Nagrajenci in mentorji, nagrade 2023

Študentske nagrade

Študentske nagrade Filozofske fakultete in Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani

Razpis za študentske nagrade Filozofske fakultete in Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2023/2024

S študijskim letom 2017/2018 je začel veljati novi Pravilnik o podeljevanju nagrad študentom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki določa postopek izbire del za fakultetne študentske nagrade. Razpis za študentske nagrade Filozofske fakultete in razpis za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani potekata skupaj. Razpisa sta namenjena študentom do zaključene druge bolonjske stopnje izobrazbe.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 01/241 1216 (Kristina Zajc Božič) ter na elektronskem naslovu: kristina.zajc-bozic@ff.uni-lj.si

Dokumenti:

Rok za oddajo prijav na oddelkih je 30. 6. 2024.

Nagrajenke in nagrajenci

2023:

 • Alina Bezlaj: “BALLYMUN IS ME HEART”, Place-Making in a Dublin Suburban Community / “BALLYMUN JE MOJE SRCE”: Ustvarjanje prostora v predmestni skupnosti Dublina (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentorja: izr. prof. dr. Jaka Repič, prof. dr. Steve Coleman (University of Maynooth)
 • Peter Černe: Skloni v slovnici madžarskega jezika (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, mentorica: prof. dr. Tatjana Marvin)

2022:

TADEJ PAVKOVIĆ: Govedo na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem v 16. ter 17. stoletju (Oddelek za zgodovino) Mentor: doc. dr. Žiga Zwitter, Somentor: doc. dr. Borut Toškan

2021:

ROK KUNTNER: K rekonstrukciji pragrške nominalne morfologije (Oddelek za klasično filologijo), mentor: doc. dr. Matej Hriberšek, somentor: doc. dr. Luka Repanšek.

2020:

 • DOMEN SVETLIN: Analiza temperaturnih razmer v mraziščih Komne; mentor: izr. prof. dr. Matej Ogrin (Oddelek za geografijo);
 • LARA GEA VURNIK NAVINŠEK: Zahodni ezoterizem v delu W. B. Yeatsa in Fernanda Pessoe; mentor: prof. dr. Vid Snoj (Oddelek za primerjalno književnost).

2019:

 • MAJA SEVŠEK: Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij  Osrednjeslovenske statistične regije, mentorica: izr. prof. dr. Barbara Lampič (Oddelek za geografijo)
 • MIJA BON: Geolingvistična interpretacija primerjalnih frazemov v slovenskih narečjih na interaktivni jezikovni karti: Primerjalni frazemi s pomenom človeške lastnosti, mentorica: prof. dr. Vera Smole (Oddelek za slovenistiko)

2018:

 • SIMON KOBLAR: Predlog alternativnega omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji (Oddelek za geografijo, mentorja: doc. dr. Blaž Repe, dr. Aljaž Plevnik)

2017:

 • SARA ZUPANČIČKačji pastir - La Libellula. Glasbena večjezičnost opere Pavleta Merkuja (Oddelek za muzikologijo, mentor: izr. prof. dr. Gregor Pompe, somentor: prof. Fabio Nieder)

2016:

 • Junoš Lukan za delo Fiziološke spremembe pri reševanju testa inteligentnosti, Oddelek za psihologijo, mentorica: izr. prof. dr. Anja Podlesek
 • Luka Gruškovnjak za delo Grobovi z živalskimi kostmi v času starejše železne dobe v Sloveniji, Oddelek za arheologijo, mentorica: red. prof. dr. Ljubinka Teržan

2015:

 • Maja Lukanc za delo Ana Celjska: ogrodje za biografijo, Oddelek za zgodovino, mentor: red. prof. dr. Peter Štih

2013:

 • Seta Štuhec za delo Dvoinpolrazsežnostna (2,5D) in trirazsežnostna (3D) vizualizacija artefaktov, Oddelek za arheologijo, mentor: izr. prof. dr. Predrag Novaković
 • Aleš Zobec za delo Javna šola, koncepti seksualnosti ter politike gejev in lezbijk, Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za sociologijo, mentorica: red. prof. dr. Mojca Kovač Šebart in mentor: izr. prof. dr. Roman Kuhar

2012:

 • Grega Milharčič za delo Samodejna določitev oblikoslovnega tipa jezika, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, mentor: red. prof. dr. France Mihelič

2011:

 • Manja Žebre: Glaciokras Lovčena, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Uroš Stepišnik
 • Luka Repanšek: Old English in the Context of North Sea Germanic (Stara angleščina v odnosu do severnomorske germanščine), Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentorica: izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak

2010:

 • Jure Vuga: Interpretacija Botticellijeve Pomladi v misterijskem kontekstu, Oddelek za umetnostno zgodovino in Oddelek za sociologijo, mentorja: izr. prof. dr. Martin Germ in doc. dr. Igor Škamperle

2009:

 • SEBASTJAN VÖRÖS, Metuljeve preobrazbe – od substancialnega dualizma v novoveški filozofiji do dualizma lastnosti v sodobni filozofiji duha, Oddelek za filozofijo, mentorica: izr. prof. dr. Olga Markič, somentor: prof. dr. Miran Božovič

2008:

 • ŠPELA OMAN – z delom Prešernova recepcija španskega in portugalskega baroka, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorici: izr. prof. dr. Irena Novak Popov in red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
 • MARTINA MALEŠIČ – z delom Arhitekta France in Marta Ivanšek, Oddelek za umetnostno zgodovino, mentor: doc. dr. Matej Klemenčič.

2007:

 • AGNI PRIJATELJ, z diplomskim delom MED NEOLITSKIMI PEČATNIKI – ŽIGI JUGOVZHODNE EVROPE, mentor red. prof. dr. Mihael Budja  
 • ZALA PEZDIR, z diplomskim delom MOŠKI IN BALET – MISIJA MOGOČE?, mentor izr. prof. dr. Rajko Muršič

2006:

 • TEA HVALA z diplomskim delom QUEEROVSKO BRANJE INTERSEKSUALNOSTI V AMERIŠKI FEMINISTIČNI ZNANSTVENI FANTASTIKI, mentor prof. dr. Tomo Virk, somentorici prof. dr. Eva D. Bahovec in doc. dr. Ksenija Vidmar

2005:

 • NAJA MAROT z diplomskim delom STROKOVNA IZHODIŠČA IN SMERNICE ZA PROSTORSKO UREDITEV NA PRIMERU DEGRADIRANEGA JUGOVZHODNEGA DELA TRBOVELJ, mentor red. prof. dr. Andrej Černe.

2004:

 • MAJA FESEL MARTINČEVIČ (Oddelek za psihologijo), z diplomskim delom PREUČEVANJE DELOVNE SAMOUČINKOVITOSTI: FAKTORSKI IN FACETNI PRISTOP,  mentorja prof. dr. Valentin Bucik in prof. dr. Argio Sabadin
 • ALENKA BARTULOVIĆ (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo) z diplomskim delom UČITI »ZGODOVINO«, RAZUMETI SODOBNOST, USMERJATI PRIHODNOST: Analiza naracij o vojni na bosansko-hercegovskih tleh v učbenikih narodov Republike Bosne in Hercogovine, mentor prof. dr. Božidar Jezernik.

2003:

 • ŽIVA ANTAUER, MOJCA CAJNKO, TANJA MATIČ, POLONA PEČNIK, ANDREJ PERDIH, NINA PODLIPNIK, KATARINA ROJKO, NADJA ZOTLAR, skupinsko delo, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, naslov dela: Skladenjska analiza pripovedi o mestu Zalpa, mentorica doc. dr. Marina Zorman;
 • BLAŽ PODPEČAN, Oddelek za arheologijo, naslov dela: Novoveški nagrobnik kot odraz družbene miselnosti in osebnega čustvovanja (primer Spodnje Savinjske doline), mentorica doc. dr. Katarina Katja Predovnik.

2023:

 • Sašo Puljarević: Spomin in travma v postjugoslovanskem romanu (Oddelek za slavistiko in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentorici: izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec, prof. dr. Vanesa Matajc, somentorica: prof. dr. Tanja Petrović)
 • Lovrenc Rogelj: Glasba kot blago, glasba in blago, Zasnutek razširitve Adornove teorije standardizacije in študija primera (Oddelek za muzikologijo, mentor: prof. dr. Gregor Pompe, somentor: doc. dr. Primož Krašovec)

2022:

 • VESNA LIPONIK: Antropomorfizacija kritična analiza (ne)tropa (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo in Oddelek za slovenistiko, mentorici: prof. dr. Vanesa Matajc in prof. dr. Alojzija Zupan Sosič),
 • MAJA ROTTER: Vrddhirane tvorbe v balto-slovanščini (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje in Oddelek za slavistiko, mentorja: doc. dr. Luka Repanšek in izr. prof. dr. Matej Šekli, somentor: assist. prof. dr. Miguel Karl Villanueva Svensson), 
 • ZMAGO ŠVAJNCER VREČKO: Dismorfna telesna motnja v fenomenologiji, estetiki in psihiatriji (Oddelek za filozofijo, mentor: prof. dr. Dean Komel)

2021:Več >

 • EVA DEMŠAR: Izobraževanje žensk v Habsburški monarhiji (1848–1918) / Frauenausbildung in der Habsburgermonarchie (1848–1918), Oddelek za zgodovino in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorici: izr. prof. dr. Irena Samide prof. dr. Marta Verginella;
 • ROBIN DOLAR: Kaj je zgodovinski prelom?, Oddelek za zgodovino, mentor: doc. dr. Marko Štuhec, somentor: doc. dr. Primož Krašovec;
 • NINA KRAŠOVEC: Detection of standing dead trees using leaf-on and leaf-off UAV-borne laser scanning point cloud data in mixed forests / Zaznavanje odmrlih stoječih dreves z uporabo laserskega skeniranja v obdobjih rasti in mirovanja, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Blaž Repe, somentor: prof. dr. Bernhard Höfle.

2020: Več >

 • HANA OSTAN OŽBOLT: Trienale sodobne (slovenske) umetnosti – U3, Oddelek za umetnostno zgodovino, mentorica: izr. prof. dr. Beti Žerovc
 • NASTJA SLAVEC: 'To have' Irish in Corca Dhuibhne: Language ideologies and practices in a minority language community / »Imeti irščino« v Corca Dhuibhnu: Jezikovne ideologije in prakse v manjšinjski jezikovni skupnosti. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentorja: prof. dr. Bojan Baskar in somentor: doc. dr. Steve Coleman

2019:

 • ANJA BOŽIČ»Niso namenjene v tisk, tebi velja njih obisk«: Neobjavljena dela dr. Joža Lovrenčiča – pesniška zbirka Nič Niče, kronika Brat Honorat in prevod Ovidijevih Metamorfoz, mentorja: doc. dr. David Movrin in doc. dr. Aleksander Bjelčevič (Oddelek za klasično filologijo in Oddelek za slovenistiko)
 • LEJLA KOŠMRLJ: Prilagoditvene spretnosti, čustvene in vedenjske težave pri otrocih in mladostnikih z živčno-mišičnimi boleznimi, mentor: izr. prof. dr. Robert Masten (Oddelek za psihologijo)

2018:

 • ŠPELA BAJŽELJVključevanje učencev, katerih materni jezik ni francoščina, v javno šolo v Franciji (Vključevanje v pedagoške enote in redne oddelke ter poučevanje francoščine kot drugega jezika) / Inclusion des élèves allophones à l'école élémentaire et au collège publics en France (Inclusion en unité pédagogique/en classe ordinaire et enseignement du français langue seconde) / Integration of Pupils Whose Mother-Tongue Is Not French Into Compulsory Education in France (Integration into Pedagogical Units and Suitable Grades/Classes, and Teaching French as a Second Language) (Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorici: prof. dr. Mojca Kovač Šebart in izr. prof. dr. Meta Lah);
 • MAŠA SKUBINSpletni strojni prevajalniki: Zaznavanje entitet / Online Machine Translators: Named Entity Recognition / Tłumaczenie automatyczne w sieci komputerowej: Rozpoznawanie podmiotów nazywanych (Oddelek za slavistiko in Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentorici: izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska in izr. prof. dr. Marjeta Vrbinc);
 • MOJCA SVETEK: Varna prožnost zaposlitve in zadovoljstvo z zaposlitvijo, organizacijska pripadnost ter psihološko blagostanje (Oddelek za psihologijo, mentor: prof. dr. Valentin Bucik).

