalno geografsko delo osrednjega pomena za izzive, ki jih prinašajo globalne podnebne spremembe, na drugi strani pa se soočamo s perečimi vprašanji o položaju geografije v šoli in družbi doma in po svetu, ki jim želimo nameniti poglobljen razmislek.

Dobrodošli vsi, ki vas zanimajo aktualne teme, vezane na trajnostni razvoj, podnebne spremembe, novosti v geografski stroki, nove pristope v geografskem izobraževanju ter reševanje problemov in iskanje rešitev za dobrobit naše stroke tako na področju vzgoje in izobraževanja kot širše.  

Učiteljice in učitelje geografije ter vse geografinje in geografe vabimo k aktivni udeležbi s predavanjem, posterjem (700 mm x 1000 mm) ali delavnico. Avtorji in avtorice izbranih predstavljenih prispevkov boste povabljeni k njihovi objavi v znanstveni reviji Dela in v reviji Geografija v šoli. Tudi če se dogodka ne nameravate udeležiti s prispevkom, vas vabimo, da si že sedaj rezervirate čas za udeležbo, strokovno druženje in živahne razprave. 

Učiteljice in učitelji prejmete za aktivno sodelovanje ali le udeležbo brez aktivnega sodelovanja ustrezno potrdilo na podlagi meril MVI-ja za napredovanje v nazive.   

POMEMBNI DATUMI

 

ZADNJI ROK

KOTIZACIJA

Prijava prispevkov z naslovom in povzetkom v dolžini 250 besed z do petimi ključnimi besedami

23. junij 2023

 

Povratna informacija o sprejetju prispevka

30. junij 2023

 

Zgodnja prijava na konferenco s plačilom kotizacije

7. julij 2023

45,00 EUR

Zgodnja prijava na konferenco s plačilom kotizacije – študenti in študentke

7. julij 2023

10,00 EUR

Kasnejše prijave s plačilom kotizacije

28. avgust 2023

60,00 EUR

Kasnejše prijave s plačilom kotizacije – študenti

28. avgust 2023

25,00 EUR

Kotizacija (ki jo plačajo vsi udeleženci in udeleženke) vključuje udeležbo na predavanjih, delavnicah in okrogli mizi, okrepčilo v času odmorov (brez kosil), knjižico povzetkov ter potrdilo o udeležbi. 

PRIJAVA

Organizacijski odbor:
Tatjana Resnik Planinc
Uroš Stepišnik
Mojca Ilc Klun
Matej Ogrin
Ida Knez Račič
Lena Kropivšek
Sašo Stefanovski
Jerica Mrak Pestotnik

Sassy FF

With Languages Today – for Tomorrow   
The Current Challenges of Teaching Languages, Literatures and Cultures

CALL FOR PRESENTATIONS

Venue:            Faculty of Arts, University of Ljubljana  
Conference Dates:     October 5 – 7, 2023

The intense social changes brought by the time we live in demand reviews and modifications in the field of language education at all levels, from pre-school, primary and secondary school to higher education;  particularly if we expect to produce genuine 21st- century language users,  people who are critical thinkers, tolerant intercultural communicators, capable of problem-solving, cooperation and teamwork; creative and innovative language users who are globally and locally socially responsible.

The Faculty of Arts (University of Ljubljana, Slovenia) is one of the leading institutions in Slovenia in the field of language teaching as well as the training of teachers of a wide range of languages. From October 5 to 7, 2023, the Faculty of Arts will host a conference on Teaching Languages, Literatures and Cultures, and will explore a vast field encompassing many themes. The conference will address a range of theoretical and practical aspects of language education, and will allow the participants an opportunity to share their experiences and various perspectives on multi- and plurilingualism, new teaching methods and approaches, key competences for the future, digital technologies, the integration of linguistic and professional competences, and more. The themes and subthemes are briefly expanded below (the list is not exhaustive).

The Conference Programme Committee welcomes papers from a wide variety of interdisciplinary and theoretical perspectives, and examples of good practice. The submissions are organised into the themes and subthemes as listed below:

1. Plurilingualism, interculturality and interdisciplinarity.
The realisation  of ideas of plurilingualism; cross-curricular integration of language, literature, and other subjects from all imaginable perspectives and at all levels of language teaching; language transition; interlinguistic and intercultural communication; language sensitive teaching.

