Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Leto jezikov

Leto jezikov

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani študijsko leto 2022/23 posvečamo jezikom. Kot vodilna ustanova na področju jezikovnega izobraževanja v slovenskem prostoru si prizadevamo za promocijo učenja in poučevanja sodobnih, klasičnih in drugih starih jezikov, ki jih v okviru študijskih programov, predmetov, lektoratov in tečajev poučujemo kar 52, ponazorjenih na grafiki Leta jezikov FF.

Med oktobrom 2022 in septembrom 2023 bodo pod geslom Jezikava FF potekali številni dogodki s širšega jezikovnega in jezikoslovnega področja, namenjeni zainteresirani javnosti. V ponedeljek, 26. septembra, ob evropskem dnevu jezikov, je Leto jezikov FF otvorilo več kot 20 brezplačnih jezikovnih delavnic in kavarn, ki jim bodo v prihodnjih tednih in mesecih sledile nadaljnje delavnice, konference, natečaji, okrogle mize, predavanja, predstavitve, recitali, seminarji, simpoziji, srečanja in tečaji.

Vabljeni k spremljanju dogodkov ob Letu jezikov FF. Sledite nam lahko tudi prek Facebooka.

Koledar prireditev

Maj 2023

 

Brezplačni tečaji izbranih starih jezikov
Termin: 17. oktober 2022–15. maj 2023, ponedeljek ob 19.00
Kraj: predavalnica 6 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: V študijskem letu 2022/23 bodo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje potekali brezplačni uvodni tečaji izbranih starih jezikov za vse zainteresirane. Vsak tečaj bo trajal pet tednov (tj. pet srečanj po dve pedagoški uri), in sicer ob ponedeljkih od 19.00 do 20.30 v predavalnici 6 (po študijskem koledarju za leto 2022/23), in sicer 

 • med 3. aprilom in 15. majem stara angleščina (doc. dr. Luka Repanšek). 

Zainteresirani naj se vsaj teden dni pred začetkom tečaja oglasijo predavateljema po elektronski pošti: doc. dr. Luka Repanšek oz. asist. Luka Brenko. Gradivo boste prejeli na tečaju.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Simpozij o pesnici Danici Ručigaj ob dnevu makedonskega jezika
Termin: 5. maj 2023 ob 9.40
Kraj: predavalnica 4 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana in prek Zooma na povezavi
Opis: Oddelek za slavistiko FF UL v sodelovanju s Kulturno-umetniškim društvom Pólice Dubove vabi na simpozij o Danici Ručigaj, s katerim bodo obeležili dan makedonskega jezika in rojstni dan makedonske pesnice slovenskih korenin.
Več informacij na povezavi.

Tedni tujejezičnega gledališča: Au-delà de toute expression/Onkraj besed, Francoska gledališka skupina Les Théâtreux
Termin: 5. maj 2023 ob 19.00
Kraj: Jenkova dvorana, Miklošičeva 28, Ljubljana
Več informacij na povezavi.

Otvoritev razstave o prevajalcu Antonu Sovretu
Termin: 10. maj 2023 ob 18.00
Kraj: predavalnica 345 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Razstava je nastala ob šestdeseti obletnici smrti velikega prevajalca klasične latinske in grške književnosti Antona Sovreta. Gre za avtorsko delo podiplomskega študenta oddelka za klasično filologijo in oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Matica Kristana. Razstava bo na ogled na oddelku za klasično filologijo v maju in juniju.

FF govorí v letu jezikov: Zakaj je jezik heiligekreuških števnikov zgodnja slovenščina?, izr. prof. dr. Matej Šekli
Termin: 11. maj ob 18.00
Kraj: predavalnica 2 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: V Heiligenkreuški rokopis (Heiligenkreuz OCist., Cod. 250), ki je nastal v cistercijanskem samostanu Heiligenkreuz v Dunajskem gozdu v 12. stoletju, so bili v času nastanka rokopisa kot kustode (oznake zaporedja lege listov v besedilu) z besedo vpisani števniki od 1 do 10, ki so nedvomno slovanskega izvora. Avtorja prve objave in prve jezikoslovne interpretacije teh števnikov, poljska jezikoslovca Tadeusz Lewaszkiewicz in Wiesław Wydra v svojem članku (Rocznik Slawistiyczny, 2021) zapišeta, da natančna genealoška določitev zapisanega slovanskega jezika ni možna (na osnovi nekaterih jezikovnih lastnosti števnikov se sicer bolj nagibata k mnenju, da gre za jezik slovenskega prostora, ne izključujeta pa, da je njihova jezikovna osnova lahko tudi poljska). Ta njuna izjava je vsekakor velik izziv za (zgodovinsko)primerjalno jezikoslovje slovanskih jezikov, saj primerjalno jezikoslovje – če jezikovno gradivo to dopušča – namreč s svojo eksaktno metodologijo omogoča prav to, natančno genealoško jezikovno določitev poljubnega jezikovnega sistema.

Predavanje Od glos do portalov: slovaropisje na Slovenskem, izr. prof. dr. Kozma Ahačič, znanstveni svetnik, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Termin: 16. maj 2023 ob 14.40
Kraj: predavalnica 030 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje bo shematično orisalo temeljne postaje slovenskega slovaropisja s poudarkom na slovenščini in stičnih jezikih. Predstavljena bosta jezikoslovna portala Fran in Franček ter njuna uporabnost pri raziskovalnem delu. Sledil bo tudi pogled v prihodnost jezikovnih priročnikov in slovarjev.

Anglistični dan
Termin: 17. maj 2023
Kraj: Foersterjev park ob Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na stojnicah v Foersterjevem parku se bodo izvajale različne dejavnosti od tipičnega angleškega puba, ki bo nudil ameriško in angleško hrano ter pijačo in kjer se bo izvajal »pub kviz«, in popoldanskega čaja kot angleške tradicije do »Great FF Bake Off-a«, kar bo oddelčna verzija Great British Bake Off-a, pri katerem bodo študentke in študenti prinesli sladice in jedi, ki jih bodo ocenjevali profesorji in profesorice z oddelka. Na dogodku bo razglašen tudi zmagovalec oz. zmagovalka tekmovanja v pisanju v Shakespearjevi angleščini. Prav tako se bo na dogodku brala poezija, oddelčna revija EngList pa bo pripravila delavnico kreativnega pisanja. Anglistični dan bo tudi možnost, da se študentje in študentke družijo ter spoznajo svoje profesorje in profesorice v neformalnih okoliščinah.

Tedni tujejezičnega gledališča: Ocho razones contra el amor, contra la democracia y contra el progreso/Osem razlogov proti ljubezni, proti demokraciji in proti napredku, Španska gledališka skupina Esteve Soler
Termin: 17. maj in 18. maj 2023 ob 19.00
Kraj: dvorana AGRFT
Več informacij na povezavi.

Sklop predavanj V nevroznanosti šibkeje zastopani jeziki: od slovenščine do arabščine in še naprej
Termin: 19. maj 2023 ob 9.30
Kraj: Modra soba Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: V zadnjih letih zaseda preučevanje jezika pomembno mesto v nevroznanosti. Vendar naše trenutno védenje temelji na raziskavah na zelo majhni skupini jezikov, ki imajo veliko skupnega, kot so denimo enake ali zelo podobne slovnične značilnosti. Tako trenutna podoba, ki jo imamo o jeziku in človeških možganih, ne upošteva velike jezikovne raznolikosti. Dogodek se bo osredotočil na najnovejše nevrolingvistične raziskave z najsodobnejšo tehnologijo v več slabše raziskanih jezikih, kot so arabščina, tagalog in bangla, s poudarkom na slovenščini, in izpostavil njihov doprinos k znatnemu napredku našega znanja.

FF govorí v letu jezikov: Literarno prevajanje kot etična gesta, izr. prof. dr. Primož Vitez
Termin: 25. maj ob 18.00
Kraj: predavalnica 2 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Prevajanje je jezikovna dejavnost, pri kateri stopa človek v dejaven stik z jezikovno tvorbo, ki jo je pred njim že izoblikoval nekdo drugi. Obstajajo izvirna besedila, ki so prevajalcu nedostopna zaradi specifične zlitosti zvočnih in semantičnih struktur. To je temeljna značilnost poetičnih besedil, v katerih forme niti zasilno ni mogoče ločiti od vsebine. Prevajalec mora kot poglobljen bralec to dejstvo jasno uzavestiti. Včasih je zavrnitev prevajalskega posega odgovorno dejanje. Odgovorna jezikovna drža proizvede in usmerja kritičen pogled, s katerim prevajalec motri (tuje) izvirno besedilo in (svoje) avtorsko izvajanje. Kritičen pogled je odgovor na krizo: avtor jezikovne intervencije naj bi prepoznaval morebitne pomanjkljivosti v svoji izrazni zmožnosti in te vrzeli skušal premoščati z nabiranjem in obdelavo jezikovnih izkušenj. Prevajalsko krizo lahko krepijo tudi šibke točke ali pa nedosežne kvalitete izvirnika. Kriza je polje spopada. Kritičen pogled v sebi obenem nosi kriterij: prevajalec mora dosledno vztrajati pri čim izčrpnejši, čim bolj celostni analizi izvirnega teksta v kontekstu in se držati tistih prvin lastne jezikovne občutljivosti, ki mu omogočajo efektno bralsko analizo in prevajalsko strategijo. Kriterij je merilo – merilo koherence, celostne zaokroženosti, prepoznane v izvirnem besedilu in oblikovane v prevodu. Kritičen pogled je izmera možnosti, merilo, po katerem prevajalec odloča o usodi teksta. Kriterij je polje ustvarjalne politike.