2017:

 

2023:

 • Nejc Ašič: Javno množično sramotenje na slovenskih spletnih omrežjih: kvalitativna multipla študija primera (Oddelek za psihologijo, mentorica: prof. dr. Darja Kobal Grum),
 • Nina Biščak: Analiza vidnosti poznorimskega obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum: Primer Ajdovskega zidu (Oddelek za arheologijo, mentorica: doc. dr. Katharina Zanier, somentor: doc. dr. Dimitrij Mlekuž),
 • Zala Dvornik: Vpliv cenzure na prevajanje tuje literature v Sovjetski zvezi in v Španiji v času diktature Francisca Franca / La influencia de la censura en la traducción de literatura extranjera en la Unión Soviética y en España durante la dictadura de Francisco Franco (Oddelek za romanske jezike in književnosti in Oddelek za slavistiko, mentorja: doc. dr. Ignac Fock in prof. dr. Miha Javornik)
 • Lucija Fabjančič: Gradbišče v poznem srednjem veku, Izbrani arhivski viri s cerkvenih gradbišč poznega 15. in prve polovice 16. stoletja na Slovenskem (Oddelek za umetnostno zgodovino, mentor:
 • prof. dr. Matej Klemenčič),
 • Yoshinaka Jošt Gerl: Perzeption und Produktion des Phonems /r/ im Deutschen bei slowenischen Gymnasiasten / Prepoznavanje in izgovor fonema /r/ v nemščini slovenskih gimnazijcev (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorja: izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarčič, in doc. dr. Teodor Petrič),
 • Lučka Guna: Ocenjevanje tveganja za razvoj ideologije incelov na podlagi objav na spletnih forumih z uporabo procesiranja naravnega jezika (Oddelek za psihologijo, mentor: doc. dr. Luka Komidar),
 • Klara Hudournik: Igrifikacija pri poučevanju španščine kot tujega jezika pri starejših odraslih / Gamificación en la enseñanza de ELE de los adultos mayores (Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorici: izr. prof. dr. Marjana Šifrar Kalan in izr. prof. dr. Nives Ličen)
 • Neža Kočnik: Izhodišča silabotonične verzifikacije (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentor: prof. dr. Boris A. Novak),
 • Luka Kropivnik: Ivan Hribar med politikom in književnikom (Oddelek za zgodovino in Oddelek za slovenistiko, mentorja: prof. dr. Urška Perenič in prof. dr. Božo Repe, somentorica: prof. dr. Milena Mileva Blažič),
 • Kristina Kupljenik: Pamukov Muzej nedolžnosti v luči muzeološke teorije (Oddelek za umetnostno zgodovino in Oddelek za primerjano književnost in literarno teorijo, mentorja: doc. dr. Katja Mahnič in
 • prof. dr. Tone Smolej),
 • Sara Hočevar Mucić: »Stvar je celo v prozi, res sem pesnik«: pesniški jezik Franka O’Hare v poljskem prevodu Piotra Sommerja / “It is even in prose, I am a real poet”: Piotr Sommer’s Polish Translations of Frank O’Hara’s Poetic Language (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za slavistiko, mentorja: doc. dr. Oliver Currie in izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska, somentor: izr. prof. dr. Nikolaj Jež),
 • Miha Pavlovič: Izgradnja in longitudinalna analiza korpusa usvajanja japonščine kot tujega jezika na osnovni, srednji in višji ravni / スロベニア人初級・中級・上級日本語学習者コーパス の構築と縦断的文法誤用分析 (Oddelek za azijske študije, mentorica: doc. dr. Marija Kristina Hmeljak),
 • Jon Nikolaj Pollak: Arheološki dokazi kognitivnega razvoja človeka (Oddelek za arheologijo, mentorica: doc. dr. Simona Petru),
 • Ana Rakovec: Metamorfoza drugosti v sodobnem slovenskem romanu (Oddelek za slovenistiko, mentorica: prof. dr. Alojzija Zupan Sosič),
 • Mojca Suhovršnik: Vloga šole pri preprečevanju in reševanju problematike spolnega nasilja in nadlegovanja (Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za sociologijo, mentorici: doc. dr. Jasna Podreka in doc. dr. Petra Gregorčič Mrvar, somentorici: prof. dr. Milica Antić Gaber in prof. dr. Jasna Mažgon),
 • Sara Ugrin: Institucionalne politike, ki obravnavajo problematiko spolnega nadlegovanja oseb, vpisanih v programe visokošolskega izobraževanja (Oddelek za sociologijo in Oddelek za pedagogiko in andragogiko, mentorici: prof. dr. Milica Antić Gaber in prof. dr. Mojca Kovač Šebart, somentorici: prof. dr. Jasna Mažgon in doc. dr. Jasna Podreka),
 • Simona Kuntarič Zupanc: Družbeni pomeni vode, Podzemni in nadzemni vodni (iz)viri, poti ter njihove infrastrukture v vasi Ašbarū, Maroko (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentorica: doc. dr. Ana Sarah Lunaček Brumen, somentorica: doc. dr. Nataša Gregorič Bon),
 • Ivana Žigon: Ozaveščanje otrok o problematiki tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst s pomočjo priročnika za njihovo terensko prepoznavanje (Oddelek za geografijo, mentor: izr. prof. dr. Blaž Repe, somentorica: doc. dr. Mojca Ilc Klun).

2022:

 • LEA COTIČ: Slovensko kiparstvo 30. let 20. stoletja: Pokopališka plastika na ljubljanskih Žalah, Oddelek za umetnostno zgodovino, mentorica: izr. prof. dr. Beti Žerovc;
 • AJA ČELHAR: “The Rotten Floorboards of His Thoughts”: Mind Style in the Patrick Melrose Novels “Strohnele podnice njegovih misli”: Miselni slog v romanih o Patricku Melrosu, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentorica: doc. dr. Monika Kavalir, somentorica: asist. dr. Anamarija Šporčič;
 • JAN ČERNETIČ: Jezikovnostilna analiza samopredstavitvenih besedil mladih na zmenkarskem portalu Tinder, Oddelek za slovenistiko, mentorica: prof. dr. Mojca Smolej;
 • TINA FAJS (DRAGOVAN): Ocena študentk pedagogike o pričakovanih in pridobljenih kompetencah, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, mentorica: izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc, somentorica: prof. dr. Jasna Mažgon;
 • TJAŠA FRANKO: »¡VIVA LA MUJER QUE LUCHA! / NAJ ŽIVI ŽENSKA, KI SE BORI«: Feministično izobraževalne prakse v Oaxaci, Mehika, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo in Oddelek za pedagogiko in andragogiko, mentorja: izr. prof. dr. Jaka Repič in izr. prof. dr. Nives Ličen;
 • TIM GREGORČIČ: Proučevanje vpliva podnebnih sprememb na slovenske gozdove z uporabo metode maksimalne entropije, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Blaž Repe, somentor: doc. dr. Andrej Rozman;
 • MIA HOČEVAR: Fenomen romantičnega prijateljstva v korespondencah in leposlovju slovenskega prostora 19. stoletja, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za zgodovino, mentorja: izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič in doc. dr. Irena Selišnik;
 • KARIN KAVČIČ: Tipologija slovenskih in angleških manjšalnih pripon v okviru razpršene morfologije / Typology of Slovene and English diminutive suffixes in the framework of distributed morphology, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje in Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentorja: prof. dr. Tatjana Marvin in prof. dr. Gašper Ilc;
 • IVANA MARIČIĆ: Kriki in šepetanja: Vloga glasu v sodobni gledališki praksi, Oddelek za muzikologijo, mentor: prof. dr. Gregor Pompe, somentor: prof. dr. Mladen Dolar;
 • LUCIJA MIRKAC: Upesnjevanje Neizrekljivega v slovenski katoliški liriki iz druge polovice 19. stoletja in prve polovice 20. stoletja, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo in Oddelek za slovenistiko, mentorja: izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič in prof. dr. Vid Snoj;
 • DHYANA MLAKAR: Podomačitvene in potujitvene strategije pri simultanem tolmačenju političnih govorov iz italijanščine v slovenščino, Oddelek za prevajalstvo, mentor: doc. dr. Sandro Paolucci;
 • TJAŠA MRŽLJAK: Zoomorfni ročaji z najdišča Hisarlık Tepe – Troja, Oddelek za arheologijo, mentorica: doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger;
 • EVA PERKO: Das Leben und Sprachverhalten der Gottscheer Deutschen im slowenischen ethnischen Gebiet in der Zwischenkriegszeit und während der Umsiedlung / Življenje in jezikovno vedenje kočevskih Nemcev na slovenskih tleh med obema vojnama in v času preseljevanja, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za zgodovino, mentorja: izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk in izr. prof. dr. Mitja Ferenc;
 • LEA PODGORŠEK: Pasma v nastajanju: Reja slovenskega toplokrvnega konja, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentor: prof. dr. Bojan Baskar;
 • DORIS PRIMC: Skladateljski opus Antona Nedvěda, Oddelek za muzikologijo, mentor: prof. dr. Matjaž Barbo;
 • MANCA ROŽMAN: Prve ženske v slovenskem javnem prostoru: Analiza socialnih kapitalov in mrež, Oddelek za sociologijo in Oddelek za zgodovino, mentorici: prof. dr. Milica Antić Gaber in doc. dr. Irena Selišnik;
 • SARA SERŠEN: Značilnosti in pomen kakovostne otroške oddaje: Pogled staršev, Oddelek za psihologijo, mentorica: izr. prof. dr. Urška Fekonja;
 • KATJA SLUGA: Prototip japonsko-korejsko-slovenskega slovarja 日本語・韓国語・スロベニア語辞書の試, Oddelek za azijske študije, mentorica: doc. dr. Marija Kristina Hmeljak, somentorica: doc. dr. Hyeonsook Ryu;
 • PRIMOŽ VIDOVIČ: ARS MENTIS; Med enaktivizmom in Plessnerjevo filozofsko antropologijo, Skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost (Oddelek za filozofijo), mentor: prof. dr. Borut Ošlaj, somentor: doc. dr. Sebastjan Vörös;
 • MATEVŽ ZDOLŠEK: Priporočanje leposlovja in portal Dobreknjige.si: primeri priporočil leposlovja za območje Občine Šentjur, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, mentorica: prof. dr. Alenka Šauperl;
 • 21. IRIS ŽNIDAR: Immagini di presenze assenti: le fotografie nel discorso sulla morte in alcuni testi di Tabucchi / Podobe odsotnih prisotnosti: fotografije v diskurzu o smrti v (izbranih) besedilih Tabucchija, Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorica: prof. dr. Patrizia Farinelli.

