Projektor

Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah (PAI)

Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah (PAI)

Namen programa

Program je namenjen diplomantom visokošolskih študijskih programov, ki morajo po zakonu imeti pedagoško-andragoško izobrazbo, s ciljem pridobitve temeljnih znanj za izvajanje pedagoškega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju.

Cilji programa

Glavni cilj programa je omogočiti strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju, da pridobijo pedagoško-andragoško usposobljenost, ki jim bo omogočala kakovostno vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih in srednjih šolah.

Program omogoča pridobitev:

  • kompetence učinkovitega poučevanja
  • kompetence vseživljenjskega poučevanja
  • kompetence vodenja in komunikacije
  • kompetence preverjanja in ocenjevanja znanja ter spremljanja napredka učencev
  • širših profesionalnih kompetenc

Program obsega 60 KT ter vključuje pedagoško, psihološko, andragoško, splošno didaktično znanje, znanje specialnih oz. predmetnih didaktik ter pedagoško oz. andragoško prakso (15 KT).

Vpisni pogoj

Končana univerzitetna, visoko strokovna ali višješolska izobrazba oziroma zaključen prvo- ali drugostopenjski bolonjski študij.

Opozorilo:

Za redno zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja ter za pristop k strokovnemu izpitu potrebujete poleg opravljene pedagoško-andragoške izobrazbe, ki jo boste pridobili z zaključkom našega programa, tudi ustrezno izobrazbo oz. diplomo z ustreznega področja. Preden potrdite prijavo na program se o ustreznosti svoje izobrazbe za zaposlitev na področju šolstva prepričajte v Sektorju za razvoj kadrov v šolstvu Urada za razvoj in kakovost izobraževanja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Informativni dan

bo potekal v torek, 10. 9. 2024, od 17. ure dalje na daljavo prek spleta. Povezava bo objavljena tu. Za udeležbo na informativnem dnevu se lahko prijavite na elektronske naslove: mihaela.hojker@ff.uni-lj.si ali ciff@ff.uni-lj.si.

Predstavitveni zbornik programa Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah
Razpis za š. l. 2024/2025
Elektronska prijava na razpis za vpis v program