Filozofija in jezik: Jezik in govor v Biti in času, prof. dr. Dean Komel
Termin: 30. maj ob 18.00
Kraj: Modra soba Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje ciklusa Filozofija in jezik Oddelka za filozofijo.
Več informacij na povezavi.

April 2023

 

Brezplačni tečaji izbranih starih jezikov
Termin: 17. oktober 2022–15. maj 2023, ponedeljek ob 19.00
Kraj: predavalnica 6 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: V študijskem letu 2022/23 bodo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje potekali brezplačni uvodni tečaji izbranih starih jezikov za vse zainteresirane. Vsak tečaj bo trajal pet tednov (tj. pet srečanj po dve pedagoški uri), in sicer ob ponedeljkih od 19.00 do 20.30 v predavalnici 6 (po študijskem koledarju za leto 2022/23), in sicer 

 • med 3. aprilom in 15. majem stara angleščina (doc. dr. Luka Repanšek). 

Zainteresirani naj se vsaj teden dni pred začetkom tečaja oglasijo predavateljema po elektronski pošti: doc. dr. Luka Repanšek oz. asist. Luka Brenko. Gradivo boste prejeli na tečaju.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delavnice prevajanja književnosti in katalonskega jezika
Termin: 4.–6. april
Kraj: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, in Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, Ljubljana
Opis: V okviru letošnjega praznovanja Sant Jordija, katalonskega praznika knjige in vrtnice, bo izveden niz dogodkov, posvečen prevajanju književnosti iz katalonskega jezika. Delavnica Prevajanje otroške literature: dober nos je vsemu kos pod mentorstvom uveljavljene prevajalke Veronike Rot bo v torek, 4. aprila, med 14.40 in 16.15 potekala v predavalnici 05 Filozofske fakultete, delavnici Prevajanje zagat današnjega sveta: o mejah in migracijah ter Muren kot metafora. Vsakdanjost v pesništvu pa bosta v četrtek, 6. aprila, od 11.20 do 12.55 v predavalnici 533 in od 13.50 do 15.25 v predavalnici 426  Filozofske fakultete. Vodila ju bo večkrat nagrajena prevajalka Simona Škrabec. Delavnicam sledi razgovor Katalonska književnost pri nas: avtorji, prevodi, publika, ki bo v četrtek, 6. aprila, ob 17. uri potekal v dvorani Društva slovenskih pisateljev. Razgovor bo vodila Barbara Pregelj, njeni sogovorki pa bosta Veronika Rot in Simona Škrabec.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gostujoče predavanje: Romski jezik v Evropi – osnovni zgodovinski koncepti in struktura romskega jezika, doc. dr. Ljatif Demir, Oddelek za indologijo Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu
Termin: 3. april ob 11.20
Kraj: predavalnica 13 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje bo posvečeno jeziku, ki ga v Evropi govori 15 milijonov Romov, in sicer izvoru romskega jezika ter njegovi identiteti v preteklosti in sedanjosti. Romski jezik po izvoru spada v indoarijsko skupino indoevropskih jezikov. Poleg Romov indoarijske jezike govorijo predvsem prebivalci sedanje Indije, Pakistana, Bangladeša in drugih sosednjih držav.
Praromi so prehodili dolgo pot iz Indije, preko sedanjega Afganistana, Irana, Armenije in Turčije vse do Balkana, potem pa sledi novo obdobje v usodi romskega jezika v balkanskem kulturnem okolju, med govorci balkanskih, romanskih in južnoslovanskih jezikov. Zaradi popolne odsotnosti zanesljivih zgodnjih zgodovinskih spomenikov o Romih je edini vir rekonstrukcije poti migracij romskih prednikov romski jezik (romani čhib).

 

FF govorí v letu jezikov: Izmerjeni jezik, doc. dr. Ina Ferbežar
Termin: 6. april ob 18.00
Kraj: predavalnica 2 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Kaj je (jezikovno) znanje? Ali ga je mogoče izmeriti? Kdo je odgovoren zanj? Kaj imajo skupnega tehtnica, termometer, ravnilo – in Pepelkin čeveljček? Ali je »meter« lahko elastičen? Kaj je koncept ravno-že/še-sprejemljivega govorca? Kaj je jezikovno prepletanje? Kaj ima vse to s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom? In ali se je o tem sploh smiselno spraševati?

Neupogljive: dokumentarni film in pogovor z Natalie Kauther in zasl. prof. dr. Nevo Šlibar
Termin: 11. april ob 16.30
Kraj: predavalnica 18 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2
Opis: Dogodek poteka v sklopu prireditev Dnevi enakosti spolov in Leta jezikov, v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Nemčije. Projekciji dokumentarnega film Neupogljive, ki pripoveduje o prvih nemških političarkah, bo sledil pogovor z veleposlanico Zvezne republike Nemčije Natalie Kauther in nekdanjo dekanjo Filozofske fakultete, zasl. prof. dr. Nevo Šlibar. Pogovor bo moderirala prof. dr. Vlasta Jalušič. Pogovor bo v angleščini, film je v nemščini z angleškimi podnapisi.

Otvoritev lektorata srbskega jezika
Termin: 12. april ob 10.30
Kraj: Oddelek za slavistiko, predavalnica 4 in avla Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Gostujoče predavanje prof. dr. Strahinje Stepanova s Filozofske fakultete Univerze v Novem Sadu z naslovom Aktualna vprašanja srbskega standardnega jezika in otvoritev razstave Branislava Radoševića, Galerija ITD – Institut za transfuzijo dizajna, z naslovom Plakat Radošević.

Filozofija in jezik: Wittgensteinova filozofija jezika II: Philosophische Untersuchungen, doc. dr. Borut Cerkovnik
Termin: 12. april ob 18.00
Kraj: Modra soba Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje ciklusa Filozofija in jezik Oddelka za filozofijo.
Več informacij na povezavi.

FF govorí v letu jezikov: O slovenskih narečjih: ob 70. obletnici smrti akad. prof. dr. Frana Ramovša, prof. dr. Vera Smole
Termin: 13. april ob 18.00
Kraj: predavalnica 2 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Slovenska narečja so tista jezikovna različica, za katero na eni strani vlada prepričanje, da izginevajo, po drugi strani pa so vse bolj prisotna v medijih, literaturi, kulturi ... V predavanju se bomo sprehodili skozi zgodovino njihovega nastanka, se spomnili zunajjezikovnih vzrokov za njihovo raznolikost, poskusov klasifikacij do prve znanstvene in naprej, spregovorili o njihovi današnji (ne)prestižnosti v različnih pokrajinah, spoznali možnosti poslušanja posnetkov na spletu, kakšnega tudi poslušali in skupaj ugotavljali njegovo narečno poreklo ter najbolj prepoznavne značilnosti.

Gostujoče predavanje: Jeziki in kulture v zrcalu leksikografije, red. prof. dr. Vida Jesenšek, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Termin: 18. april ob 14.40
Kraj: predavalnica 030 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Red. prof. dr. Vida Jesenšek, katere raziskovanje posega predvsem na področje frazeologije in leksikografije, se bo v predavanju osredotočila na dvo- in večjezične slovarje ter predstavila večjezično platformo SprichWort, ki je nastala v okviru evropskega projekta. Predavanje bo v nemščini.

Anglistični dan
Termin: 19. april
Kraj: Foersterjev park ob Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na stojnicah v Foersterjevem parku se bodo izvajale različne dejavnosti od tipičnega angleškega puba, ki bo nudil ameriško in angleško hrano ter pijačo in kjer se bo izvajal »pub kviz«, in popoldanskega čaja kot angleške tradicije do »Great FF Bake Off-a«, kar bo oddelčna verzija Great British Bake Off-a, pri katerem bodo študentke in študenti prinesli sladice in jedi, ki jih bodo ocenjevali profesorji in profesorice z oddelka. Na dogodku bo razglašen tudi zmagovalec oz. zmagovalka tekmovanja v pisanju v Shakespearjevi angleščini. Prav tako se bo na dogodku brala poezija, oddelčna revija EngList pa bo pripravila delavnico kreativnega pisanja. Anglistični dan bo tudi možnost, da se študentje in študentke družijo ter spoznajo svoje profesorje in profesorice v neformalnih okoliščinah.                               

Filozofija in jezik: Filozofski, pesniški in mitični jezik v antiki, red. prof. dr. Franc Zore
Termin: 19. april ob 18.00
Kraj: Modra soba Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje ciklusa Filozofija in jezik Oddelka za filozofijo.
Več informacij na povezavi.