2021:Več >

 • VANESSA NINA BORSAN: Iskanje notnih vzorcev v slovenskem samospevu med obema vojnama: Kogoj, Osterc, Škerjanc; Oddelek za muzikologijo, mentor: prof. dr. Leon Stefanija, somentor: doc. dr. Matevž Pesek;
 • NADJA BOSTIČ: Japonski tvorjeni glagoli s končnim glagolom –komu /「-こむ」を後項とする日本語複合動詞; Oddelek za azijske študije, mentorica: izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar;
 • ANJA CIZEL: Tango – uspeh in pohujšanje sezone Diskurz o tangu v slovenskem časopisju med letoma 1911 in 1940; Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentorica: izr. prof. dr. Mateja Habinc;
 • BLAŽ COTMAN: Vprašanje (ne)možnosti metafizične svobode in moralne odgovornosti – s posebnim ozirom na osnovni argument Galena Strawsona; Oddelek za filozofijo, mentorica: prof. dr. Olga Markič;
 • DAŠA GABERŠEK: Barve kot izraz čustev v poljski in francoski frazeologiji / Kolory jako wyraz emocji w polskiej i francuskiej Frazeologii / Les couleurs comme expression des émotions dans la phraséologie polonaise et française; Oddelek za romanske jezike in književnosti in Oddelek za slavistiko, mentorici: izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska in doc. dr. Agata Šega;
 • JULIJA GAČNIK: The Byronic Hero and the Elements of the Gothic Novel in Hilary Mantel’s Wolf Hall and Bring Up the Bodies / Byronski junak in elementi gotskega romana v romanih Wolf Hall in Bring Up the Bodies pisateljice Hilary Mantel, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko; mentorica: prof. dr. Mojca Krevel;
 • LIJA GANTAR: Problem naturalizma v japonski književnosti / 日本文学における自然主義の問題; Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo in Oddelek za azijske študije, mentorja: prof. dr. Chikako Shigemori Bučar in prof. dr. Tone Smolej;
 • NATAŠA HOČEVAR: Projaponske aktivnosti in nacionalizem Korejca Yi Gwang-suja skozi njegovo življenje in delo; Oddelek za azijske študije, mentorja: izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar in doc. dr. Kang Byoung Yoong;
 • IGOR JUREKOVIČ: Teologija osvoboditve in teorija sociologije religije, Oddelek za sociologijo, mentorica: izr. prof. dr. Anja Zalta;
 • MAJA KLANČIČ: Vpliv distraktorjev na posodabljanje delovnega spomina, Oddelek za psihologijo; mentorica: izr. prof. dr. Anja Podlesek;
 • ERIKA KOZAMERNIK: Sledovi poledenitve v dolini Krnice; Oddelek za geografijo, mentor: prof. dr. Uroš Stepišnik, somentorica: prof. Emanuele Forte;
 • EMILIJA NEŠKOSKA: Koncept Makedonskega etimološkega slovarja; Oddelek za slavistiko, mentorji: izr. prof. dr. Matej Šekli, izr. prof. dr. Namita Subiotto in prof. dr. Marko Snoj;
 • DAŠA OCEPEK: Kontaktlinguistische Analyse der slowenischen lexikalischen Germanismen und Austriazismen / Kontaktnolingvistična analiza slovenskih leksikalnih germanizmov in avstrijacizmov; Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorica: izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk;
 • MANJA OCEPEK: Impersonalnost v poeziji narave Emily Dickinson in Maje Vidmar; Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo in Oddelek za slovenistiko, mentorici: doc. dr. Darja Pavlič in prof. dr. Vanesa Matajc;
 • KRISTIJAN JEAN RADIKOVIČ: Translations of selected poems by Ivan Minatti from Slovene into English / Prevodi izbranih pesmi Ivana Minattija iz slovenskega v angleški jezik; Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentorica: prof. dr. Eva Sicherl, somentorica: doc. dr. Nada Marija Grošelj;
 • EVA SMREKAR: Gledališka skulptura – skulpturalno gledališče: histerija, umetnost, filozofija; Oddelek za umetnostno zgodovino in Oddelek za filozofijo, mentorici: doc. dr. Rebeka Vidrih in prof. dr. Eva D. Bahovec;
 • EMA ŠTARKL: Sinhroni in diahroni pogled na glagolsko pripono –ni v celjskem mestnem govoru; Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje in Oddelek za slovenistiko, mentorja: doc. dr. Sašo Živanović in prof. dr. Vera Smole, somentorica: doc. dr. Karmen Kenda-Jež;
 • ŠPELA ŠVAB: Ustvarjalnice v splošnih knjižnicah: načrtovanje Ustvarjalnega podstrešja v Valvasorjevi knjižnici Krško; Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, mentorica: doc. dr. Tanja Merčun Kariž;
 • GAŠPER TONIN: Medicinska terminologija: terminotvorni postopki in kratice; Oddelek za slovenistiko, mentorica: prof. dr. Mojca Smolej, somentorica: izr. prof. dr. Helena Lenasi.

2020:

 • ANJA PIA BIŠČAK: Klasična glasba v filmih Stanleyja Kubricka. Analiza Kubrickove uporabe klasične glasbe in njen vpliv na pomen, razumevanje ter dojemanje filma. Oddelek za muzikologijo, mentor: prof. dr. Gregor Pompe, somentorica: doc. dr. Polona Petek
 • NENA BOBOVNIK: Filozofija puščave: poganski izvori krščanske askeze. Oddelek za filozofijo, mentor: doc. dr. Jan Ciglenečki
 • KAJA DRAGOLJEVIĆ: Raba glagolskega vida v slovenščini za frankofonske govorce slovenščine kot tujega jezika L’usage de l’aspect verbal en slovène chez les locuteurs francophones. Oddelek za slovenistiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorja: izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina in izr. prof. dr. Primož Vitez
 • PATRICIJA FRLEŽ: Medpredmetno povezovanje angleščine in sociologije po pristopu CLIL: primer učne teme Evropska unija Cross-Curricular Integration of English and Sociology using a CLIL Approach: The Topic of the European Union. Oddelek za sociologijo in Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentorja: prof. dr. Milica Antić in prof. dr. Janez Skela
 • ŽAN KOROŠEC: Nekatere dileme, povezane s feminizacijo učiteljskega poklica Some Dilemmas Related to the Feminisation of the Teaching Profession. Oddelek za pedagogiko in andragogiko, mentorica: prof. dr. Mojca Kovač Šebart
 • NEŽA LUKANČIČ: Ljubljanski lontovž; Zgodovina stavbe in njenih prebivalcev. Oddelek za umetnostno zgodovino in Oddelek za zgodovino, mentorja: prof. dr. Matej Klemenčič in doc. dr. Marko Štuhec
 • NEŽA PODLOGAR: Primerjava kognitivnih sposobnosti pri igralcih akcijskih videoiger in posameznikih, ki videoiger ne igrajo. Oddelek za psihologijo, mentorica: izr. prof. dr. Anja Podlesek
 • IVAN SMILJANIĆ: Kult Franceta Prešerna v socialistični Jugoslaviji na primeru Kranja. Oddelek za zgodovino, mentor: prof. dr. Božo Repe, somentor: doc. dr. Peter Mikša
 • MARKO STANOJEVIĆ:V Kiševem svetu; Književnost kot sredstvo za osmišljanje smrti. Oddelek za slavistiko in Oddelek za filozofijo, mentorici: prof. dr. Đurđa Strsoglavec in prof. dr. Cvetka Hedžet Tóth
 • SERGEJ VALIJEV: Tema tragičnega spoznanja in motiv Heraklove smrt iv Trahinkah in Herkulu na Ojti. Oddelek za klasično filologijo, mentor: doc. dr. Brane Senegačnik
 • KATJA ZUPANČIČ: Sestavljeni povedki oblike V-V z glagoloma premikanja kata in ota v korejskem jeziku 한국어 복합 서술어 'V 아/어 + 가다/오다'. Oddelek za azijske študije in Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, mentorici: doc. dr. Hyeonsook Ryu in prof. dr. Tatjana Marvin

2019:

 • DANIEL EDUARDO LÓPEZ BONČINA: Interpretación sobre los rasgos hipertextuales y las formas de lectura en Rayuela de Julio Cortázar / Interpretacija hipertekstualnih značilnosti in načini branja v Ristancu Julija Cortázarja; mentorica: izr. prof. dr. Maja Šabec (Oddelek za romanske jezike in književnosti);
 • KATARINA GOMBOC ČEH: Slovenska glagola moči in morati in njune ustreznice v stavčnih strukturah v ruskem in ukrajinskem jeziku; mentorja: doc. dr. Mladen Uhlik in prof. dr. Andreja Žele (Oddelek za slavistiko in Oddelek za slovenistiko);
 • DOMEN KRIŠTOFELC: Germanismen in der Mundart von Kropa / Germanizmi v kroparskem govoru; mentorica: izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk (Oddelek za germanistiko);
 • LARISA MAROLT: Improvizacija v glasbi Kadence v Koncertu za flavto v d-molu Wq 22 Carla Philippa Emanuela Bacha; mentor: prof. dr. Matjaž Barbo (Oddelek za muzikologijo);
 • LUCIJA MIRKAC: Biblija in slovenska katoliška lirika med letoma 1854 in 1900; mentorja: doc. dr. Aleksander Bjelčević in prof. dr. Vid Snoj (Oddelek za slovenistiko in Oddelek za primerjalno književnost);
 • DAVOR MLINARIČ: Prevladujoče predstave o slovenski srednjeveški zgodovini: Kako je razumljena preteklost v sodobni Sloveniji; mentor: prof. dr. Peter Štih (Oddelek za zgodovino);
 • ANAMARIJA ŠIŠA: Razvoj praks dejtanja v kapitalizmu: med delom in ljubeznijo; mentor: doc. dr. Primož Krašovec (Oddelek za sociologijo);
 • SARA UHAN: Geografski vidik prehranske enačbe na primeru Škofjeloškega hribovja; mentorica: izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič, somentor: izr. prof. dr. Darko Ogrin (Oddelek za geografijo)
 • LEA VLAHOVIČ: Jezikovnostilistična primerjava dveh slovenskih prevodov Flaubertove Madame Bovary in vprašanje zastaranja prevodov; mentorica: prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar (Oddelek za prevajalstvo)

2018:

 • LUCIJA ARZENŠEKUdeleženske vloge dajalniških samostalniških zvez v slovenščini (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, mentorica: prof. dr. Tatjana Marvin);
 • LUCIJA ZALA BEZLAJAli lahko govorimo o rasizmu v zgodnjem Rimskem cesarstvu? (Oddelek za sociologijo in Oddelek za zgodovino, mentorja: prof. dr. Rajko Bratož in doc. dr. Primož Krašovec);
 • BLAŽ BOŽIČ: Raztrgati boga: podobe Dionizove smrti v poznoantičnih virih (Oddelek za klasično filologijo, mentor: doc. dr. Brane Senegačnik);
 • GREGOR DRAŽIL: Ljubljanski grafični bienale – formiranje, mednarodna uveljavitev, umetnostna usmeritev (Oddelek za umetnostno zgodovino, mentorica: izr. prof. dr. Beti Žerovc);
 • ŽIGA GORIŠEK: Transhumantno pašništvo na razpotju sprememb:Transhumanca in turizem kot strategiji preživetja v vasi Lukomir na Bjelašnici (BiH) (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentor: prof. dr. Bojan Baskar);
 • KRISTINA NASTRAN: Reality and Simulation in Jonathan Lethem’s Chronic City –Virtuality and Information Narrative Within the Posthuman Paradigm/Resničnost in simulacija v romanu Jonathana Lethema Chronic City – Virtualnost in informacijska pripoved v okviru posthumanistične paradigme (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentorica: izr. prof. dr. Mojca Krevel);
 • BRANKO OCVIRK: Odziv na vietnamsko vojno v Sloveniji (Oddelek za zgodovino, mentorica: doc. dr. Kornelija Ajlec);
 • MIHA RAJH: Das Volkslied in Gustav Mahlers Werk und sein Beitrag zur Gestaltung der deutschen nationalen Identität/Ljudska pesem v delu Gustava Mahlerja in njegov prispevek k oblikovanju nemške nacionalne identitete (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorica: izr. prof. dr. Špela Virant);
 • ANŽE SLANA: Spominska obeležja slovenskih književnikov – Ulice, ustanove in spomeniki v Kamniku (Oddelek za slovenistiko, mentorica: izr. prof. dr. Urška Perenič, somentorica: doc. dr. Katja Mahnič);
 • VITA VESELKO: Análisis sintáctico y papel discursivo de los procedimientos de topicalización y focalización en el discurso periodístico/Skladenjska analiza in diskurzivna vloga jezikovnih postopkov topikalizacije in fokalizacije v španskem novinarskem diskurzu (Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorica: izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič);
 • ZARJA VRŠIČ: Kritiški in pesniški odziv Jacquesa Dupina na Giacomettijevo kiparstvo (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentor: prof. dr. Vid Snoj);
 • ALJAŽ ZUPANČIČKritika Heglovega državnega prava II (Oddelek za filozofijo in Oddelek za sociologijo, mentorja: izr. prof. dr. Zdravko Kobe in doc. dr. Primož Krašovec).

