O Filozofski fakulteti

Filozofska fakulteta izobražuje študente in študentke in ustvarja vrhunsko izobražene posameznice in posameznike z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljic in učiteljev s teh področij.

Študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Filozofska fakulteta v Ljubljani se ponaša z dolgo tradicijo, saj kot ustanovna članica Univerze v Ljubljani študentke in študente izobražuje že od leta 1919. Filozofska fakulteta je največja med vsemi fakultetami v Sloveniji, tako po številu študentk in študentov kot po izjemni pestrosti študijskih programov, ki jih ponuja 21 oddelkov. Večino disciplin študentke in študenti lahko prosto povezujejo v okviru t. i. dvodisciplinarnih programov, kar je še ena od posebnosti in prednosti študija na Filozofski fakulteti. Od študijskega leta 2009/2010 vse programe izvajamo po prenovljeni »bolonjski« shemi. Za dobro telesno kondicijo študentk študentov skrbi Pedagoška enota za šport, v okviru katere lahko študentke in študenti izbirajo med različnimi programi. Bogate obštudijske dejavnosti pripravljata zlasti Študentski svet in Študentska organizacija Filozofske fakultete, za mobilnost študentk in študentov in učnega osebja ter mednarodne izobraževalne projekte pa skrbi Mednarodna pisarna. Prav v vseh problemih, od odločanja med izbirnimi predmeti ali možnostmi študijskega bivanja v tujini, do odpravljanja fizičnih in drugih ovir, na katere naletijo študentke in študenti s posebnimi potrebami, pomagajo tutorji študentje in tutorji učitelji, saj ima Filozofska fakulteta izjemno dobro organizirano tutorsko dejavnost.

Poslanstvo in vizija Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Filozofska fakulteta izobražuje študente in študentke in ustvarja vrhunsko izobražene posameznice in posameznike z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljic in učiteljev s teh področij.

Posebno pozornost posveča krepitvi ved, ki so nacionalnega pomena ter intenzivno vstopa v mednarodni prostor in vzpostavlja mednarodne znanstvene povezave. Goji znanstvenoraziskovalno delo, odpira nova znanstvena področja, razvija interdisciplinarnost ter skrbi za sprotno izboljševanje in nadgrajevanje študijskih programov, hkrati pa prispeva tudi k reševanju družbenih vprašanj in k duhovnemu razvoju slovenske, evropske in svetovne skupnosti.

Izhajajoč iz svobode znanstvenega raziskovanja skrbi za znanstveni razvoj na vseh področjih, za katera usposablja strokovnjake in strokovnjakinje. Študentom in študentkam omogoča, da izkoristijo svoje talente in dosežejo zastavljene karierne cilje. Študijski proces je zasnovan in organiziran tako, da diplomantom in diplomantkam omogoča kar najhitrejšo zaposlitev oziroma nadaljevanje študija na višji stopnji.

Naša osnovna vizija je ostati ena najboljših izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih ustanov v slovenskem in mednarodnem prostoru s področja humanistike, družboslovja in izobraževanja učiteljev in učiteljic. Tako vizijo je mogoče uresničevati le z ustvarjalnim, kritičnim in kakovostnim delom, ki bo prepoznano tako v domačem kot mednarodnem okolju. Eden od najboljših izrazov tega so strokovno podkovani, kritično razmišljujoči in humanistično razgledani študentke in študenti.

To je naša temeljna usmeritev delovanja, kot akademska skupnost, ki izhaja iz razsvetljenskega projekta, pa smo ob tem zavezani tudi vrednotam humanosti, svobode, solidarnosti, enakosti, vključno z enakostjo spolov, in pravičnosti.

Etični kodeks Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani kot institucija, z njo pa tudi vse zaposlene in vsi zaposleni ter vse študentke in vsi študenti pri svojem delovanju spoštujemo raznolikost, cenimo svobodo in smo zavezani temeljnim vrednotam humanosti, poštenosti, spoštljivosti, pravičnosti, odgovornosti,  solidarnosti in enakosti, vključno z enakostjo spolov. Naš cilj je omenjene vrednote vključevati v izobraževanje, raziskovanje in vse druge aktivnosti, ki se izvajajo na fakulteti.

Katalog informacij javnega značaja

Informacije o videonadzoru na fakulteti