FF govorí v letu jezikov: Vzhodnoazijske pisave od želvjih oklepov do mobilnih naprav, red. prof. dr. Mateja Petrovčič, doc. dr. Kristina Hmeljak Sangawa, doc. dr. Hyeonsook Ryu in Klaudija Lukman
Termin: 20. april ob 18.00
Kraj: predavalnica 2 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje predstavi nastanek, razvoj in ustroj kitajske pisave ter kompleksne mehanizme, s katerimi se je kitajska pisava uporabila oz. prirejala za zapis drugih, povsem drugačnih vzhodnoazijskih jezikov, kot sta korejščina in japonščina. Iz teh sistemov izhajajo izredno zanimivi izzivi, s katerimi so se srečevali pisarji in slovaropisci, ki so poskušali tisoče pismenk urediti na čim bolj sistematičen in pregleden način. Problematika velike količine pismenk je zopet postala aktualna v času telegrafije in nato v informacijski dobi, ko sta bili potrebni kar dve desetletji raziskav, da so informacijsko-komunikacijske tehnologije zmogle začeti uspešno podpirati tudi vzhodnoazijske pisave in jezike.

Marec 2023

Brezplačni tečaji izbranih starih jezikov
Termin: 17. oktober 2022–15. maj 2023, ponedeljek ob 19.00
Kraj: predavalnica 6 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: V študijskem letu 2022/23 bodo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje potekali brezplačni uvodni tečaji izbranih starih jezikov za vse zainteresirane. Vsak tečaj bo trajal pet tednov (tj. pet srečanj po dve pedagoški uri), in sicer ob ponedeljkih od 19.00 do 20.30 v predavalnici 6 (po študijskem koledarju za leto 2022/23), in sicer 

 • med 20. februarjem in 20. marcem hetitščina (asist. Luka Brenko), 
 • med 3. aprilom in 15. majem stara angleščina (doc. dr. Luka Repanšek). 

Zainteresirani naj se vsaj teden dni pred začetkom tečaja oglasijo predavateljema po elektronski pošti: doc. dr. Luka Repanšek oz. asist. Luka Brenko. Gradivo boste prejeli na tečaju.

SloTan: kratek tečaj slovenščine za začetnike
Termin: 13.–24. marec
Kraj: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis:  Tečaj slovenščine za začetnike je del projekta Didaktika 1 na drugi stopnji študija japonologije. V programu SloTan-u učijo podiplomski študenti japonske študente na izmenjavi. Sredi marca se po daljšem odmoru namreč začenja vsakoletni mednarodni program izmenjave, ki ga organizira katedra za japonologijo in v okviru katerega bo na obisku skupina študentk in študentov z Univerze v Tsukubi.
Več informacij na povezavi.

Filozofija in jezik: Gostobesedne tišine: Bhartharijeva filozofija jezika, doc. dr. Nina Petek
Termin: 1. marec 2023 ob 18.00
Kraj: Modra soba Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje ciklusa Filozofija in jezik Oddelka za filozofijo.
Več informacij na povezavi.

Predavanje Etimološki slovar romskega jezika: stare težave in nova dognanja, dr. Mihail Oslon, Inštitut za poljski jezik pri Poljski akademiji znanosti
Termin: 2. marec ob 11.20
Kraj: predavalnica 6 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana, in na spletu prek povezave
Opis: Vodilni soavtor novega, rastočega etimološkega slovarja ciganskih oz. romskih jezikov, romolog in baltoslavist dr. M. Oslon, bo predaval o izzivih, ki jih prinaša etimologiziranje teh, v diahroni perspektivi do sedaj še relativno nazadovoljivo obravnavanih jezikov indoiranske veje indoevropske družine jezikov.

FF govorí v letu jezikov: Analiza besedil v forenzičnih preiskavah, doc. dr. Ana Zwitter Vitez
Termin: 2. marec ob 18.00
Kraj: predavalnica 2 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana in prek spleta na povezavi
Opis: V sodnih postopkih se pogosto izkaže, da jezik ni le sredstvo za sporazumevanje, ampak tudi sredstvo, s katerim ljudje zavestno ali nezavedno povzročamo različne nesporazume. Na sodiščih se pojavljajo pogodbe, oporoke ali poslovilna pisma dvomljivega izvora, v javnosti pa odmevajo primeri plagiatorstva in grozilnih pisem. V takšnih primerih je mogoče uporabiti analitične postopke, ki omogočajo ugotavljanje avtorstva in profiliranje avtorjev besedil. V predavanju bodo predstavljene metode, potenciali in omejitve raziskav s področja forenzične analize besedil.

Gostujoče predavanje Kako nastane spletni slovar? Od načrtovanja do objave, dr. Annette Klosa-Kückelhaus, Institut za nemški jezik, Mannheim
Termin: 7. marec ob 14.40
Kraj: predavalnica 030 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko FF bo gostovala germanistka dr. Annette Klosa-Kückelhaus z Instituta za nemški jezik v Mannheimu, ki predstavlja enega vodilnih leksikografskih centrov v Nemčiji. Na Institutu za nemški jezik izgrajujejo in upravljajo tudi največji nemški elektronski korpus Deutsches Referenzkorpus. Dr. Annette Klosa-Kückelhaus je na Institutu za nemški jezik vodja odseka za leksikografijo in dokumentiranje jezika (Lexikographie und Sprachdokumentation). Vodila je številne leksikografske projekte (elexiko, Neuer Wortschatz, Wortschatz in der Interaktion) ter je predsednica Evropskega združenja za leksikografijo EURALEX. Predavanje bo potekalo v nemškem jeziku. Predavanju bo sledil seminar, namenjen pisanju slovarskih gesel. Vljudno vabljeni!

Dan hrvaškega jezika
Termin: 8. marec ob 10.30
Kraj: Oddelek za slavistiko, predavalnica 5 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana        
Opis: Vabljeni na gostujoče predavanje prof. dr. Lidije Cvikić s Pedagoške fakultete Univerze v Zagrebu z naslovom Izražanje vzročnosti pri govorcih hrvaščine kot prvega jezika.

Dan Švedske
Termin: 8 marec od 14.45 dalje
Kraj: Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana
Opis: V organizaciji predstavništva Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju z Veleposlaništvom Švedske in Slovensko-švedskim društvom si v okviru dogodkov Odkrivaj EU in predsedovanja Švedske Svetu Evropske unije ob 14.45 lahko ogledate gledališko predstavo Lokes barn (Lokijevi otroci) – bajka o nordijskih bogovih (v švedščini s slovenskimi nadnapisi) in ob 15.30 videoprojekcijo Švedska ljudska glasba ter se ob 16.15 udeležite literarno-glasbenega dogodka Švedska literatura v slovenskem jeziku.

Predavanje Primarna progresivna afazija: uporaba cerebralnega tDCS-a za izboljšavo jezikovnih kompetenc, dr. Stephanie Keulen, Vrije Universiteit Brussel
Termin: 9. marec ob 15.30
Kraj: predavalnica 02 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Primarno progresivno afazijo pogosto označujejo kot demenco jezika. Osnovne patologije lahko vključujejo degeneracijo frontotemporalne možganske skorje in Alzheimerjevo bolezen. Transkranialna stimulacija z direktnim električnim tokom (tDCS) je nevromodulacijsko orodje, ki se uporablja pri bolnikih z afazijo z namenom izboljšanja terapevtskega učinka. Cerebelarni tDCS (CBtDCS) je uporabljen manj pogosto, vendar zaradi prekrižanih cerebro-cerebelarnih povezav in zaradi poznejše degeneracije v primerjavi z drugimi možganskimi območji ni nelogična izbira pri populaciji s PPA. Predstavljamo protokol, ki uporablja CBtDCS pri (dvojezičnih) bolnikih s PPA.

Cikel predavanj o nizozemski družbi in kulturi: Boj z vodami, Povojna izgradnja, Drs. Marc le Clercq
Termin: 13. marec ob 14.40 in ob 16.30
Kraj: predavalnica 306 in predavalnica 115 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Drs. Marc le Clerq, nederlandist, nekdanji dolgoletni višji svetovalec in vršilec dolžnosti generalnega sekretarja Nizozemske jezikovne unije, bo predstavil najpomembnejše vidike nizozemske družbe in kulture: kako jo je oblikoval boj z vodami in kako se je pobirala po uničenju med drugo svetovno vojno. Predavanji bosta v nizozemščini.                                              

Cikel predavanj o nizozemski družbi in kulturi: Značilnosti Haaga, Nizozemska identiteta, Drs. Marc le Clercq
Termin: 14. marec ob 14.40 in ob 16.30
Kraj: predavalnica 06 in predavalnica 115 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Drs. Marc le Clerq, nederlandist, nekdanji dolgoletni višji svetovalec in vršilec dolžnosti generalnega sekretarja Nizozemske jezikovne unije , bo predstavil najpomembnejše vidike nizozemske družbe in kulture: kateri zgodovinski dogodki zaznamujejo njeno identiteto in zakaj je mesto Haag tako privlačno in raznoliko. Predavanji bosta v nizozemščini.                

Cikel predavanj o nizozemski družbi in kulturi: Nizozemska in migracije, Drs. Marc le Clercq
Termin: 15. marec ob 16.30
Kraj: predavalnica R3 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Drs. Marc le Clerq, nederlandist, nekdanji dolgoletni višji svetovalec in vršilec dolžnosti generalnega sekretarja Nizozemske jezikovne unije, bo predstavil najpomembnejše vidike nizozemske družbe in kulture, kako so vplivale migracije na razvoj nizozemskega jezika in še mnogo več. Predavanje bo v nizozemščini.           