 

2017:

 • ANJA BANKO: Ženski pogled v ruskem filmu pozne odjuge in zgodnje stagnacije – Študija na primeru filmov Larise Šepitko in Kire  Muratove (Oddelek  za  slavistiko, mentor: doc. dr. Blaž Podlesnik)
 • MANCA FILAK: Projekt Skopje 2014: Vpliv  mestne  prenove  na  identiteto  mesta, socialni spomin in nacionalno zavest prebivalcev (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentorica: doc. dr. Mateja Habinc, mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič)
 • TISA FRELIH: Elektrofiziološki korelati vzdrževanja in integracije zaporedno prikazanih dražljajev v vidno-prostorskem delovnem spominu (Oddelek za psihologijo, mentor: red. prof. dr. Grega Repovš)
 • MATEJA GRAHOVAC: Razlike in podobnosti v recepciji zvočne in tradicionalne knjige na primeru romana Óštrigéca Marjana Tomšiča (Oddelek za slovenistiko, mentorica: red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič)
 • TINA LOKAR GRDEN: Razredna struktura današnje družbe (Oddelek za sociologijo in Oddelek za filozofijo, mentorja: red. prof. dr. Lev Kreft in doc. dr. Gorazd Kovačič)
 • SARA GULAM: Subjektkonstitution in Irmgard Keuns Roman Das kunstseidene Mädchen (Konstitucija subjekta v romanu Irmgard Keun Das kunstseidene Mädchen) (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorica: izr. prof. dr. Špela Virant)
 • IZIDOR JANŽEKOVIČ: Staroslovansko svetišče ali srednjeveški stolp nazahodnem platoju Ptujskega  gradu (Oddelek za arheologijo, mentorica: izr. prof. dr. Katarina Katja Predovnik)
 • VITA LUNEŽNIK: »Veliko  spominov,  zgodb  in  glasbe« – Participatorno akcijsko raziskovanje glasbenega izobraževanja v pozni starosti (Oddelek za pedagogiko in andragogiko, mentorica: izr. prof. dr. Nives Ličen, somentorica: doc. dr. Ana Hofman)
 • MELANIJA MARKOVIČ: Glasbeni arhiv starejših muzikalij v Stolni župniji sv. Janeza Krstnika v Mariboru (Oddelek za muzikologijo, mentor: doc. dr. Aleš Nagode)
 • ADI  MORETTI: The Western Imaginary of Russia in the works of Joseph Conrad (Zahodni imaginarij  Rusije  v  delih  Josepha  Conrada) (Oddelek  za  anglistiko  in amerikanistiko, mentorica: izr. prof. dr. Lilijana Burcar)
 • GAŠPER  OITZL: Prostor-narava-človek v Julijskih Alpah – Zgodovina nekega prostora med letoma 500 in 1500 (Oddelek za zgodovino, mentor: izr. prof. dr. Janez Mlinar)
 • MATEJ  PETRIČ: Simahova  pisma: konstrukcija javne  podobe v pozni antiki (Oddelek za klasično filologijo, mentor: red. prof. dr. Marko Marinčič)
 • EVA  PODKRIŽNIK: Pregled in primerjava dosedanjih prevodov Prešernovega Sonetnega venca v nemščino (Oddelek za prevajalstvo, mentorica: doc. dr. Tanja Žigon)
 • LUKA RUČIGAJ: Slavnostna dvorana Auerspergovega »Knežjega dvorca« v Ljubljani in Faetontovpadec v imaginariju 17. stoletja (Oddelek za umetnostno zgodovino, mentor: doc. dr. Stanko Kokole)
 • TEJA SAKSIDA: Samospev na Slovenskem po letu 1991 (Oddelek za muzikologijo, mentor: red. prof. dr. Leon Stefanija)
 • ANA  SEIFERT: Determination  of  seasonal  and  latitudinal  variations  in  BVOC emissions in the  case of  the  selected  tree  species/Ugotavljanje  variabilnosti  emisij biogenih lahkohlapnih organskih  spojin  za  izbrane  drevesne  vrste,  kot  posledica sezonskih sprememb  in  sprememb  geografske  širine (Oddelek za  geografijo,  mentor: doc. dr. Blaž Repe, somentor: dr. Thomas Holst)
 • REBEKA SLATINŠEK: Kitajska knjižnična klasifikacija in univerzalna decimalna klasifikacija –Pregled in primerjava (Oddelek  za  azijske  študije  in  Oddelek  za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, mentorici: doc. dr. Mateja Petrovčičin doc. dr. Marija Petek)
 • ANA ŠTAJER (prej ŠETINA): Marko Kraljević između istorijske zbilje i legende (Kraljevič Marko medzgodovinsko resničnostjo in legendo) (Oddelek za slavistiko in Oddelek za zgodovino, mentorica: izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec, mentor: doc. dr. Dušan Mlacović)
 • BLAŽ  ŠTANGELJ: Bolnica Jelenbreg – postojanka Slovenske centralne vojno partizanske bolnice (Oddelek za zgodovino, mentor: izr. prof. dr. Mitja Ferenc)
 • VERONIKA TUMPEJ: Doživljanje okrevanja pri osebah z motnjo hranjenja (Oddelek za psihologijo, mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc)
 • KATJA UTROŠA: Darśana nyāya v začetnem obdobju njegovega razvoja (Oddelek za filozofijo, mentor: red. prof. dr. Andrej Ule)
 • ALEŠ ŽAGAR: Pojem filozofije pri poznem Ludwigu Wittgensteinu – standardna interpretacija (Oddelek za filozofijo, mentor: doc. dr. Borut Cerkovnik)
 • GREGA ŽORŽ: Varovanje Rapalske meje in vojaška navzočnost na območju XI. Armadnega zbora (Oddelek za geografijo, mentor: izr. prof. dr. Jernej Zupančič
 • 2016:

 • STELLA ASLANI: A work of Art as an Expression of Society and Concrete Examples From Yann Martel's Life of Pi (Umetniško delo kot izraz družbe in konkretni primeri iz romana Yanna Martela Pijevo življenje) , (Oddelek za filozofijo ter Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentorja: red. prof. dr. Lev Kreft in izr. prof. dr. Jason Blake)
 • NEJC BOBOVNIK: Vrednotenje trajnostnega razvoja alpskih občin Slovenije (Oddelek za geografijo, mentorica: doc. dr. Katja Vintar Mally)
 • MIJA BON: Ledinska in hišna imena v Bovcu (Oddelek za slovenistiko, Mentor: doc. dr. Matej Šekli)
 • ŽIVA BRGLEZ, »Spolna razlika« v psihoanalizi in »moški pogled« v umetnostni zgodovini (Oddelek za umetnostno zgodovino in Oddelek za filozofijo, Mentorici: doc. dr. Rebeka Vidrih in red. prof. dr. Eva D. Bahovec)
 • TADEJ ČOPAR: Območje občine Šmartno pri Litiji med obema svetovnima vojnama (Oddelek za zgodovino, mentor: doc. dr. Bojan Balkovec)
 • META FURLAN (prej ŽGUR): Transformativno učenje v luči sodelovanja starejših v mednarodnem projektu Z menoj po mojem mestu (Oddelek za pedagogiko in andragogiko, mentorica: izr. prof. dr. Sabina Jelenc Krašovec, somentorica: doc. dr. Marta Gregorčič
 • AJDA GABRIČ: Intertextualität bei Michael Ende, Cornelia Funke und Walter Moers (Medbesedilnost pri Michaelu Endeju, Cornelii Funke in Walterju Moersu) (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorica: izr. prof. dr. Špela Virant )
 • NINA HABJAN: Primerjava dela Zločin G. S. Karma avtorja Kôbôja Abeja in dela Preobrazba avtorja Franza Kafke (Oddelek za azijske študije ter Oddelek za primerjalno književnost in literaturo, mentorja: red. prof. dr. Andrej Bekeš in red. prof. dr. Tomislav Virk)
 • KAJA HACIN: Povezave med teorijo uma in metajezikovnimi zmožnostmi pri otrocih v zgodnjem otroštvu (Oddelek za psihologijo, mentorica: red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek)
 • SERGEJ HARLAMOV: Michael Houellebecq in arheologija sedanjosti (Oddelek za sociologijo ter Oddelke za primerjalno književnost in literarno teorijo, Mentor: doc. dr. Gorazd Kovačič, somentorica: izr. prof. dr. Vanesa Matajc)
 • MATEJ HREŠČAK: Matilda iz Canosse (Oddelek za zgodovino, mentor: doc. dr. Dušan Mlacović)
 • MATIJA JAN: Teorija, nasilje, fascinacija (Oddelek za filozofijo in Oddelek za sociologijo, mentorja: red. prof. dr. Eva Dolar Bahovec in doc. dr. Gorazd Kovačič)
 • MATEJ JUH: Perifrasi verbali italiane e spagnole in chiave contrastiva: Proposta di un inventario base delle perifrasi verbali italiane / Las perífrasis verbales italianas y españolas: Un enfoque contrastivo / Kontrastivna analiza italijanskih in španskih glagolskih perifraz (Oddelek za romanske jezike in književnost, mentorici: red. prof. dr. Martina Ožbot Currie in red. prof. dr. Jasmina Markič)
 • JERNEJ KUSTERLE: Teorija slovenske ulične poezije in družbeni kontekst (Oddelek za slovenistiko, mentor: red. prof. dr. Marko Juvan)
 • LUANA MALEC: Album Slovenije: osebni spomini 20. stoletja (Zasnova in vrednotenje uporabniškega vmesnika za samostojno dodajanje vsebin na portalu Kamra) (Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, mentorica: red. prof. dr. Maja Žumer)
 • MIROSLAV MRKOVIĆ: Аналитичка и синтетичка „Азбука“ Венка Андоновског (Превод и анализа превода романа „Азбука за непослушните“) Analitična in sintetična „Azbuka“ Venka Andonovskega (Prevod in analiza prevoda romana „Azbuka za neposlušne“) (Oddelek za slavistiko, mentorica: izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec, somentorica: izr. prof. dr. Namita Subiotto)
 • TJAŠA PERNEK: Feminizem v glasbi (Feministična muzikologija in feministična glasbena kritika skozi študijo opere Carmen) (Oddelek za sociologijo in Oddelek za muzikologijo, mentorja: red. prof. dr. Milica Antić Gaber in izr. prof. dr. Gregor Pompe)
 • MAŠA PFEIFER: V iskanju avtonomnosti - Problem ideološkega argumenta v literarni kritiki: Josip Vidmar in primer Edvarda Kocbeka (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentorica: izr. prof. dr. Vanesa Matajc)
 • POLONA POTOČNIK: Backward Interference at Work (Neželen vpliv tujega jezika na materinščino pri razvezovanju) (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentor: red. prof. dr. Dušan Gabrovšek)
 • URŠKA RIHTARŠIČ: Med telesom in razumom (Izvajalec klasične glasbe v postmodernizmu) (Oddelek za muzikologijo in Oddelek za sociologijo, mentorja: izr. prof. dr. Gregor Pompe in doc. dr. Jože Vogrinc)
 • BORUT STOJILKOVIĆ: Glaciation of the Eastern Kamnik-Savinja Alps and Dictionary of English-Slovene Glaciological Terminology (Poledenitev vzhodnih Kamniško-Savinjskih Alp in slovar angleško-slovenske glaciološke terminologije) (Oddelek za geografijo in Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Mentorja: izr. prof. dr. Uroš Stepišnik in red. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak)
 • POLONCA ZUPANČIČ: Pojavi blaznosti pri Evripidu: primerjava lika Oresta in Herakla (Oddelek za klasično filologijo, mentor: doc. dr. Branko Senegačnik)

