Ameriška dramatika

Ameriška dramatika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Burazer Lara, prof. dr. Čerče Danica, prof. dr. Krevel Mojca

- Osnove dramske teorije in kritični pregled različnih teoretskih pristopov k dramatiki, s poudarkom na teoriji moderne ameriške drame.
- Zgodovinski pregled temeljnih del, smeri in gibanj v ameriški dramatiki s poudarkom na ameriški dramatiki 20. stoletja.
- Pregled specifičnih potez ameriške dramatike.
- Analiza in interpretacija izbranih del ameriške dramatike.
- Pregled vpliva ameriške dramatike na svetovno dramatiko in druge oblike umetnosti(zlasti prozo in film).

Bigsby, C.W.E. Modern American Drama, 1945–2000. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. COBISS.SI-ID – 39441762
Shepherd, Simon. The Cambridge Introduction to Performance Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
Kralj, Lado. Teorija drame. Ljubljana: DZS, 1998. COBISS.SI-ID - 77456128
Sternlicht, Sanford. A Reader's Guide to Modern American Drama. Syracuse: Syracuse University Press,2002. COBISS.SI-ID - 40993890
Seznam obravnavanih dramskih del dobijo študentje na zacetku semestra.