Filozofija in jezik: Antropologija jezika, red. prof. Borut Ošlaj
Termin: 15. marec 2023 ob 18.00
Kraj: Modra soba Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje ciklusa Filozofija in jezik Oddelka za filozofijo.
Več informacij na povezavi.

Interaktivno srečanje Slikovito izražanje (frazemi, pregovori, reki) v domačem govoru Maksa Pleteršnika
Termin: 16. marec ob 10.15
Kraj: Kulturna dvorana Osnovne šole Pišece
Opis: Letos bomo prvič, in to medgeneracijsko, počastili zaslužnega rojaka, rojenega in pokopanega v Pišecah, Maksa Pleteršnika (1840–1923), kateremu bo v letošnjem letu, ko mineva 100 let od smrti tega velikega slovaropisca in pedagoga, posvečeno več dogodkov. Na pobudo Društva Pleteršnikova domačija Pišece so študentke in študenti ter profesorici z Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete UL v sodelovanju z domačini na terenu preverili in uredili dobljeno narečno gradivo, ki bo predstavljeno in morda dopolnjeno na poučnem interaktivnem srečanju v Pišecah v soorganizaciji z Osnovno šolo Maksa Pleteršnika Pišece. Za spremni program bodo poskrbeli pišeški osnovnošolci. Prijazno vabljeni na Bizeljsko!

Kdo se boji slovenščine?: predstavitev nedavne televizijske oddaje o žargonu in pogovor o različnih rabah jezika med glasbo in vsakdanjim življenjem
Termin: 16. marec ob 14.30
Kraj: predavalnici P3 v prostorih Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete, Zavetiška 5, Ljubljana
Opis: Jezik, ki ga govorimo v različnih situacijah, je živ in se ves čas spreminja, tako (med)generacijsko kot v različnih družbenih situacijah in okoliščinah. Jezik ni samo sredstvo komunikacije, ampak ključno družbeno vezivo celotnega življenja. O tem govori dokumentarno-izobraževalna serija z naslovom Kdo se boji slovenščine? Oddaje snuje scenaristka in režiserka Maja Pavlin, pripravlja pa jo izobraževani program RTV Slovenija. Na spletni strani serije piše, da so oddaje namenjene predvsem mlajšim gledalcem in spodbujajo njihovo “razmišljanje o maternem jeziku, njegovi uporabi v vsakdanjem življenju ter pomenu ohranjanja naše identitete”. Na pogovoru o seriji bo sodelovala Maja Pavlin s svojo ekipo, po ogledu oddaje o žargonu se bomo pogovorili o pripravi oddaj in odzivih nanje. Če bo čas, sledi ogled še dveh oddaj, v katerih je kot strokovni pričevalec nastopil red. prof. dr. Rajko Muršič: Štajerski argo in Narečja v popularni glasbi.

FF govorí v letu jezikov: Očrt etimološke stroke v antiki, izr. prof. dr. Matej Hriberšek
Termin: 16. marec 2023 ob 18.00
Kraj: predavalnica 2 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Začetki ukvarjanja z etimologijo, ki jo je grški slovničar Dionizij Tračan (ok. 170–90) opredelil kot enega od šestih sestavnih delov slovnice, segajo nazaj vse do Homerjevih in Heziodovih pesnitev, v katerih najdemo prve preproste razlage imen grških bogov, polbogov in junakov; nekaj zanimivih etimoloških utrinkov najdemo celo v delih antičnih dramatikov. Z raziskavami pravilne rabe in pomenov besed so se ukvarjali sofisti, v svojih razmišljanjih in razpravah so se z etimološkimi vprašanji ukvarjali filozofi, npr. Heraklit in Demokrit, še zlasti pa Platon (dialog Kratil) in za njim Aristotel. Prav posebno pozornost pa so etimološkim raziskavam namenjali učenjaki stoiške filozofske šole. Že v antiki najdemo tudi prva strokovna dela in razprave o etimologiji, pa tudi prve etimološke slovarje (npr. Apolodor iz Aten, Demetrij iz Adramitiona, Filon Aleksandrijski, Orion iz Teb, Metodij idr.).

Ljudstvo Mapuče v Čilu: zgodovina, kultura in jezik: predavanje z delavnico učenja jezika mapuzungun
Termin: 20. marec ob 9.40 in 27. marec ob 9.40
Kraj: Predavalnica P4 v prostorih Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete, Zavetiška 5, Ljubljana
Opis: Cristían Roman Huentufil je doktorski študent Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF. Kot pripadnik ljudstva Mapuče sodeluje v boju za pravice staroselcev v Čilu, obenem pa se znanstveno-raziskovalno ukvarja predvsem s staroselci Mapuče v urbanem okolju. V dveh predavanjih z delavnico bo predstavil zgodovino ljudstva Mapuče, njihovo politično organiziranost, pretekle in sedanje boje za politično avtonomijo, spoštovanje njihove kulture, religije in jezika. Po predavanju bo sledila jezikovna delavnica, na kateri se bodo udeleženci in udeleženke učili osnov jezika mapuzungun.

Filozofija in jezik: Filologija in njen pomen za humanistiko v post-globalnem času, doc. dr. Blaž Zabel
Termin: 22. marec 2023 ob 18.00
Kraj: Modra soba Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje ciklusa Filozofija in jezik Oddelka za filozofijo.
Več informacij na povezavi.

Filozofija in jezik: Benvenistova teorija izjavljanja in Foucaultova filozofija jezika, red. prof. dr. Eva D. Bahovec
Termin: 29. marec 2023 ob 18.00
Kraj: Modra soba Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje ciklusa Filozofija in jezik Oddelka za filozofijo.
Več informacij na povezavi.

Predavanje Projekt Romeyka: Dokumentiranje grških narečij Črnega morja, dr. Ioanna Sitaridou, University of Cambridge
Termin: 30. marec ob 15.30
Kraj: predavalnica 02 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Romeyka, ogrožena različica grškega jezika, ki se še vedno govori na severovzhodu Turčije, ohranja nedoločnik, ki kot tak ne obstaja v sodobni grščini. Zahvaljujoč nedoločniku so ustvarili kronologijo razvoja proto-pontskega jezika, kamor spada Romeyka, in identificirali njegovo razcepitev od drugih grških različic. Ugotovili so, da je razcepitev nastala vsaj 500 let prej, kot je bilo znano do sedaj, in sicer v helenističnem obdobju in ne med srednjeveškim obdobjem. S tem pa smo predstavili tudi novo filogenijo azijske manjšinske grščine.

FF govorí v letu jezikov: Hetitščina – starosta indoevropskih jezikov brez ženskega in moškega slovničnega spola, red. prof. dr. Metka Furlan
Termin: 30. marec 2023 ob 18.00
Kraj: predavalnica 2 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predstavljene bodo jezikovne značilnosti hetitščine, najstarejšega izpričanega indoevropskega jezika z neprekinjeno pisno tradicijo med 17. in 13. stoletjem pred našim štetjem, ki se uvršča v anatolsko skupino indoevropskih jezikov. Izpostavljena bo pomembna vloga hetitščine pri prenovi rekonstrukcije indoevropskega prajezika, ki je bila narejena na podlagi drugih starih in starejših indoevropskih jezikov, še preden je bila hetitščina prepoznana kot jezik indoevropske jezikovne družine. Njen sistem binarnega slovničnega spola s splošnim in srednjim spolom, ki ga izkazujejo tudi vsi drugi jeziki anatolske skupine, pa dodatno utrjuje razlago, da sta nastanek ženskega spola in tudi moškega sekundarni in pozni slovnični kategoriji praindoevropščine.

Februar 2023

Lingvistični krožek
Termin: oktober 2022–maj 2023, ponedeljek ob 18.00
Kraj: predavalnica 325 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Vabljeni na tedenska predavanja v okviru Lingvističnega krožka FF, ki v času študijskega procesa od oktobra do maja potekajo vsak ponedeljek.

Predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij
Termin: oktober 2022–maj 2023
Kraj: splet
Opis: V okviru Oddelka za slovenistiko poteka predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij (IKBN) z besedili o stari kmečki hiši.
Vabljeni k ogledu na povezavi.

Brezplačni tečaji izbranih starih jezikov
Termin: 17. oktober 2022–15. maj 2023, ponedeljek ob 19.00
Kraj: predavalnica 6 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: V študijskem letu 2022/23 bodo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje potekali brezplačni uvodni tečaji izbranih starih jezikov za vse zainteresirane. Vsak tečaj bo trajal pet tednov (tj. pet srečanj po dve pedagoški uri), in sicer ob ponedeljkih od 19.00 do 20.30 v predavalnici 6 (po študijskem koledarju za leto 2022/23), in sicer 

 • med 5. decembrom in 13. februarjem gotščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 20. februarjem in 20. marcem hetitščina (asist. Luka Brenko), 
 • med 3. aprilom in 15. majem stara angleščina (doc. dr. Luka Repanšek). 

Zainteresirani naj se vsaj teden dni pred začetkom tečaja oglasijo predavateljema po elektronski pošti: doc. dr. Luka Repanšek oz. asist. Luka Brenko. Gradivo boste prejeli na tečaju.