2015:

 • MATIC BATIČ »Wir denken zwar deutsch, wir fühlen deutsch, werden es aber niemanden verargern, anderen sinnes zu sein« – Görzer Wochenblatt (1867) und Görzer Zeitung (1868–1869) »Mislimo sicer nemško, čutimo nemško, a nikomur ne bomo zamerili, če je drugačnega mišljenja« – Görzer Wochenblatt (1867) in Görzer Zeitung (1868–1869, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za zgodovino, mentorica: doc. dr. Marija Mojca Peternel, mentorica: doc. dr. Petra Kramberger
 • IRINA BIRD Divjina na našem pragu, Antropološki pogled na pomene in rabe gozdov v Triglavskem narodnem parku na primeru vasi Gorjuše in Koprivnik , mentor: doc. dr. Peter Simonič
 • MOJCA BIZJAK, »Ni take je mladenke, ko naše je krvi dekle«,  Prešeren, poezije, ženske in nacija, Oddelek za sociologijo, mentor: doc. dr. Nikolai Jeffs
 • MAYA CHOGHARI, El papiamento – un criollo hispánico, Papiamento – španski kreolski jezik, Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorica: red. prof. dr. Jasmina Markič
 • SAŠO CMREČNJAK, Slovenska sprava, Zgodovinski pregled in kritika v kontekstu razprave med komunitarizmom in liberalizmom, Oddelek za filozofijo in Oddelek za zgodovino
 • mentor: doc. dr. Igor Pribac, mentor: red. prof. dr. Božo Repe
 • ANDREJ DRAKSLER, Usmeritve za prostorsko načrtovanje v porečju Kokre, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Simon Kušar
 • ANA HERZOG, Veljavnost in zanesljivost novega slovenskega testa besednega učenja, Oddelek za psihologijo, mentor: red. prof. dr. Valentin Bucik
 • PETRA JEROVŠEK Jezikovna stališča mladih do slovenščine in nemščine na avstrijskem Koroškem, mentor: red. prof. dr. Marko Stabej
 • BOJANA JOVIĆEVIĆ, Delo poezije Jureta Detele, K Deteli dveh vzporednih življenj
 • Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentor: red. prof. dr. Tomislav Virk
 • ERIK LOGAR, Gradniki in učinki socialnega kapitala v podeželski skupnosti, Primeri z Gorenjske in Sauerlanda, Oddelek za geografijo in Oddelek za zgodovino, mentorica: doc. dr. Irma Potočnik Slavič, mentor: red. prof. dr. Božo Repe
 • ANA MALEŠEVIĆ, Primerjava osnovnošolskih učnih načrtov maternih jezikov v Sloveniji in španski Kneževini Asturiji, Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorici: izr. prof. dr. Klara Ermenc Skubic in doc. dr. Marjana Šifrar Kalan
 • ŽIVA MALOVRH, Slovenska in angleška terminologija s področja krasoslovja, Oddelek za prevajalstvo, mentor: doc. dr. Primož Jurko
 • TANJA MIKLIČ, Fremdsprachen im dritten Lebensabschnitt, Tuji jeziki v tretjem življenjskem obdobju, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorica: doc. dr. Brigita Kosevski Puljić
 • PETER PANIĆ, Šta je prokleto (a šta nije) u Prokletoj avliji Ive Andrića; pripovijedanje kao izraz i sadržaj, Kaj je prekleto (in kaj ne) v Prekletem dvoriscu Iva Andrica? Pripovedovanje kot oblika in vsebina, Oddelek za slavistiko, mentorica: izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec
 • AJDA HOVNIK PLEŠEJ, Rokopisna zapuščina Luke Kramolca na Ravnah na Koroškem
 • Oddelek za muzikologijo, mentor: red. prof. dr. Matjaž Barbo
 • TINA REHBERGER, Analiza vedenjskih in psihodinamskih pristopov k obravnavi otrok z motnjami avtističnega spektra mentor: izr. prof. dr. Robert Masten
 • NATALIJA SPARK, Izobraževanje kandidatov za pridobitev naziva tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, mentorica: izr. prof. dr. Sabina Jelenc Krašovec
 • TADEJA SPRUK, Resonanca tišine, Diskurz oblasti v Shakespearovem Viharju, The Resonant Silence, The Discourse of Power in Shakespeare's The Tempest, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentorica: izr. prof. dr. Mojca Krevel, mentorica: izr. prof. dr. Vanesa Matajc
 • ALJOŠA ŠORGO PRE-GERMANIC, A tentative description of the substratum language in Proto-Germanic based on Guus Kroonen's Etymological Dictionary of Proto-Germanic Predgermanščina, Poskus opisa substrata v pragermanščini na podlagi dela Etymological Dictionary of Proto-Germanic Guusa Kroonena, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, mentorica. red. prof. dr. Metka Furlan, mentorica: izr. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak
 • MAJA ŠUČUR, Fikcija kot resničnejša avtobiografija – Sodobni avtobiografski roman in zaporniška izkušnja avtorjev, obsojenih v procesih zoper intelektualce v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo in Oddelek za slovenistiko, mentorica: izr. prof. dr. Vanesa Matajc, mentorica: red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič
 • LARA UNUK, Komična vloga bogov v stari komediji pri Aristofanu, Oddelek za klasično filologijo in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentor: doc. dr. Brane Senegačnik, mentor: red. prof. dr. Vid Snoj
 • MIHA VALANT, XIX. razstava v Jakopičevem paviljonu, Oddelek za umetnostno zgodovino, mentorica: izr. prof. dr. Beti Žerovc

2014:

 • KRISTIJAN ARMENI, Merjenje berljivosti strojnih prevodov s sledilcem očesnih gibov
 • Oddelek za prevajalstvo, mentorica: izr. prof. dr. Špela Vintar, mentor: izr. prof. dr. Grega Repovš
 • ANA BOGATAJ, Slovenske stripovske avtorice, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za umetnostno zgodovino, mentorica: doc. dr. Katja Mahnič, mentorica: izr. prof. dr. Irena Novak Popov
 • ŽIVA BORAK, Apulejeve Metamorfoze in Vita Aesopi, Oddelek za klasično filologijo in Oddelek za primerjalno knjiž. in literarno teorijo, mentor: red. prof. dr. Marko Marinčič mentor: red. prof. dr. Vid Snoj
 • TINA LAJOVIC ČERNE, L'epistola in funzione letterariaLe »Heroides« di Ovidio e »si sta facendo sempre piùtardi« di Tabucchi Pismo v književni vlogi Ovidijeve »Heroides« in Tabucchijeve »Si sta facendo sempre piùtardi«, Oddelek za klasično filologijo in Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentor: red. prof. dr. Marko Marinčič, mentorica: doc. dr. Patrizia Farinelli
 • MANCA ERZETIČ, Taborišče kot zona zla: hermenevtika pričevalca in literarnega izpričevanja, Oddelek za filozofijo in Oddelek za primerjalno knjiž. in lit. Teorijo, mentor: red. prof. dr. Dean Komel, mentor: red. prof. dr. Tomo Virk
 • NEŽA GABERŠČEK, Kritika oblasti v slovenski in španski povojni dramatiki, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorica: red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšakmentorica: izr. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol
 • IRENA IPAVEC, Pogled kot nosilec moči v romanu in filmu Triptih Agate Schwarzkobler
 • Oddelek za primerjalno književnost in Oddelek za slovenistiko, mentorica: red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič, mentor: red. prof. dr. Tomo Virk
 • LUKA KELCE, Erotična ljubezen v starejši slovenski književnosti (Trubar, Dalmatin, Skalar, Kastelec), Oddelek za sociologijo, Oddelek za slovenistiko, mentorica: doc. dr. Anja Zalta, mentor: doc. dr. Aleksander Bjelčevič
 • MANCA KORENČIČ, Samozadovoljevanje predšolskih otrok v povezavi z njihovim socialnim vedenjem, Oddelek za psihologijo, mentorica: red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek
 • SIMON MALMENVALL, Začetki Stare Rusije in njene kulture v luči povezav z »Novim Rimom«, Oddelek za zgodovino, mentor: doc. dr. Dušan Mlacović
 • JERNEJ PIRNAT, Konjenica v srednjem veku, Oddelek za zgodovino, mentor: doc. dr. Dušan Mlacović
 • NEJC POZVEK, Biogeografska problematika na območju podora pod Velikim vrhom
 • Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Blaž Repe
 • KRISTINA PRANJIĆ, Konstruktivizem in suprematizem –dva vektorja do postgravitacijske teorije, Oddelek za slavistiko in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentor: red. prof. dr. Miha Javornik, mentor: red. prof. dr. Janez Vrečko
 • URŠA PRISLAN, Geografska problematika črnih gradenj v Mestni občini Ljubljana, Oddelek za geografijo mentor: doc. dr. Simon Kušar,
 • KATJA SENICA, Doživljanje odnosov v primarni družini in prevladujoči slogi navezanosti oseb z motnjami hranjenja, Oddelek za psihologijo, mentorica: doc. dr. Urška Fekonja Peklaj, somentorica: red. prof. dr. Darja Kobal Grum
 • ALJAŽ SLUGA, Katerim strategijam odločanja ustrezajo izbire v paradigmi nezavednega mišljenja?, Oddelek za psihologijo, mentor: izr. prof. dr. Grega Repovš, somentorica: izr. prof. dr. Sergeja Slapničar
 • ROK SMRDELJ, Prebujenje Zorka Simčiča: vprašanje interpretacije, vloge romana in recepcije, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentor: red. prof. dr. Matevž Kos
 • PIA ŠLOGAR, Wyrazy nacechowane ekspresywnie w kaszubszczyźnie na podstawie wywiadów przeprowadzonych w środowiskumłodzieżowym KaszubówEkspresivno zaznamovane besede v kašubščini, zbrane na podlagi pogovorov, izvedenih med mladimi Kašubi,  Oddelek za slavistiko, mentorica: doc. dr. Maria Zofia Wtorkowskasomentorica, dr. Małgorzata Klinkosz
 • LEON TABOR, Protokol glasnega razmišljanja kot metoda za usmerjeno opazovanje procesa prevajanja –primer kolokacij in drugih besednih zvez, Oddelek za prevajalstvo
 • mentor: doc. dr. Primož Jurko,
 • JARO SEVER TORKAR, Obravnava slovenskih naslonk, Oddelek za slovenistiko mentorica: izr. prof. dr. Mojca Smolej
 • MARTIN URANIČ, Fenomenologija in fenomen prostora v kontekstu Husserlove transcedentalno fenomenološke filozofije, Oddelek za filozofijo, mentor: doc. dr. Janko Lozar Mrevlje
 • SIBIL GRUNTAR VILFAN, Latin Phraseological Units  in  English  and  Slovene: A Study Based on Erasmus' Adagiorum chiliades Latinske frazeološke enot  v angleščini in slovenščini: Raziskava na podlagi Erazmovih Adagiorum chiliades, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za klasično filologijo, mentorica: izr. prof. dr. Marjeta Vrbinc, mentor: doc. dr. David Movrin
 • ANA ZALAR Torquato Tasso: Osvobojeni Jeruzalem Problematika epa in vpliv literarnega dela na umetniška dela, Oddelek za romanske jezike in književnosti in Oddelek za umetnostno zgodovino, mentorica: izr. prof. dr. Irena Prosenc Šegula, mentor: izr. prof. dr. Martin Germ
 • JASNA ŽIVEC, Veterinarska terminologija v terminoloških in splošnih slovarjih, Oddelek za slovenistiko mentorica: red. prof. dr. Erika Kržišnik, somentorica: doc. dr. Mateja Jemec Tomazin