2. Innovative teaching methods and approaches.
Development and use of new methods and approaches to learning and teaching (e.g. contextual and demonstrative learning, project work, blended learning, flipped learning, gamification). Use of authentic – especially literary and multimodal – texts to effectively promote different types of literacies (e. g. reading, literary, aesthetic, visual, multimodal literacy), language testing and assessment (standardised and individualised).

3. Speaking skills as key competences for the future.
Development of a range of speaking skills: getting learners to describe, narrate, report, summarize, justify, persuade, negotiate meaning etc. The role of debating clubs, reading circles, public readings of literary texts. Affective factors and their impact on the development of speaking skills.

4. Digital technologies as a didactic aid.
The use of digital technologies as educational technologies in language education (online and mobile applications, translators and language convertors, computer programs, platforms, …). Evaluation and assessment of the effectiveness of digital tools and technologies (portfolio, videos, blogs, vlogs, wikis, podcasts, …).

5. Connecting language and professional skills.
Language as a tool for professional development (work-related language skills, intercultural business communication, …).

The working languages ​​of the conference:  Slovenian, English.

Application process

Extended abstracts of 250 words with up to five keywords are welcome.

Please note that authors must identify the strand that their abstract addresses.  

The abstracts will be double-blind peer reviewed. The reviewers will take into account the topic and its relevance in relation to the selected stream, clarity and comprehensiveness, as well as the diversity and innovation of the subject matter.

Abstract submission.

The accepted abstracts will be published in the conference abstract booklet.

Important dates:

  • Abstract Submission Deadline: April 5, 2023
  • Results of abstract review returned to authors: April 25, 2023

Conference email: letojezikov@ff.uni-lj.si

Conference website

Conference Partner:

Vabljeni na na Pedagoško-andragoške dneve (PAD) 2023, ki bodo v četrtek, 26. januarja 2023 s pričetkom ob 9.00 uri, potekali na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Tematika vzgoje in izobraževanja za vključujočo skupnost je v današnji družbi vedno bolj pomembna. Njen pomen so prepoznali in podprli v Evropskem svetu, Evropskem parlamentu in znotraj Evropske komisije leta 2017, ko so sprejeli evropski steber socialnih pravic. V dokumentu so izpostavili pomen izobraževalne, socialne in kulturne razsežnosti politike v Evropski uniji pri oblikovanju skupne evropske prihodnosti. Prvo načelo evropskega stebra socialnih pravic pravi, da ima "vsakdo pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da lahko ohrani in pridobi znanja in spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo v družbi in uspešno obvladovanje prehodov na trgu dela" (European Education Area, b. l.). Eden od ključnih strateških ciljev sodelovanja na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja na ravni Evropske unije je prav spodbujanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva, saj so kot prednostna področja izpostavljena: "vključujoče izobraževanje, enakopravnost, pravičnost, nediskriminacija in spodbujanje državljanskih kompetenc" (prav tam). Doseganje ciljev na poti k uresničevanju vzgoje in izobraževanja za vključujočo skupnost v skladu z evropsko agendo pa predstavlja številne izzive v pedagoški in andragoški praksi.

Ker se tudi pri nas na tem področju soočamo s številnimi vprašanji, bomo PAD 2023 posvetili izzivom, razmislekom in iskanju skupnih rešitev, kako prispevati h kakovostnejšemu in hitrejšemu uresničevanju vzgoje in izobraževanja za vključujočo skupnost. V dopoldanskem delu PAD se bodo zvrstila tri plenarna predavanja, v popoldanskem delu bodo potekale tri različne delavnice, PAD 2023 pa bomo zaključili z razpravo na okrogli mizi. Program najdete na povezavi, prijavo pa oddate tu.

The 9th Biennial International Conference on the Linguistics of Contemporary English (BICLCE), which was originally going to be held in September 2021, will take place between 15 and 17 September 2022 at the University of Ljubljana (Slovenia). Over the last two decades, the BICLCE conference has become a platform for various theoretical and methodological approaches to the study of English and its varieties. Previous conferences were held in Edinburgh (2005), Toulouse (2007), London (2009), Osnabrück (2011), Austin TX (2013), Madison WI (2015), Vigo (2017) and Bamberg (2019).

Programme

Register