Razstava Fran Ramovš (1890–1952): ob 70. obletnici smrti
Termin: 7. februar–9. marec 2023
Kraj: Knjižnica Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 1, Brežice
Opis: V Knjižnici Brežice bo postavljena razstava pripravljena že za Ramovšev teden in postavljena v avli Filozofske fakultete od 20. 9. do 14. 10. 2022. Brežice so rojstna občina našega pokojnega profesorja, akad. dr. Jožeta Toporišiča, ki je uredil drugo knjigo Ramovševih zbranih del. Razstava je bila pripravljena v sodelovanju z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Vsebinski avtorici sta prof. dr. Vera Smole (FF) in dr. Karmen Kenda-Jež (ZRC SAZU). Pri zbiranju gradiva za vitrine so sodelovale knjižničarke Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko, razstavo pa postavili Andreja Puc in Anka Polajnar, pri plakatnem gradivu pa je bila v veliko pomoč inštitutska knjižničarka Alenka Porenta. 

Razstava o Franu Ramovšu je dvodelna: na plakatih in v vitrinah. V petih vitrinah se nahaja izbor predvsem knjižnega oziroma časopisnega in revialnega gradiva: prvi literarni poskusi in prva zanj pomembna znanstvena revija v prvi vitrini, glavnina njegovega uredniškega dela v drugi, temeljna dela s področja zgodovinske slovnice in dialektologije v tretji, pravopisi, njegovo zbrano delo in izsek iz Vprašalnice za načrtovani SLA v četrti ter njemu posvečeni zborniki in revije, vključno z delom objavljenih korespondenc v peti vitrini. Ta del bo na razstavi v Brežicah nekoliko okrnjen. Na dvanajstih panojih je prikazan predvsem izbor gradiva iz njegove osebne zapuščine, ki jo hrani Biblioteka SAZU. Pregled in širši izbor je opravila dr. Karmen Kenda-Jež. Na njih je predstavljeno življenje in delo Frana Ramovša skozi različne dokumente in slike (nekaj teh je vzetih tudi s spleta), in sicer prvih sedem panojev s podnaslovom Mejniki kronološko, zadnjih pet panojev bolj tematsko. Z njimi smo Frana Ramovša želeli prikazati v času in prostoru tudi za širšo javnost. Plakate je zelo lično oblikoval Žiga Valetič.

Svetovni dan grškega jezika na Oddelku za klasično filologijo
Termin: 9. februar 2023
Kraj: Oddelek za klasično filologijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na oddelku za klasično filologijo ob svetovnem dnevu grškega jezika pripravljajo delavnice, posvečene stari in novi grščini. Za več informacij naj se zainteresirani obrnejo na prof. dr. Jernejo Kavčič.

FF govorí v letu jezikov: Jezik in možgani, doc. dr. Anka Slana Ozimič
Termin: 23. februar 2023 ob 18.00
Kraj: predavalnica 2 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Jezikovne sposobnosti so najbolj osupljive sposobnosti človeškega uma. So v središču tega, kar pomeni biti človek. Omogočajo nam hitro in učinkovito izražanje misli in čustev ter neskončno možnosti generiranja novih idej iz “starih” elementov. Iz teh razlogov je jezik pomembna in hkrati zahtevna tema raziskovanja v nevroznanosti. V predavanju bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako možgani podpirajo razumevanje in produkcijo govora, branje in pisanje. Vprašali se bomo tudi, kako podpirajo pridobivanje jezika že zelo zgodaj v razvoju, kako so videti možgani oseb, ki govorijo več jezikov, in kako možgani omogočajo razumevanje znakovnega jezika ter branja Braillove pisave.

Januar 2023

Prevajalske delavnice
Termin: oktober 2022–januar 2023
Kraj: predavalnica 3-Tobačna, Tobačna ulica 5, Ljubljana
Opis: Oddelek za romanske jezike in književnosti v zimskem semestru študijskega leta 2022/23 pod naslovom Onkraj zvestobe: Bližnji pogled na prevajanje italijanskih literarnih besedil prireja prevajalske delavnice s Srečkom Fišerjem. Bližnji pogled pomeni, da bo ukvarjanje z besedili pretežno praktično, »empirično«: refleksija bo seveda dobrodošla, saj je nujni del prevajalskega opravila, vendar bo ostajala v bližini dela s konkretnim besedilom in se raje ne bo oddaljevala v smeri teorije. Delovni jezik srečanj bo slovenski, vendar je za aktivno sodelovanje nujni predpogoj tudi dobro znanje italijanskega jezika.
Več informacij na povezavi.

Seminar iz branja rgvedske staroindijske himnike
Termin: oktober 2022–januar 2023, sreda ob 16.20
Kraj: predavalnica 012 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje ob sredah od 16.20 do 18.00 v predavalnici 012 kot vsako leto tudi v zimskem semestru 2022 poteka seminar iz branja rgvedske himnike, ki ga v sklopu dogodkov ob Letu jezikov FF ponujamo vsem zainteresiranim. K obisku torej vabljeni vsi, ki vas zanima branje izbranih himn Rgvede v izvirniku z natančnim filološkim in etimološkim komentarjem. Interes za obiskovanje seminarja predhodno sporočite na e-naslov predavatelja doc. dr. Luka Repanška.

Lingvistični krožek
Termin: oktober 2022–maj 2023, ponedeljek ob 18.00
Kraj: predavalnica 325 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Vabljeni na tedenska predavanja v okviru Lingvističnega krožka FF, ki v času študijskega procesa od oktobra do maja potekajo vsak ponedeljek.

Predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij
Termin: oktober 2022–maj 2023
Kraj: splet
Opis: V okviru Oddelka za slovenistiko poteka predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij (IKBN) z besedili o stari kmečki hiši.
Vabljeni k ogledu na povezavi.

Brezplačni tečaji izbranih starih jezikov
Termin: 17. oktober 2022–15. maj 2023, ponedeljek ob 19.00
Kraj: predavalnica 6 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: V študijskem letu 2022/23 bodo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje potekali brezplačni uvodni tečaji izbranih starih jezikov za vse zainteresirane. Vsak tečaj bo trajal pet tednov (tj. pet srečanj po dve pedagoški uri), in sicer ob ponedeljkih od 19.00 do 20.30 v predavalnici 6 (po študijskem koledarju za leto 2022/23), in sicer 
med 17. oktobrom in 21. novembrom stara perzijščina (doc. dr. Luka Repanšek), 

 • med 5. decembrom in 13. februarjem gotščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 20. februarjem in 20. marcem hetitščina (asist. Luka Brenko), 
 • med 3. aprilom in 15. majem stara angleščina (doc. dr. Luka Repanšek). 

Zainteresirani naj se vsaj teden dni pred začetkom tečaja oglasijo predavateljema po elektronski pošti: doc. dr. Luka Repanšek oz. asist. Luka Brenko. Gradivo boste prejeli na tečaju.

Študentski natečaj za dialoge v Shakespearjevi angleščini
Termin: november 2022–januar 2023
Kraj: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko razpisuje Študentski natečaj za pisanje dialogov v Shakespearjevi angleščini. Več informacij na povezavi.

Spletna objava knjižice Indoevropski jeziki po kapljicah
Kraj: splet
Opis: Drobna knjižica z naslovom Indoevropski jeziki po kapljicah, pripravljena na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje v sodelovanju s Katedro za primerjalno slovansko jezikoslovje in staro cerkveno slovanščino, v petnajstih kratkih poglavjih sežeto predstavlja indoevropski prajezik in vseh trinajst vej oz. skupin indoevropskih jezikov (anatolščina, toharščina, indoarijščina, iranščina, grščina, frigijščina, armenščina, albanščina, germanščina, keltščina, italščina, slovanščina in baltščina) ter fragmentarno izpričane oz. onomastične indoevropske jezike.
Vabljeni k ogledu na povezavi.

FF govorí v letu jezikov: O slovenskih narečjih: ob 70. obletnici smrti akad. prof. dr. Frana Ramovša, prof. dr. Vera Smole

Obveščamo vas, da predavanje prof. dr. Vere Smole odpade. Hvala za razumevanje.
Termin: 11. januar 2023 ob 18.00
Kraj: predavalnica 15 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Slovenska narečja so tista jezikovna različica, za katero na eni strani vlada prepričanje, da izginevajo, po drugi strani pa so vse bolj prisotna v medijih, literaturi, kulturi ... V predavanju se bomo sprehodili skozi zgodovino njihovega nastanka, se spomnili zunajjezikovnih vzrokov za njihovo raznolikost, poskusov klasifikacij do prve znanstvene in naprej, spregovorili o njihovi današnji (ne)prestižnosti v različnih pokrajinah, spoznali možnosti poslušanja posnetkov na spletu, kakšnega tudi poslušali in skupaj ugotavljali njegovo narečno poreklo ter najbolj prepoznavne značilnosti.