2013:

 • Nina Beguš za delo Fašistično proti utopičnemu v Malini Ingeborg Bachmann (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentorica: izr. prof. dr. Vanesa Matajc)
 • Nataša Braunsberger za delo Podjetje  Exportprojekt  Dokumentarna fotografija (Oddelek za umetnostno zgodovino, mentor: izr. prof. dr. Primož Lampič)
 • Sara Černe za delo Anticipation of Anglo-American Second-Wave Feminism in Works by Women Writers from Both Sides of the Atlantic The Bell Jar by Sylvia Plath and Th  Golden Notebook by Doris Lessing, Ideje prihajajočega 2. vala anglo-ameriškega feminizma v delih pisateljic z obeh strani Atlantika Stekleni zvon  Sylvie Plath in Zlata beležnica Doris Lessing (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentorica: doc. dr. Lilijana Burcar)
 • Katja Čičigoj za delo Odprto delo v sodobni pisavi za gledališče. k dogodkovnosti teksta (Oddelek za filozofijo in Oddelek za primerjalno književnost, mentorica: red. prof. dr. Eva Bahovec, mentor: red. prof. dr. Janez Vrečko)
 • Dejan Debelak za delo Jezik grbov in zastav Heraldika in veksilologija v Sloveniji in v Franciji (Oddelek za prevajalstvo, mentorica: doc. dr. Sonia Vaupot)
 • Tomaž Gorenc za delo Vloga naravnih virov v socialno-ekonomskem razvoju Angole (Oddelek za geografijo in Oddelek za zgodovino, mentor: red. prof. dr. Dušan Nećak, mentorica: doc. dr. Katja Vintar Mally)
 • Urban  Jensterle za delo  Geografska analiza energetske oskrbe in potenciala za rabo sončne energije na planinskih postojankah Triglavskega narodnega parka (Oddelek za geografijo, mentor: red. prof. dr. Dušan Plut)
 • Rok Košir za delo O  vodnega insekta do nacionalnega simbola, Vloga maske kanaga v reifikaciji dogonskega kozmološkega mita (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentor: doc. dr. Jože Hudales)
 • Tadeja Kozlovič za delo Tendence v slovenski literaturi za kvartet flavt (Oddelek za muzikologijo, mentorica: izr. prof. Larisa Vrhunc)
 • Lucija Križaj za delo Phraseme beim daf-unterricht, Frazemi pri pouku nemščine kot  tujega jezika (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorica: doc. dr. Brigita Kosevski Puljić, somentorica: lekt. dr. Urška Valenčič Arh)
 • Anna Miller za delo Francizmi in romanizmi v kitajskem jeziku (Oddelek za romanske jezike in književnosti in Oddelek za azijske in afriške študije, mentorici: doc. dr. Mateja Petrovčič in doc. dr. Agata Šega)
 • Luka Mlekuž za delo Osnovno šolstvo v obdobju fašizma na območju Deskel in Trsta ter obravnavana tematika v kratki prozi Borisa Pahorja (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo in Oddelek za zgodovino, mentorja: red. prof. dr. Tomo Virk in red. prof. dr. Božo Repe),
 • Valentina B. Novak za delo Prekmurje, prekmurščina in regionalni medij, Analiza najbolj poslušane oddaje v prekmurščini na radiu Murski val (Oddelek za slovenistiko, mentor: doc. dr. Hotimir Tivadar)
 • Jure Požgan za delo Die Verhandlung von Genozid in der Literatur am Beispiel von Lukas Bärfuss’ Roman Hundert Tage, Obravnava genocida v literaturi na primeru romana Lukasa Bärfussa Hundert Tage (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorica: doc. dr. Špela Virant)
 • Ana Ptičar za delo Analiza prevodov Dušana Čatra  (Oddelek za slavistiko in Oddelek za slovenistiko, mentorici: doc. dr. Đurđa Strsoglavec in doc.  dr.  Mojca Smolej)
 • Anja Segulin za delo Giocando e cantando si impara l'italiano come lingua straniera: analisi letteraria e applicazione glottodidattica delle canzoni italiane per bambini, Z igranjem in s petjem se naučimo italijanščine kot tujega jezika: literarna analiza in glotodidaktična aplikacija italijanskih pesmi za otroke (Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorica: izr. prof. dr. Irena Prosenc Šegula, somentorica: doc. dr. Darja Mertelj)
 • Luka Snoj za delo Geoinformacijska podpora iskanju površin ugodnih za postavitev začasnih bivališč v  primeru potresa na območju Mestne občine  Ljubljana (Oddelek za geografijo, mentor doc. dr. Blaž Repe)
 • Sara Topolovec za  delo Učinek informacije o fiktivni/nefiktivni  zgodbi  na otrokova čustva in  prepričanja (Oddelek za psihologijo, mentorica: red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek), 19.  Daša Vervega za delo Medgeneracijski prenos stila navezanosti in njegova stabilnost v sedanjih življenjskih odnosih (Oddelek za psihologijo, mentorica red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek)
 • Katarina  Veselko za  delo Doživljanje igralca med igro (Oddelek za psihologijo, mentorica: izr. prof. dr. Anja Podlesek, somentor: izr. prof. dr. Urban Kordeš)
 • Maya Zavala Weber za delo Zbogom, Španija? Zamišljanje katalonske nacionalne identitete  skozi street art (Oddelek za sociologijo, mentor: red.  prof.  ddr. Rudi Rizman, somentor: doc. dr. Damjan Mandelc)
 • Marisa Žele za delo Svoboda sadeistične družbe (Oddelek  za  filozofijo,  mentor: red. prof. dr. Miran Božovič).

2012:

 • Barbara Balantič za delo Češki pregovori, njihove slovenske ustreznice, pomen in izvor (Oddelek za slavistiko; mentorica: doc. dr. Petra Stankovska),
 • Matej Blatnik za delo Vegetacijske značilnosti izbranih melišč na območju slovenskih Alp (Oddelek za geografijo; mentor: doc. dr. Blaž Repe),
 • Nejc Boljka za delo Zgodovina prehrambnih lobijev 20. in 21. stoletja: Socialne posledice spremenjenega načina pridelave, distribucije in prehranjevanja za človeka (Oddelek za zgodovino in Oddelek za sociologijo; mentorja: red. prof. dr. Marta Verginella in red. prof. ddr. Rudolf Rizman),
 • Mojca Ferlič in Maruša Naglič za delo Razvoj in evalvacija treninga socialnih veščin (Oddelek za psihologijo; mentorica: red. prof. dr. Cirila Peklaj),
 • Ignac Fock za delo »Mémoires d'un fou« de Flaubert entre autobiographie et fiction (Flaubertovi »Spomini nekega norca« med avtobiografijo in fikcijo) (Oddelek za romanske jezike in književnosti; mentorica: doc. dr. Katarina Marinčič),
 • Maruša Gantar za delo Janez Šubic in njegova cerkvena dela (Oddelek za umetnostno zgodovino; mentorica: doc. dr. Beti Žerovc)
 • Martin Horvat za delo Problem in vloga Brezmejnega pri Melisu (Prevod fragmentov in komentar) (Oddelek za klasično filologijo in Oddelek za filozofijo; mentorja: red. prof. dr. Marko Marinčič in red. prof. dr. Franci Zore),
 • Gašper Jakovac za delo Ideologija absolutizma v zgodovinski trilogiji Henrik VI. Williama Shakespeara (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo; mentorja: izr. prof. dr. Vid Snoj in doc. dr. Marko Štuhec),
 • Simona Laknar za delo Informacijska in didaktična vrednost beril za 9. razred osnovne šole (Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za slovenistiko; mentorici: izr. prof. dr. Jana Kalin in red. prof. dr. Boža Krakar Vogel),
 • Tina Košir Mazi za delo Bhagavadgita med književnostjo in filozofijo (Oddelek za filozofijo in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo; mentorja: red. prof. dr. Maja Milčinski in red. prof. dr. Boris A. Novak),
 • Manca Noč za delo Celovitost člankov in citiranje v slovenski Wikipediji (Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; mentorica: red. prof. dr. Maja Žumer),
 • Maruša Obreza za delo Ledinska hišna imena v vasi Selšček (Oddelek za slovenistiko; mentorica: red. prof. dr. Vera Smole, somentor: doc. dr. Matej Šekli),
 • Sanja Orlač za delo U- topos tujčeve razlike (Oddelek za sociologijo; mentorica: red. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat);
 • Dejan Pacek za delo Katoliška akcija v ljubljanski, lavantinski in goriški (nad)škofiji (Oddelek za zgodovino in Teološka fakulteta UL; mentorja: red. prof. dr. Božo Repe in doc. dr. Matjaž Ambrožič),
 • Nina Petek Črnjanski rokopis – jezikovna in vsebinska analiza slovenskih priimkov, ženskih osebnih imen in molitve (Oddelek za slovenistiko; mentorica: red. prof. dr. Irena Orel),
 • Mirjana Plantan za delo Identiteta slovenskega prostora v popularni glasbi (Oddelek za geografijo; mentor: izr. prof. dr. Jernej Zupančič),
 • Anže Sobočan za delo Izdelava baze izrazov za kitajsko-slovenski, slovensko-kitajski čebelarski terminološki slovar (Oddelek za azijske in afriške študije; mentorica: doc. dr. Mateja Petrovčič),
 • Marko Sraka za delo Radiokarbonska in kulturna zaporedja v 5. tisočletju pr. n. št. na prostoru celinske Slovenije (Oddelek za arheologijo, mentor: red. prof. dr. Mihael Budja),
 • Mirko Starčević za delo Fear and Influence (A Belated Poet's Ontological Agon with a Poetical Precursor)/Strah in vplivanje (Ontološki boj zapoznelega pesnika s prehodnikom) (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko; mentor: red. prof. dr. Uroš Mozetič),
 • Primož Trdan za delo Preoblikovanje zvrsti v Koncertu za violino in orkester Janeza Matičiča (Oddelek za muzikologijo; mentor: doc. dr. Gregor Pompe)
 • Marko Weilguny za delo Diafora, mistična zavest in možnost odnosa, Primerjava nekaterih vidikov filozofije Martina Bubra in Willigisa Jägra (Oddelek za filozofijo; mentor: izr. prof. dr. Borut Ošlaj),
 • Gaja Zager Kocjan za delo Veljavnost implicitnega koncepta osebnosti, merjenega s testom implicitnih asociacij (Oddelek za psihologijo; mentorica: doc. dr. Andreja Avsec, somentor: red. prof. dr. Valentin Bucik).

