Pogosta vprašanja – 1. stopnja

Prijavite se v roku in po postopku, ki je objavljen v vsakoletnem razpisu za vpis. Na želen študij se prijavite v prvem prijavnem roku preko spletnega portala eVŠ.

Udeležite se informativnega dneva, ki je v petek in soboto, običajno sredi februarja. Natančen datum je napisan tukaj v poglavju »Informativni dan«.

Podrobnejše informacije o programu lahko najdete v predstavitvenem zborniku posameznega študijskega programa, ki je objavljen na spletni strani.

Za splošne informacije se lahko obrnete na Referat za dodiplomski študij (1. stopnja), ki se nahaja v sobi 35A v pritličju Filozofske fakultete. Uradne ure so od ponedeljka do petka od 11h do 13h.

Za vsa vprašanja smo dosegljivi tudi po telefonu ali elektronski pošti. Številke in elektronske naslove najdete na spletni strani.

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe je vsako leto objavljen na

  • spletnih straneh Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije;
  • spletnih straneh Univerze v Ljubljani;
  • spletnih straneh Referata za dodiplomski študij.

Pogoji za vpis na posamezni študijski program so objavljeni v razpisu z vpis.

Postopek je odvisen od tega, v kolikšni meri želite spremeniti študijski program (v celoti, zgolj enega od dveh dvopredmetnih programov) in je podrobno opisan v 21. členu Meril za reševanje študentskih prošenj na študiju prve in druge stopnje.

Izpis med študijskim letom ni potreben. V primeru, da se vpisujete na drugo fakulteto, izpis uredite, ko boste z nove fakultete že prejeli vabilo k vpisu. Če spreminjate študijski program v okviru Filozofske fakultete, bo izpis urejen avtomatično. V skladu s 70. členom ZViS velja, da če se študent izpiše iz študijskega programa, mu status ne preneha, če se pred zaključkom študijskega leta vpiše v nov študijski program – gre za spremembo študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu v skladu s 66. členom ZViS. Za ohranitev statusa študenta do izteka študijskega leta, torej do 30. 9., morata biti v tem primeru izpolnjena oba pogoja: izpis iz starega in vpis v nov študijski program

Potrdilo o vpisu v slovenskem in angleškem jeziku si lahko študenti natisnete ali shranite sami, in sicer neposredno iz sistema VIS, v zavihku »Moji podatki«, »Potrdilo o vpisu«.

V zavihku »Moji podatki« si lahko natisnete tudi potrdilo o opravljenih obveznostih. Za morebitna  druga dokazila se študenti obrnite na referat ). Za izdajo potrdil, ki jih je v skladu z veljavnim cenikom treba plačati, boste prejeli račun v elektronski obliki.

Možnosti so odvisne od tega, koliko obveznosti ste opravili. Ob opravljenih obveznostih v obsegu vsaj 54 KT je vpis v višji letnik avtomatičen. Če boste opravili obveznosti v obsegu med 51 in 53 KT lahko vložite prošnjo za vpis s spregledom KT. V primeru, da bo vaših opravljenih obveznosti manj, lahko koristite možnost ponovnega vpisa, če tega še niste izrabili (oz. niste spremenili študijskega programa). Za ponovni vpis so s posameznim študijskim programom predpisani pogoji za ponovni vpis, ki so navedeni na spletni strani.

Ne glede na obseg opravljenih obveznosti pa lahko v primeru upravičenih razlogov oddate  prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov.

Da, obveznosti lahko opravljate še v roku dveh let od izgube statusa študenta, ne da bi za to vložili prošnjo. Opravljanje obveznosti plačujete v skladu z veljavnim cenikom FF.

V primeru, da ste študij prekinili za več kot dve leti, morate vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija. Prošnjo oddate v skladu s predpisanim postopkom (preko študentskega informacijskega sistema VIS). V elektronski obliki boste prejeli račun za poravnavo stroškov. Ko bo prošnja rešena, vam bo sklep z rešitvijo prošnje, kjer vam bodo predpisane obveznosti in pogoji za dokončanje študija, naložen v študentski informacijski sistem VIS.

Šolnino plačate v primeru izrednega študija, na rednem študiju pa v primeru, da ste že izkoristili možnost ponovnega vpisa ali spremembe študijskega programa.

Prav tako plačajo šolnino kandidati, ki se vpisujejo na mesta za diplomante, ne glede na to, ali se vpisujejo na redni ali izredni študij. Za vpis v prvi letnik vzporednega študija plačilo šolnine ni predvideno za redni študij, če še nimate dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpisujete.

Dodatne predmete lahko opravljate zgolj, če ste že študent dodiplomskega študija na naši fakulteti. Za opravljanje dodatnih predmetov morate po predpisanem postopku vložiti prošnjo na Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje. Predmete, ki vam jih je dovoljeno opravljati, plačate v skladu z veljavnim cenikom FF.

V primeru, da izgubite svoje uporabniško ime, vam ga lahko v referatu ponovno izdamo.

Če vas računalnik po vnosu gesla in uporabniškega imena ne spusti naprej, ste verjetno vtipkali napačno geslo (bodite pozorni na velike in male črke gesla). Če ne morete odpraviti težave, prijavite napako na https://id.uni-lj.si -> Prijava napak.

Ko opravite vse, s študijskim programom predpisane obveznosti, vam v referatu avtomatično pripravimo potrdilo o zaključku študija. Potrdilo vam skupaj s potrdilom o opravljenih obveznostih pošljemo po elektronski pošti na uradni elektronski naslov, ki ga imate v času študija na 1. stopnji. Če potrebujete potrdilo o zaključku študija v angleščini, to sporočite v referat, in sicer  po elektronski pošti na naslov: studentski.referat@ff.uni-lj.si.

Status študenta z zaposlitvijo ne preneha. Z zaposlitvijo prenehajo določene pravice, vezane na študentski status (npr. subvencionirana prehrana, prevoz, bivanje v študentskem domu itd.).