December 2022

 

Prevajalske delavnice
Termin: oktober 2022–januar 2023
Kraj: predavalnica 3-Tobačna, Tobačna ulica 5, Ljubljana
Opis: Oddelek za romanske jezike in književnosti v zimskem semestru študijskega leta 2022/23 pod naslovom Onkraj zvestobe: Bližnji pogled na prevajanje italijanskih literarnih besedil prireja prevajalske delavnice s Srečkom Fišerjem. Bližnji pogled pomeni, da bo ukvarjanje z besedili pretežno praktično, »empirično«: refleksija bo seveda dobrodošla, saj je nujni del prevajalskega opravila, vendar bo ostajala v bližini dela s konkretnim besedilom in se raje ne bo oddaljevala v smeri teorije. Delovni jezik srečanj bo slovenski, vendar je za aktivno sodelovanje nujni predpogoj tudi dobro znanje italijanskega jezika.
Več informacij na povezavi.

Seminar iz branja rgvedske staroindijske himnike
Termin: oktober 2022–januar 2023, sreda ob 16.20
Kraj: predavalnica 012 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje ob sredah od 16.20 do 18.00 v predavalnici 012 kot vsako leto tudi v zimskem semestru 2022 poteka seminar iz branja rgvedske himnike, ki ga v sklopu dogodkov ob Letu jezikov FF ponujamo vsem zainteresiranim. K obisku torej vabljeni vsi, ki vas zanima branje izbranih himn Rgvede v izvirniku z natančnim filološkim in etimološkim komentarjem. Interes za obiskovanje seminarja predhodno sporočite na e-naslov predavatelja doc. dr. Luka Repanška.

Lingvistični krožek
Termin: oktober 2022–maj 2023, ponedeljek ob 18.00
Kraj: predavalnica 325 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Vabljeni na tedenska predavanja v okviru Lingvističnega krožka FF, ki v času študijskega procesa od oktobra do maja potekajo vsak ponedeljek.

Predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij
Termin: oktober 2022–maj 2023
Kraj: splet
Opis: V okviru Oddelka za slovenistiko poteka predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij (IKBN) z besedili o stari kmečki hiši.
Vabljeni k ogledu na povezavi.

Brezplačni tečaji izbranih starih jezikov
Termin: 17. oktober 2022–15. maj 2023, ponedeljek ob 19.00
Kraj: predavalnica 6 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: V študijskem letu 2022/23 bodo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje potekali brezplačni uvodni tečaji izbranih starih jezikov za vse zainteresirane. Vsak tečaj bo trajal pet tednov (tj. pet srečanj po dve pedagoški uri), in sicer ob ponedeljkih od 19.00 do 20.30 v predavalnici 6 (po študijskem koledarju za leto 2022/23), in sicer 

 • med 17. oktobrom in 21. novembrom stara perzijščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 5. decembrom in 13. februarjem gotščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 20. februarjem in 20. marcem hetitščina (asist. Luka Brenko), 
 • med 3. aprilom in 15. majem stara angleščina (doc. dr. Luka Repanšek).

Zainteresirani naj se vsaj teden dni pred začetkom tečaja oglasijo predavateljema po elektronski pošti: doc. dr. Luka Repanšek oz. asist. Luka Brenko. Gradivo boste prejeli na tečaju.

Slovanska bralna značka
Termin: 19. oktober–14. december 2022
Kraj: predavalnica 209c Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana, in na spletu
Opis: Čtivo Slovanske bralne značke 2022/23 je e-antologija Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji. Vabljeni, da se ob sredah med 19. in 20. uro udeležite srečanj z avtorji in avtoricami izbora pesmi ter prevajalci in prevajalkami.
Več informacij na povezavi.

Študentski natečaj za dialoge v Shakespearjevi angleščini
Termin: november 2022–januar 2023
Kraj: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko razpisuje Študentski natečaj za pisanje dialogov v Shakespearjevi angleščini. Več informacij na povezavi.

Bralne in ustvarjalne delavnice Sedem pravljičnih dni 
Termin: 28. november–2. december 2022
Kraj: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Med 28. novembrom in 2. decembrom na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko pripravljamo bralne in ustvarjalne urice za vrtčevske otroke. Dogodek izvajajo študentke pedagoškega študija Nemščina, ki so izbrale sedem pravljic, s katerimi bodo otroke popeljale na Nizozemsko, v Švico, Veliko Britanijo, Nemčijo, Avstrijo, na Švedsko in Norveško. Pod mentorskim vodstvom doc. dr. Andreje Retelj so študentke osnovale učna gradiva za pravljice: Deset porednih mačkic nizozemske avtorice Mensje van Heulen, Mesto cvetja švicarske avtorice Eveline Hasler, Zgodba o kitu angleške avtorice Karen Swann, Kako se je pogumni očka nehal bati tujcev nemškega avtorja Rafika Schamija, "Majhno težavo imam,” je rekel medved avstrijskega avtorja Heinza Janischa, Če se bo dan končal švedske avtorice Lise Hyder in Dajmo, Ine!, ki jo je napisal norveški pisatelj Tore Renberg.

Svetovni dnevi slovenske literature
Termin: 28. november–5. december 2022
Kraj: 40 univerz po svetu
Opis: Od 28. novembra do 5. decembra 2022 bodo na številnih, 40 univerzah po svetu potekali Svetovni dnevi slovenske literature, v okviru katerih bomo univerzitetni in širši javnosti na slovenistikah po svetu predstavili zbirko stopenjskih beril Slovenščina po korakih. Knjižice z zgodbami Martin Krpan, Desetnica, Povodni mož, Lepa Vida, Kralj Matjaž, Erazem Predjamski in Veronika Deseniška predstavljajo znane slovenske junake in junakinje. Nekateri izmed njih so bili tudi zgodovinske osebnosti, vse naštete zgodbe pa so zelo pogosto ubesedene v raznovrstnih literarnih delih, npr. prve pesmi o Kralju Matjažu se pojavijo že v 16. stoletju. Več informacij na povezavi.

FF govorí v letu jezikov: Jezik in resničnost skozi prizmo kulturnih pogojenosti: Razmerje med koncepti in objekti pri Adornu in Gongsun Longu, prof. dr. Jana S. Rošker
Termin: 7. december 2022 ob 18.00
Kraj: predavalnica 15 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Predavanje bo osvetlilo pomen jezika z vidika metodologije transkulturnih študij. Posvetili se bomo vprašanjem o tem, na kakšen način ljudje konceptualiziramo in izražamo resničnost. Pri tem se bomo dotaknili razmerja med univerzalnostjo človeškega bitja in njegovega spoznavnega aparata na eni ter partikularnostjo kulturne pogojenosti konceptov in kategorij na drugi strani. Na tej osnovi bo predavateljica predstavila vlogo kulturno pogojenih referenčnih okvirov in pomen diskurzivnega prevajanja v procesih prenašanja pomenov iz enega socio-kulturnega območja v drugo. V nadaljevanju bo izpostavila osrednje probleme, s katerimi se soočajo raziskovalke in raziskovalci sodobne teorije primerjalne filozofije; predstavila bo novo, post-primerjalno metodo transkulturne filozofske sublacije in jo demonstrirala na konkretnem primeru kontrastne analize razumevanja razmerja med koncepti in objekti v teoriji kitajskega logika Gongsun Longa na eni in nemškega filozofa Theodorja W. Adorna na drugi strani.  Na tem konkretnem primeru bo predavanje po eni strani prikazalo delovanje metode transkulturne sublacije, po drugi pa bo izpostavilo, na kakšen način nas lahko vzajemna komplementarnost teorij, ki so zakoreninjene v različnih kulturno pogojenih referenčnih okvirih, privede do novih spoznanj, idej, ali hipotez.

FF govorí v letu jezikov: Jezikoslovje, pragmatika, prevajanje na primeru francoskega literarnega prevoda v slovenščino, prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar
Termin: 15. december 2022 ob 18.00
Kraj: predavalnica 18 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Jezikoslovje kot znanstvena disciplina je v različnih obdobjih izkazovalo različne poudarke, mi pa se bomo osredotočili na prehod s strukturalnega modela na funkcijskega in bomo predstavili funkcijsko jezikovno teorijo z vidika skladnje in semantike ter se navezali na pragmatiko kot vedo, ki jezikovni izraz povezuje s kontekstom. Zanimivi pojmi, s katerimi pragmatika obogati jezikoslovje, so presupozicija, implikatura in topos: ti igrajo pomembno vlogo pri prevajanju, saj marsikdaj določijo tok argumentacije, ki v ciljnem jeziku ne bo nujno enak kot v izvornem. V luči pragmatične analize predstavimo več kontekstualno vezanih primerov izvirnikov in prevodov, kjer v ciljnem jeziku prevajalec postopa z rabo eksplicitacije kot ene od prevodnih univerzalij. Na primeri iz prevodov avtorjev Sylvaina Tessona, Amina Maaloufa, Patricka Modianoja, Delphine de Vigan in neliterarnih besedil predstavimo ustrezne in manj ustrezne pristope ter pomoč, ki jo pri trenju prevajalskih orehov lahko nudijo jezikoslovne teorije.

November 2022 (pdf)

 

Predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij

Termin: oktober 2022–maj 2023
Kraj: splet
Opis: V okviru Oddelka za slovenistiko poteka predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij (IKBN) z besedili o stari kmečki hiši.
Vabljeni k ogledu na povezavi.