2011:

 • SIMON BREZOVAR, Vpliv zavestnih in izvenzavestnih miselnih procesov na odločanje med multidimenzionalnimi alternativami, Oddelek za psihologijo, mentor: doc. dr. Grega Repovš
 • SIMON ČERNE, Translation of Slovene Diminutives into English (Prevajanje slovenskih manjšalnic v angleščino), Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentorica: doc. dr. Eva Sicherl, somentorica: izr. prof. dr. Andreja Žele
 • ALENKA DI BATTISTA, Nova Gorica in Velenje - Čudeža socialistične gradnje v drugi Jugoslaviji, Oddelek za umetnostno zgodovino in Oddelek za zgodovino, mentorja: izr. prof. dr. Matej Klemenčič in doc. dr. Bojan Balkovec, somentorica: doc. dr. Breda Mihelič (Urbanistični inštitut)
 • ROK DOVJAK, Srednji spol samostalnikov na -e v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA)
 • Oddelek za slovenistiko, mentorica: red. prof. dr. Vera Smole
 • SIMONA GOMBOC, Samouresničujoča se prerokba kot proces socialnega resničenja, Oddelek za psihologijo, mentor: izr. prof. dr. Vladimir Miheljak
 • VESNA KOBAL, Samski način življenja med stigmatizacijo in estetizacijo: reprezentacije samskosti v reviji Cosmopolitan, Oddelek za sociologijo, mentor: doc. dr. Roman Kuhar
 • DOMEN KRVINA, Glagolski vid in njegova uporaba na primeru ponavljalnosti (iterativnosti) v ruščini in poljščini v primerjavi s slovenščino (kontrastivno-komparativna analiza), Oddelek za slavistiko, mentorici: red. prof. dr. Aleksandra Derganc in  doc. dr. Maria Wtorkowska
 • ALJA LAH, Dialog s sanjami - Fenomenološka raziskava, Oddelek za psihologijo, mentor: red. prof. dr. Janek Musek,somentor: izr. prof. dr. Urban Kordeš
 • MAJA LAVRIČ, Balneum v podeželskih vilah v Sloveniji. Primer Mošnje pri Radovljici – poizkus rekonstrukcije., Oddelek za arheologijo, mentor: izr. prof. dr. Bojan Djurić
 • KATJA LIHTENVALNER, Skupnostno izobraževanje za aktivno državljanstvo - Študija primera: skupnostno izobraževanje filipinskih domorodcev Aeta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, mentorica: doc. dr. Nives Ličen, somentorica: asist. Vesna Podgornik
 • ANDREJ LOVŠIN, Prevajanje učbenikov iz nemščine v slovenščino v drugi polovici 19. stoletja, Oddelek za prevajalstvo, mentorica: doc. dr. Tanja Žigon
 • POLONA MIKLAVC, Orgelski opus Johanna Pachelbla, Oddelek za muzikologijo, Oddelek za slovenski jezik in književnost, mentor: dr. Jurij Snoj
 • PETRA MRAKIČ, Preseganje pripovednega – simbolizem v novinarski fotografiji, Oddelek za umetnostno zgodovino in Fakulteta za družbene vede (smer novinarstvo),mentor: izr. prof. dr. Primož Lampič, somentor: asist. dr. Ilija Tomanić Trivundža
 • JAROSLAV OBU, Prepoznavanje kraških kotanj na podlagi digitalnega modela višin, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Marko Krevs, somentor: doc. dr. Tomaž Podobnik
 • JAKA ORTAR, Tipizacija in regionalizacija slovenskih mrazišč, Oddelek za geografijo, mentor: izr. prof. dr. Darko Ogrin, somentor: doc. dr. Matej Ogrin
 • ŽIGA PIRNAT, Iztožilniški rodilnik ob zanikanih prehodnih glagolih v baltoslovanščini, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Oddelek za slavistiko, mentorja: red. prof. dr. Alenka Šivic Dular in red. prof. dr. Marko Snoj, somentorica: red. prof. dr. Varja Cvetko Orešnik
 • KRISTINA SILAJ, Čefur v Sloveniji, Janez v Bosni: analiza prevodov romana Čefurji raus! Gorana Vojnovića v hrvaščino, srbščino in bosanščino, Oddelek za slavistiko, mentorica: doc. dr. Đurđa Strsoglavec
 • ADRIJANA BIBA STARMAN, Izobraževanje in usposabljanje bibliotekarjev za delo z uporabniki s posebnimi potrebami, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, mentor: izr. prof. dr. Primož Južnič, somentor: red. prof. dr. Drago Žagar
 • MIHAEL ŠORLI, Discours idéologique dans la presse française: cas du Monde et du Figaro Ideološki diskurz v osrednjih francoskih dnevnikih: Le Monde in Le Figaro, Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentor: doc. dr. Primož Vitez
 • URBAN ŠRIMPF, Prešernovo prevajalsko pero, Oddelek za prevajalstvo, mentorica: red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn
 • IVA TONI, Uspešnost vojaške enote in podobnost miselnih modelov njenih članov, Oddelek za psihologijo, mentor: doc. dr. Grega Repovš
 • SABINA ZORČIČ, Grško in latinsko prevzeto besedje v slovenskem političnem diskurzu: Sociolingvistični in pragmatični pristop, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje,  Oddelek za klasično filologijo, mentorja: red. prof. dr. Albina Nećak Lük in red. prof. dr. Matjaž Babič

2010:

 • MAJA ČAKARIĆ, Podoba Ljubljane in njenih prebivalcev v delih tujih avtorjev, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentor: izr. prof. dr. Tone Smolej
 • LUKA ČERNUTA, Rečni meandri na kraških poljih, Oddelek geografijo, mentor: izr. prof. dr. Karel Natek, somentor: red. prof. dr. Matjaž Mikoš
 • BARBARA DOLENC, Psihometrična analiza dolge verzije vprašalnika temperamenta TEMPS-a, Oddelek za psihologijo, mentorja: doc. dr. Gregor Sočan in doc. dr. Lilijana Šprah (ZRC SAZU)
 • MATEJA FERK, Morfogeneza kotline Rakov Škocjan, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Uroš Stepišnik
 • MATJAŽ GERŠIČ, Pionirske rastlinske vrste na prodiščih v zgornjem toku reke Save, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Blaž Repe
 • ANA GORŠE, Potek izoglos v govorih ob zgornji Kolpi, Oddelek za slovenistiko, mentorica: red. prof. dr. Vera Smole
 • DAVID KOŽUH, Vile v Gorici od leta 1850 do leta 1900, Oddelek za umetnostno zgodovino, mentor: izr. prof. dr. Matej Klemenčič, somentorica: doc. dr. Helena Seražin
 • URŠKA PETELIN, Slovenska recepcija Gidove Vrnitve iz Sovjetske zveze in podoba Sovjetske zveze v slovenskem literarnem in dnevnem tisku med svetovnima vojnama, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo in FDV, mentor: izr. prof. dr. Tone Smolej, somentorica: red. prof. dr. Monika Kalin Golob
 • ŠPELA PETRIC, O jeziku Dobromirovega evangelija, najstarejšega cirilskega spomenika makedonske redakcije cerkvene slovanščine iz 12. stoletja, Oddelek za slavistiko, mentorici: doc. dr. Vanda Babič in doc. dr. Namita Subiotto
 • KATARINA RAIČEVIĆ, Homoseksualnost in religija: analiza krščanskega, islamskega in judovskega odnosa do koncepta neheteroseksualnosti, Oddelek za sociologijo in Oddelek za pedagogiko in andragogiko, mentorja: doc. dr. Roman Kuhar in red. prof. dr. Mojca Kovač Šebart
 • LIDIJA REZONIČNIK, Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy jako przykład filmowej adaptacji dzieła literackiego / Obljubljena zemlja Andrzeja Wajde kot primer filmske adaptacije literarnega dela, Oddelek za slavistiko, mentor: doc. dr. Nikolaj Jež
 • DEJAN SAVIĆ, Zelena država, Zagovor ekološke države na temelju teorije pravičnosti Johna Rawlsa, Oddelek za filozofijo mentor: doc. dr. Igor Pribac, somentor: dr. Luka Omladič
 • IRENA SOTLAR, Pouk književnosti na celovški gimnaziji, Oddelek za slovenistiko, mentorica: red. prof. dr. Boža Krakar Vogel
 • NEJC SUKLJAN, Glasbeno-teoretska in glasbeno-estetska misel Vincenza Galileija, Oddelek za muzikologijo, mentor: izr. prof. dr. Jurij Snoj
 • TINA ŠTRANCAR, Daniel Kehlmanns Romane Ich und Kaminski und Die Vermessung der Welt als metabiografische Romane / Romana Daniela Kehlmanna Jaz in Kaminski in Izmera sveta kot metabiografska romana, Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko, mentorica: red. prof. dr. Neva Šlibar
 • JERNEJ TIRAN, Tip naselbinskega območja kot dejavnik volilnega vedenja - Analiza volitev v Državni zbor 1996-2008, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Marko Krevs
 • TJAŠA UČAKAR, Izbris ali prenos: Boj za interpretacijo izbrisanih, Oddelek za sociologijo, mentorica: izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat
 • VESNA VIDRIH, Vizualna reprezentacija ženske v partizanski in protirevolucionarni propagandi, Oddelek za zgodovino in FDV, mentorja: red. prof. dr. Božo Repe in doc. dr. Damijan Guštin (FDV)
 • ANA VONČINA, Conrad Paumann: Fundamentum organisandi, Oddelek za muzikologijo, mentor: izr. prof. dr. Jurij Snoj
 • ŽIGA ZWITTER, Vpliv »male ledene dobe« na agrarno poselitev na ozemlju današnje Slovenije: na primeru izbranih območij v Zgornji Savinjski dolini, Oddelek za zgodovino in Oddelek za geografijo, mentorja: doc. dr. Boris Golec in doc. dr. Darko Ogrin, somentor: izr. prof. dr. Karel Natek
 • SARA ŽELEZNIK, Simfonična dela Igorja Štuheca, Oddelek za muzikologijo, mentor: doc. dr. Gregor Pompe
 • KATJA ŽIBREK, Vpliv navideznega okolja na čustveno stanje in občutek prisotnosti v tem okolju, Oddelek za psihologijo, mentorica: doc. dr. Anja Podlesek, somentor: izr. prof. dr. Matjaž Mihelj

2009:

 • POLONA BIZJAK, Zaznave samoučinkovitosti dijakov in njihovo psihično blagostanje, Oddelek za psihologijo, mentorica: izr. prof. dr. Sonja Pečjak
 • ANA CERGOL, Senčna stran znanosti: Evgenika v slovenski preteklosti in človeški genetiki sodobnih ter prihodnjih generacij, Oddelek za zgodovino in Oddelek za sociologijo, mentorja: red. prof. dr. Marta Verginella in doc. dr. Igor Pribac, somentor: red. prof. dr. Marko Kerševan.
 • MAJA DOLINAR, Arabska skupnost in njen jezik: jezikovne prakse v Maroku, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič
 • LJUDMILA GABROVŠEK, Položaj žensk v politiki – primerjalna analiza Nizozemske in Slovenije, Oddelek za sociologijo, mentorica: red. prof. dr. Milica Antić Gaber
 • BARBARA GLAŽAR, Slatko je biti Borgesovac ili istina o hrvatskim i srpskim Borgesovcima (Sladko je biti Borgesovec ali resnica o hrvaških in srbskih Borgesovcih), Oddelek za slavistiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorici: doc. dr. Đurđa Strsoglavec in red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
 • PETRA GOSTINČAR, Geomorfološke značilnosti Kočevskega roga in Kočevske Male gore, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Uroš Stepišnik
 • KLEMEN GRABNAR, Primerjalna analiza traktov osmega modusa: vpogled v snovanje gregorijanskih melodij, Oddelek za muzikologijo, mentor: izr. prof. dr. Jurij Snoj
 • NIKA GRŽELJ, Izobraževanje tujcev v procesu integracije – evropska politika in stanje v Sloveniji, Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za sociologijo, mentorici: izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat in doc. dr. Sabina Jelenc Krašovec
 • ALJOŠA HARLAMOV, Nezanesljivi pripovedovalec v sodobnem slovenskem romanu, Oddelek za slovenistiko, mentorica: izr. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič
 • BARBARA KRASNIK, Noša starih Slovanov, Oddelek za arheologijo, mentor: izr. prof. ddr. Andrej Pleterski
 • AMBROŽ KVARTIČ, »Danes burek nič več …«: Sodobne povedke v Velenju, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentorica: izr. prof. dr. Mirjam Mencej
 • PETRA LIKAR, Poljudnoznanstvena besedila danes, Oddelek za slovenistiko, mentorica: red. prof. dr. Erika Kržišnik
 • BARBARA MALEČKAR, Dojemljivost za spremembo stališč, Pomen fiktivnih, nefiktivnih in lažnih informacij, Oddelek za psihologijo, mentorja: izr. prof. dr. Matija Svetina in dr. Markus Appel (Univerza Johannes Kepler v Linzu, Avstrija)
 • MIHA MAREK, Monstruoznost in oblikovanje življenja v Diderotovem materializmu, Oddelek za romanske jezike in književnosti in Oddelek za filozofijo, mentorja: red. prof. dr. Miran Božovič in doc. dr. Katarina Marinčič
 • NEŽA SAGADIN, Honorifica contumelia, Hieronimova Apologija, njen čas, teološka podstat in retorična strategija, Oddelek za klasično filologijo in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentorja: izr. prof. dr. Marko Marinčič in izr. prof. dr. Vid Snoj
 • LEA ŠKERLIČ, Alfredo Pettener in obalna fotografija pred drugo svetovno vojno, Oddelek za umetnostno zgodovino, mentor: doc. dr. Primož Lampič
 • SIMONA ŠTAVBAR, Prevajanje svetniških imen, Oddelek za prevajalstvo, mentorica: doc. dr. Ada Gruntar Jermol, somentor: doc. dr. Donald Reindl
 • KLAUDIJA ŠTERMAN, Socialna anksioznost v izobraževanju odraslih, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, mentorici: doc. dr. Nives Ličen in doc. dr. Melita Puklek Levpušček
 • ANDREJ TROŠT, Mrazišča na Komni, Oddelek za geografijo, mentor: doc. dr. Darko Ogrin, somentor: asist. dr. Matej Ogrin
 • MAJA TUŠAR, Kleistische Sprachmagie und das Aufbauprinzip seiner Novellen am Beispiel der Werke: Das Bettelweib von Locarno, Das Erdbeben in Chili in Die Verlobung in St. Domingo (Kleistova jezikovna magičnost in zgradba njegovih novel na primeru del: Das Bettelweib von Locarno, Das Erdbeben in Chili in Die Verlobung in St. Domingo), Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorica: izr. prof. dr. Mira Miladinović Zalaznik, somentor: red. prof. dr. Stojan Bračič
 • NEŽA UMEK, Feminizacija v slovenščini in francoščini: družbeni in/ali jezikovni problem?,Oddelek za romanske jezike in književnosti in Fakulteta za družbene vede, mentorja: red. prof. dr. Vladimir Pogačnik in red. prof. dr. Monika Kalin Golob
 • PETRA ZUPANČIČ, Literarnost v spletnih besedilih, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentorja: doc. dr. Aleš Bjelčevič in izr. prof. dr. Matevž Kos
 • IGOR ŽUNKOVIČ, Mit, tragedija in vesoljska zavest, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo in Oddelek za filozofijo, mentorja: izr. prof. dr. Borut Ošlaj in red. prof. dr. Janez Vrečko

2008:

 • MARKO HLADNIK, Np-movement in the framework of generative grammar (Premik samostalniške besedne zveze v teoretičnem okviru tvorbene slovnice); red. prof. dr. Milena M. Sheppard
 • SARA ARKO, Konstrukcije in politizacije etnične identitete: »torbeši« v zahodnomakedonski vasi; red. prof. dr. Bojan Baskar
 • MONIKA DEŽELAK TROJAR, Enodijev panegirik na čast kralju Teoderiku, stilistično-retorični vidiki panegirika in njegov zgodovinski pomen; red. prof. dr. Matjaž Babič in red. prof. dr. Rajko Bratož
 • BARBARA MEDVED-CVIKL, Geografska analiza vračanja zdomcev iz Nemčije v Slovenijo; izr. prof. dr. Jernej Zupančič
 • ANDREJA PLUT, Socialni odnosi in psihično blagostanje dijakov v razredu; izr. prof. dr. Sonja Pečjak, somentorica: doc. dr. Andreja Avsec
 • MIRANDA BOBNAR, Denis Diderot: la morphologie de l'être (Denis Diderot: Morfologija bitja); red. prof. dr. Miran Božovič
 • ALENKA POTOČNIK, Razvoj zaimkovnega ogovornega sistema v slovenskih pisnih virih do leta 1850; izr. prof. dr. Irena Orel
 • SARA PALJK, Übungs- und Aufgabenmaterialien für Erwachsene in Daf-Unterricht Übungs- und Aufgabenanalyse das Lehrwerks Themen Aktuell I und II (Vaje in naloge za odrasle pri pouku nemščine kot tujega jezika, analiza vaj in nalog v učbeniškem kompletu Themen aktuell I in  II); izr. prof. dr. Ana Marija Muster, somentorica: lekt. dr. Brigita Kosevski Puljić
 • NINA PLANTARIČ, Phraseologismen in Elfriede Jelineks Roman »Die Klavierspielerin« (Frazemi v romanu Elfriede Jelinek »Učiteljica klavirja«); doc. dr. Darko Čuden, somentorica: lekt. mag. Urška Valenčič Arh
 • ANA BAJŽELJ, Soočanje z minljivostjo v zgodnji kitajski modrosti (pojmovanje smrti in umiranja v filozofiji kong zhongnija in zhuang zhoua); red. prof. dr. Maja Milčinski
 • DAŠA TEPINA, Radikalna levica: Od urbanih gveril do globalnega množičnega gibanja; red. prof. ddr. Rudi Rizman in red. prof. dr. Marta Verginella
 • JANI KOZINA, Prometna dostopnost kot kriterij regionalizacije slovenije; izr. prof. dr. Marijan M. Klemenčič
 • SIMONA WEISS, Posebnosti in težave v razvojnem procesu dečka z aspergerjevim sindromom (študija primera); red. prof. dr. Peter Praper, somentorica: doc. dr. Urška Fekonja Peklaj
 • JULIJA SARDELIĆ in MIRO SAMARDŽIJA, Modernost, identiteta, manjšine: Evropske razsežnosti položaja romske skupnosti v sloveniji; izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat
 • JASMINA KODELE, Traduisibilité et traduction des jeux de Mots et des éléments constitutifs dans la bande dessinée Gaston n°7 – un gaffeur sachant gaffer (Prevedljivost in prevajanje besednih iger in drugih sestavnih elementov v stripu Gaston N°7 - Un gaffeur sachant gaffer); doc. dr. Primož Vitez in izr. prof. dr. Martina Ožbot

2007:

 • MILOŠ PAHOR, Evtanazija analiza argumentov za in proti njeni legalizaciji; doc. dr. I. Pribac, prof. dr. A. Nordgren, somen.
 • ANDREJ BOŽIČ, Pesem sveta: Hermenevtična interpretacija Strniševe pesniške zbirke Oko; prof. dr. D. Komel, prof. dr. V. Snoj
 • MATEJA KOMAC, Življenje v osrčju gora včeraj, danes, jutri: na primeru doline Bavšice; doc. dr. I. Škamperle
 • SENJA POLLAK, Prehrambne prepovedi v judovstvu, krščanstvu in islamu ter njihova aktualnost v slovenskem okolju; prof. dr. M. Kerševan
 • NUŠA ZAJC, Izobraževalna biografija karierna sidra in karierni razvoj menedžerjev; doc. dr. N. Ličen, doc. dr. V. Mohorčič Špolar
 • MILENA VUK, Asimetrije na predpozornostni stopnji vidnega procesiranja; doc. dr. A. Podlesek
 • MIHA SLUGA, “Kot Triglav nikdar ne omahne, Slovencu vdanost ne usahne”: Slovenski vojaki med prvo svetovno vojno – lojalnost in dojemanje vojne v njihovih avtobiografskih zapiskih; prof. dr. W. Lukan
 • BLAŽ BABNIK ROMANIUK, Stanovanjska arhitektura v sloveniji: Od konca prve svetovne vojne do konca množične stanovanjske gradnje; doc. dr. M. Klemenčič
 • MINA MUŠINOVIĆ, Cikel poslikav v kripti izvirnega greha v materanskem parku; prof. dr. N. Golob
 • BARBARA TURK, Kaos in kozmos med albanskim in makedonskim prebivalstvom v Gostivarju, v Makedoniji; prof. dr. R. Muršič
 • DAMIR LOVENJAK, Etnični problemi v Zahodni Makedoniji; prof. dr. J. Zupančič
 • ROK BEČAN, Stilometrična analiza idiolekta: ugotavljanje sloga posameznikovega govora s pomočjo statistike besednih oblik v govornem korpusu; prof.dr. M. Hladnik, doc. dr. P. Jakopin, somen.
 • KATARINA ROZMAN, Napaka kot izhodišče in motivacija za širjenje jezikovne zmožnosti pri učenju slovenščine kot tujega jezika: Analiza napak in načrtovanje nalog za njihovo odpravljanje; prof. dr. M. Stabej
 • ERIKA OGRIN, Ćirilove pradjedovske časti i njihov značaj u današnje vrijeme: O radu Ćirila i Metodija među alpskim i panonskim Slavenima (Cirilove pradedne časti in njihov pomen v današnjem času o delu Cirila in Metoda med alpskimi in panonskimi Slovani); prof. dr. C. Sorč,prof. dr. V. Osolnik
 • TANJA ŠKERLAVAJ, Die Paraphrase im Gegenwartsdeutsch –  Theoretische und Angewandte Aspekte unter besonderer: Berücksichtigung der Fremdsprachendidaktik (Parafraza v sodobnem  nemškem jeziku – teoretični  in uporabni vidiki s posebnim poudarkom na poučevanju  tujega jezika); prof. dr. S. Bračič
 • PETER TONČIČ, M. Haddon’s the curious incident... And the slovenian visuallly impaired readers (Haddonov roman skrivnostni primer ... In slovenski slabovidni bralci); prof. dr. M. Grosman, dr. V. Rot-Gabrovec
 • MONIKA JERIČ, Zapisi neke ljubezni (Fin’aman a suffi, soufi survit); prof. dr. B. A. Novak
 • GAJA ČERV, Kognitivna analiza metafore v sodobnem slovenskem eseju; doc. dr. V. Matajc
 • MOJCA CAJNKO, Realizem v Evripidovem Orestu; prof. dr. M. Marinčič
 • MARUŠA ZUPANČIČ, Vpliv čeških violinistov na slovenske v 1. polovici 19. stoletja; doc. dr. A. Nagode

 

 

Mednarodna pisarna

Mednarodna pisarna FF

Vse o študijskih in delovnih praksah v tujini, izmenjavah ERASMUS, mreži Ceepus, štipendijah, poletnih šolah, pedagoških izmenjavah in podobno.