Seminar iz branja rgvedske staroindijske himnike

Termin: oktober 2022–januar 2023, sreda ob 16.20
Kraj: predavalnica 012 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje ob sredah od 16.20 do 18.00 v predavalnici 012 kot vsako leto tudi v zimskem semestru 2022 poteka seminar iz branja rgvedske himnike, ki ga v sklopu dogodkov ob Letu jezikov FF ponujamo vsem zainteresiranim. K obisku torej vabljeni vsi, ki vas zanima branje izbranih himn Rgvede v izvirniku z natančnim filološkim in etimološkim komentarjem. Interes za obiskovanje seminarja predhodno sporočite na e-naslov predavatelja doc. dr. Luka Repanška.

Vpis v brezplačne tečaje sodobnih jezikov za študente in študentke UL

Termin: november–december 2022
Kraj: splet

Opis: Karierni centri Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Centrom za izobraževanje FF v novembru in decembru prirejajo brezplačne 30-urne tečaje začetne španščine ter osvežitvene italijanščine in nemščine za študente in študentke UL.
Vabljeni k prijavi prek portala POPR.

Brezplačni tečaji izbranih starih jezikov

Termin: 17. oktober 2022–15. maj 2023, ponedeljek ob 19.00
Kraj: predavalnica 6 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: V študijskem letu 2022/23 bodo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje potekali brezplačni uvodni tečaji izbranih starih jezikov za vse zainteresirane. Vsak tečaj bo trajal pet tednov (tj. pet srečanj po dve pedagoški uri), in sicer ob ponedeljkih od 19.00 do 20.30 v predavalnici 6 (po študijskem koledarju za leto 2022/23), in sicer 

 • med 17. oktobrom in 21. novembrom stara perzijščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 5. decembrom in 13. februarjem gotščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 20. februarjem in 20. marcem hetitščina (asist. Luka Brenko), 
 • med 3. aprilom in 15. majem stara angleščina (doc. dr. Luka Repanšek). 

Zainteresirani naj se vsaj teden dni pred začetkom tečaja oglasijo predavateljema po elektronski pošti: doc. dr. Luka Repanšek oz. asist. Luka Brenko. Gradivo boste prejeli na tečaju.

Slovanska bralna značka

Termin: 19. oktober–14. december 2022
Kraj: predavalnica 209c Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana, in na spletu
Opis: Čtivo Slovanske bralne značke 2022/23 je e-antologija Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji. Vabljeni, da se ob sredah med 19. in 20. uro udeležite srečanj z avtorji in avtoricami izbora pesmi ter prevajalci in prevajalkami.
Več informacij na povezavi.

Natečaj za promocijski plakat na temo učenja tujih jezikov

Termin: do 20. novembra 2022
Kraj: Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, in na spletu
Opis: Učenci in učenke ter dijaki in dijakinje so do 20. novembra vabljeni k sodelovanju pri natečaju Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko za najbolj izviren plakat, namenjen promociji učenja različnih tujih jezikov. Najbolj izvirne plakate bodo nagradili in v decembru razstavili na fakulteti, interaktivne plakate pa na socialnih omrežjih. Več informacij na povezavi.

Prevajalske delavnice

Termin: oktober 2022-januar 2023
Kraj: predavalnica 3-Tobačna, Tobačna ulica 5, Ljubljana
Opis: Oddelek za romanske jezike in književnosti v zimskem semestru študijskega leta 2022/23 pod naslovom Onkraj zvestobe: Bližnji pogled na prevajanje italijanskih literarnih besedil prireja prevajalske delavnice s Srečkom Fišerjem. Bližnji pogled pomeni, da bo ukvarjanje z besedili pretežno praktično, »empirično«: refleksija bo seveda dobrodošla, saj je nujni del prevajalskega opravila, vendar bo ostajala v bližini dela s konkretnim besedilom in se raje ne bo oddaljevala v smeri teorije. Delovni jezik srečanj bo slovenski, vendar je za aktivno sodelovanje nujni predpogoj tudi dobro znanje italijanskega jezika.
Več informacij na povezavi.

Lingvistični krožek

Termin: oktober 2022–maj 2023, ponedeljek ob 18.00
Kraj: predavalnica 325 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Vabljeni na tedenska predavanja v okviru Lingvističnega krožka FF, ki v času študijskega procesa od oktobra do maja potekajo vsak ponedeljek.

Gostujoče predavanje na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Termin: 10. november 2022 ob 13.50
Kraj: predavalnica 306 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko bo na temo germanizmov v slovenščini predavala red. prof. dr. Alja Lipavic Oštir  z Univerze v Mariboru in Trnavi. Gostujoče predavanje z naslovom „Ne smeš napisati emper, ker se reče ajmer!" O neknjižnih germanizmih danes v vzhodni Sloveniji bo potekalo v nemščini. Vljudno vabljeni.

Predstavitev knjige Glasovi s severa – Antologija švedske književnosti

Termin: 14. november 2022 ob 18.00
Kraj: Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana
Opis: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko v sodelovanju s Slovensko-švedskim društvom vabi na predstavitev prevodov več generacij študentk in študentov lektorata švedščine. Antologija vključuje dela klasičnih avtorjev švedske književnosti, kot tudi dela avtorjev mlajše generacije.

Dogodek ob svetovnem dnevu znakovnega jezika

Termin: 14. november 2022 ob 18.00
Kraj: Modra soba Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Ob svetovnem dnevu znakovnega jezika bomo ob razstavi Nataše Kordiš, tolmačke za slovenski znakovni jezik, v Galeriji peti štuk obeležili ta dogodek s kratkim kulturnim programom v sodelovanju Zveze gluhih in naglušnih Slovenije, Združenja tolmačev slovenskega znakovnega jezika in FF. V kulturnem programu se bodo predstavili dijaki in dijakinje z recitacijami ter gluhi pesniki in pesnice s prikazom poezije v slovenskem znakovnem jeziku.

Niz gostujočih predavanj na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Termin: 14. november 2022 in 16. november 2022
Kraj:  Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana
Na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko bo 14. in 16. novembra 2022 prof. Gert Loosen z Univerze v Debrecenu izvedel niz predavanj:
ponedeljek, 14. november 2022 (14.40–16.15, pred. 306): Kultura pitja piva v Flandriji
ponedeljek, 14. november 2022 (16.20–17.55, pred. 06): Tom Lanoye kot pesnik mesta
sreda, 16. november 2022 (09.40–11.15, pred. 05): Slogani kot del kulturnega besednjaka
sreda, 16. november 2022 (13.00–14.40, pred. 03): Vélika vojna v Flandriji
sreda, 16. november 2022 (17.10–18.50, pred. 115): Nestandardni oz. “vmesni” jezik v Flandriji
Predavanja bodo potekala v nizozemščini. Vljudno vabljeni.

Gostujoče predavanje na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko

Termin: 15. november 2022 ob 8.50
Kraj: predavalnica 15 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Vabljeni na gostujoče predavanje Mathewa Gillingsa in Isolde van Dorst (Wirtschaftsuniversität Wien) Exploring myths about Shakespeare’s language: New insights from corpus linguistics na temo korpusnih pristopov k jeziku Williama Shakespearja, s katerim bomo otvorili študentski natečaj v pisanju sodobnih dialogov v shakespearjanski angleščini.

FF govorí v letu jezikov: Etimologija in Slovenci, akad. prof. dr. Marko Snoj

Termin: 16. november 2022 ob 18.00
Kraj: predavalnica 15 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Prvo javno predavanje v ciklu FF govorí v letu jezikov bo izvedel akad. prof. dr. Marko Snoj, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, ISJFR ZRC SAZU. Predavanje z naslovom Etimologija in Slovenci se začne z odgovorom na vprašanje, kaj je bila etimologija nekdaj, kaj je danes in kakšne poti vodijo do verjetne ali gotove etimološke razlage. Nadaljuje se z najpomembnejšimi mejniki v razvoju etimološke znanosti, pri katerih smo Slovenci sodelovali v zavidljivem obsegu. Razvoj in stanje etimologije je ilustrirano z razlagami, ki so razumljive tudi nejezikoslovcem in celo nehumanistom.

41. simpozij Obdobja: Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik

Termin: 16.–18. november 2022
Kraj: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (1. nadstropje)
Opis: Vabimo vas, da se udeležite 41. mednarodnega simpozija Obdobja z naslovno temo Na stičišču svetov: slovenščina kot drugi in tuji jezik, ki bo potekal od 16. do 18. novembra 2022 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.
Več informacij na povezavi.

Srečanje v počastitev stoletnice smrti Marcela Prousta

Termin: 17. november ob 16.00
Kraj: predavalnica 13 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Oddelek za romanske jezike in književnosti v sodelovanju z založbo Beletrina prireja srečanje v počastitev stoletnice smrti Marcela Prousta in ponatisa Proustovega cikla v prevodu Radojke Vrančič. Srečanje, na katerem bodo nastopili Branko Madžarevič, dr. Mladen Dolar, dr. Vanesa Matajc, dr. Primož Vitez, Lara Paukovič in dr. Katarina Marinčič, bo v četrtek, 17. 11., s pričetkom ob 16.00 v predavalnici 13.

Oddaja ARS humana na temo dvojezičnosti

Termin: 21. november ob 14.05
Kraj: Program Ars RTV Slovenija
Vabimo vas, da prisluhnete oddaji ARS humana z naslovom "Jezik je družbena praksa, je njena substanca" na temo dvojezičnosti. V pogovoru, ki ga je pripravil Pavel Volk, sodelujejo prof. dr. Rajko Muršič in doc. dr. Matejka Grgič s Filozofske fakultete ter dr. Sabina Zorčič. Več informacij na povezavi.

FF govorí v letu jezikov: Premagovanje jezikovnih preprek v večjezični Evropi s pomočjo jezikovne tehnologije, doc. dr. Anita Srebnik

Termin: 23. november 2022 ob 18.00
Kraj: predavalnica 15 Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana
Opis: Eden evropskih temeljev je večjezičnost, ki je vse bolj podrejena mehanizmu, opisanim z besedami nizozemskega jezikoslovca de Swaana: “Več kot je jezikov, več je angleščine.” Na ravni EU sicer v okviru digitalne jezikovne politike potekajo prizadevanja za resnično večjezičnost (ELG, ELRC itd.), s katero bi premagovali jezikovno razdrobljenost in prepreke ter z razvojem jezikovne infrastrukture dosegli enakopravnost med jeziki. Pomemben cilj jezikovnih tehnologij in umetne inteligence je mdr. tudi globoko razumevanje naravnega jezika (Deep Natural Language Understanding), ko naj bi tehnologija “razumela” vsebino in kontekst besedila v naravnem jeziku in se sprotno odzivala. To trenutno še ni mogoče, saj je UI še preveč vezana na samo obliko, medtem ko razumevanja jezika ni zmožna. V prihodnosti bo še kako pomembno raziskovanje strojno podprte obdelave jezika in iskanje odgovorov na vprašanja, kako “bere” stroj v primerjavi s človekom, npr. pri avtomatskem prevajanju besedil.

Oktober 2022 (pdf)

Razstava o Franu Ramovšu 

V torek, 20. septembra 2022, smo v avli Filozofske fakultete odprli razstavo o Franu Ramovšu, ki so jo na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete pripravili v okviru Ramovševega tedna ob 70. obletnici njegove smrti. Ob tej priložnosti so v knjižnici Oddelka za slovenistiko in slavistiko pripravili Ramovševo dopolnjeno bibliografijo. Vabljeni k ogledu razstave, ki bo postavljena še do sredine oktobra.

Slavnostna otvoritev študija portugalskega jezika in književnosti

V torek, 4. oktobra, ob 13. uri vabljeni v dvorano Tria Lorenz Akademije za glasbo UL (Kazina, Kongresni trg 1) na slavnostni dogodek ob otvoritvi študija portugalskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti UL. Častni pokrovitelj prireditve je predsednik RS Borut Pahor. Več informacij na povezavi.

Vpis v tečaje 35 tujih jezikov

Vabljeni k vpisu v tečaje 34 klasičnih in modernih jezikov, ki jih za študente in študentke ter druge udeležence in udeleženke razpisuje Center za izobraževanje FF, ter tečaje slovenščine kot drugega in tujega jezika za odrasle in mladostnike Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik FF.

Natečaj za promocijski plakat na temo učenja tujih jezikov

Učenci in učenke ter dijaki in dijakinje so do 20. novembra vabljeni k sodelovanju pri natečaju Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko za najbolj izviren plakat, namenjen promociji učenja različnih tujih jezikov. Najbolj izvirne plakate bodo nagradili in v decembru razstavili na fakulteti, interaktivne plakate pa na socialnih omrežjih. Več informacij na povezavi.

Prireditev ob podelitvi nemške književne nagrade

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko vabi na prireditev "Wer gewinnt den Deutschen Buchpreis?" (slov. Kdo bo prejel nemško književno nagrado?), ki bo v četrtek, 13. oktobra, ob 18.00 v Modri sobi v 5. nadstropju Filozofske fakultete. Ekipa bralcev in bralk bo podala pregled nominiranih del, vsi prisotni pa bodo lahko podali mnenje, katero od del bo 17. oktobra prejelo nagrado Združenja nemških založnikov in knjigarnarjev. Nagrada za vsak pravilen glas bo izvod zmagovalnega književnega dela.

Lektorske delavnice

Na Oddelku za slovenistiko v okviru projekta Razvijanje veščin za uspešno lektoriranje in urejanje besedil, ki se je pričel v študijskem letu 2021/22, v oktobru in novembru 2022 potekajo lektorske delavnice. Več informacij na povezavi.

Predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij

Med oktobrom 2022 in majem 2023 v okviru Oddelka za slovenistiko poteka predstavitev Interaktivne karte slovenskih narečij (IKBN) z besedili o stari kmečki hiši. Vabljeni k ogledu na povezavi.

Delavnice poljskega jezika in kulture

Med oktobrom 2022 in majem 2023 Oddelek za slavistiko v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Poljske v Sloveniji prireja delavnice poljskega jezika in kulture za otroke in mladino poljske diaspore v Sloveniji. Za nadaljnje informacije spremljajte spletno stran oddelka na povezavi.

Slovanska bralna značka

Med oktobrom 2022 in februarjem 2023 vabljeni k sodelovanju pri slovanski bralni znački. Več informacij na povezavi.

Prevajalske delavnice

Oddelek za romanske jezike in književnosti v zimskem semestru študijskega leta 2022/23 pod naslovom Onkraj zvestobe: Bližnji pogled na prevajanje italijanskih literarnih besedil prireja prevajalske delavnice s Srečkom Fišerjem. Bližnji pogled pomeni, da bo ukvarjanje z besedili pretežno praktično, »empirično«: refleksija bo seveda dobrodošla, saj je nujni del prevajalskega opravila, vendar bo ostajala v bližini dela s konkretnim besedilom in se raje ne bo oddaljevala v smeri teorije. Delavnice bodo potekale vsak drugi petek med 10.30 in 12.05 s pričetkom 14. oktobra. Delovni jezik srečanj bo slovenski, vendar je za aktivno sodelovanje nujni predpogoj tudi dobro znanje italijanskega jezika. Več informacij na povezavi.

Gostujoči predavanji

Madžarski lektorat Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje v oktobru vabi na predavanji dr. Mónike Dóla, gostujoče predavateljice, profesorice Inštituta za madžarsko jezikoslovje in književnost s Filozofske fakultete na Univerzi v Pécsu, ki bosta 17. in 21. oktobra. Več informacij v vabilu.

Seminar iz branja rgvedske staroindijske himnike

Na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje ob sredah od 16.20 do 18.00 v predavalnici 012 kot vsako leto tudi v zimskem semestru 2022 poteka seminar iz branja rgvedske himnike, ki ga v sklopu dogodkov ob Letu jezikov FF ponujamo vsem zainteresiranim. K obisku torej vabljeni vsi, ki vas zanima branje izbranih himn Rgvede v izvirniku z natančnim filološkim in etimološkim komentarjem. Interes za obiskovanje seminarja predhodno sporočite na e-naslov predavatelja doc. dr. Luka Repanška.

Brezplačni tečaji izbranih starih jezikov

V študijskem letu 2022/23 bodo na Katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje potekali brezplačni uvodni tečaji izbranih starih jezikov za vse zainteresirane, in sicer stare perzijščine (jezika vladarske dinastije perzijskega Ahemenidskega cesarstva (6.–3. stol. pr. n. št.)), gotščine (najstarejšega celostno izpričanega germanskega jezika (4.–6. stol. n. št.), jezika vzhodnogermanskega prevoda Svetega pisma in jezika ostrogotskega Italskega kraljestva), hetitščine (najstarejšega izpričanega indoevropskega jezika (17.–12. stol. pr. n. št.) in jezika hetitskega imperija bronastodobne Anatolije) ter stare angleščine (predhodnice sodobne angleščine, kakršna se nam je ohranila v najstarejših anglosaških besedilih iz 5.–11. stol. n. št.). 

Vsak tečaj bo trajal pet tednov (tj. pet srečanj po dve pedagoški uri), in sicer ob ponedeljkih od 19.00 do 20.30 v učilnici 6 (po študijskem koledarju za leto 2022/23: https://www.ff.uni-lj.si/studij/urniki-studijski-koledar). 

Urnik srečanj: 

 • med 17. oktobrom in 21. novembrom stara perzijščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 5. decembrom in 13. februarjem gotščina (doc. dr. Luka Repanšek), 
 • med 20. februarjem in 20. marcem hetitščina (asist. Luka Brenko), 
 • med 3. aprilom in 15. majem stara angleščina (doc. dr. Luka Repanšek). 

Zainteresirani naj se vsaj teden dni pred začetkom tečaja oglasijo predavateljema po elektronski pošti: doc. dr. Luka Repanšek oz. asist. Luka Brenko. Gradivo boste prejeli na tečaju.

Brezplačni tečaji sodobnih jezikov za študente in študentke UL

Karierni centri Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Centrom za izobraževanje FF v novembru in decembru prirejajo brezplačne 30-urne tečaje začetne španščine ter osvežitvene italijanščine in nemščine za študente in študentke UL. Vabljeni k prijavi v oktobru prek portala POPR.