Storitve

V prostorih oddelčnih knjižnic Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete (OHK FF) lahko obiskovalci dobite osnovne informacije o knjižničnem gradivu in informacijskih virih ter brezplačno uporabljate knjižnično gradivo v čitalnici.

Če pa si želite:

 • izposoditi gradivo na dom,
 • rezervirati gradivo,
 • dostopati do elektronskih informacijskih virov z oddaljenim dostopom,
 • naročati gradivo preko medknjižnične izposoje,

se v našo knjižnico včlanite.

Višina članarine za vse vrste članstva je določena v veljavnem ceniku storitev OHK FF.

Študenti Univerze v Ljubljani (UL) in študenti na mednarodni izmenjavi na UL ob vpisu v knjižnico članarine ne plačate, morate pa opraviti t. i. evidenčni vpis.

Plačila članarine ste oproščeni: 

 • člani od 16. do 18. leta starosti, 
 • brezposelne osebe (svoj status dokažete s potrdilom območne enote Zavoda RS za zaposlovanje, ki ni starejše od enega meseca),
 • člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 
 • zaposleni na FF in upokojenci FF, 
 • zaposleni na UL in drugih znanstvenih ustanovah po načelu vzajemnosti.

Članstvo je potrebno ob poteku obnoviti. Člane, ki niste bili aktivni več kot eno leto, po Zakonu o knjižničarstvu (ZKnj-1) brišemo iz evidence članov. Potreben je ponoven vpis.

V knjižnice OHK FF se lahko včlanite preko spleta, osebno ali preko e-pošte.

Spletni vpis preko COBISS+

V OHK FF se preko spletnega vpisa lahko vpišete samo študenti UL s statusom, ki se prvič vpisujete v knjižnice OHK FF. Prijavite se z digitalno študentsko identiteto. Študenti dvopredmetnih študijskih smeri se vpišete samo v eni oddelčni knjižnici.

Vodič za spletni vpis

Obnovitev članstva je možna le z osebnim obiskom ali preko e-pošte.

Vpis in obnovitev članstva z obiskom v knjižnici

Vpis ali podaljšanje članstva lahko uredite od ponedeljka do petka v času uradnih ur knjižnic. Potrebujete:

 • veljaven osebni dokument, ki vsebuje podatek o stalnem bivališču (vsi člani),
 • potrdilo o vpisu/študentsko izkaznico (študenti),
 • dokazilo o zaposlitvi na UL (zaposleni na UL),
 • dijaško izkaznico (dijaki),
 • potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da ste prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb, ki ni starejše od enega meseca (brezposelni).

Ob vpisu:

Tuje fizične osebe brez stalnega bivališča v Sloveniji, ki niste študenti ali zaposleni na UL, se vpišete v spremstvu poroka. 

Mladoletne osebe od 16. leta dalje se vpišete v spremstvu starša ali skrbnika, ki podpiše pristopno izjavo.

Pravne osebe za vpis predložite izpolnjeno pristopno izjavo za pravne osebe. Računovodstvo FF izstavi račun za poravnavo članarine na TRR. Potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov izbrane oddelčne knjižnice. Na podlagi prejetega potrdila knjižnica zaključi postopek vpisa in vam omogoči dostop do storitev OHK FF. Pravne osebe, ki imate lastno knjižnico, si gradivo izposojate preko medknjižnične izposoje.  

Vpis in obnovitev članstva preko e-pošte

Na e-naslov oddelčne knjižnice, v kateri želite urediti članstvo, pošljete:

 • sken ali fotografijo izpolnjene in podpisane pristopne izjave (vsi člani ob prvem vpisu),
 • sken ali fotografijo osebnega dokumenta, ki vsebuje tudi naslov stalnega bivališča (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list) (vsi člani),
 • izjavo: Izjavljam, da dovoljujem uporabo priložene kopije osebnega dokumenta za namen urejanja članstva v knjižnicah OHK FF (vsi člani),
 • potrdilo o vpisu/študentsko izkaznico (študenti),
 • dokazilo o zaposlitvi na UL (zaposleni na UL),
 • dijaško izkaznico (dijaki),
 • potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da ste prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb, ki ni starejše od enega meseca (brezposelni),
 • podatek o želenem trajanju članstva, ki ga izberete na podlagi cenika knjižničnih storitev,
 • e-naslov, na katerega želite prejeti račun za spletno poravnavo članarine (vsi člani, ki ste dolžni poravnati članarino).

Na podlagi poslane dokumentacije vam računovodstvo FF izstavi račun za poravnavo članarine na TRR.

 • Potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov izbrane knjižnice.
 • Na podlagi prejetega potrdila knjižnica zaključi postopek vpisa in vam omogoči dostop do storitev OHK FF.

Člansko Izkaznico OHK FF prejmete ob prvem obisku (razen študenti UL, ki uporabljate študentsko izkaznico).

Tuje fizične osebe brez stalnega bivališča v Sloveniji, ki niste študenti ali zaposleni UL, poleg svojih posredujete tudi podatke o poroku skupaj s skenom ali fotografijo osebnega dokumenta.

Mladoletnim osebam od 16. leta dalje pristopno izjavo podpiše starš ali skrbnik, ki mora prav tako posredovati sken ali fotografijo osebnega dokumenta.

Pravne osebe za vpis pošljete izpolnjeno pristopno izjavo za pravne osebe na e-naslov izbrane oddelčne knjižnice. Pravne osebe, ki imate lastno knjižnico, si gradivo izposojate preko medknjižnične izposoje.  

Iskanje gradiva: V nekaterih oddelčnih knjižnicah je gradivo postavljeno v prostem pristopu in ga lahko sami poiščete, bibliotekar pa vam ga izposodi. V ostalih knjižnicah izposojevalcu predložite podatke o gradivu in signaturo (oznako lokacije gradiva), ki jih poiščete v katalogu:

 • v računalniškem katalogu v sistemu COBISS+ (vse gradivo, ki so ga knjižnice pridobile po letu 1993, večinoma tudi starejše gradivo),  
 • v klasičnih listkovnih katalogih.

Kako poiščemo signaturo? 

Na podlagi izpisane signature vam gradivo prinesemo takoj. Na gradivo, ki se nahaja v dislociranem depoju (signaturna oznaka SKL), je potrebno počakati nekaj dni.

Izposojevalni roki za posamezne vrste gradiva so določeni v vsaki oddelčni knjižnici posebej. Za večino knjig je izposojevalni rok 1 mesec. Knjižnica določi tudi, katero gradivo se ne izposoja na dom (npr. revije, priročno gradivo, diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije, dragoceno in arhivsko gradivo). 

Izkaznica: Gradivo si izposojate s knjižnično izkaznico (študenti Univerze v Ljubljani s študentsko izkaznico), ki ni prenosljiva na druge osebe in jo morate predložiti ob vsakokratnem obisku knjižnice. Bibliotekar ima pravico, da po lastni presoji zahteva dokazilo osebne istovetnosti od vsakega obiskovalca. Če gradivo v vašem imenu prevzame druga oseba, je potrebno predložiti izpolnjeno pooblastilo.    

Pošiljanje po pošti: Gradivo vam lahko knjižnica po dogovoru pošlje tudi po pošti. Cena pošiljanja je odvisna od teže pošiljke, in sicer do 1 kg znaša 3 EUR, od 1 do 2 kg 4 EUR, nad 2 kg pa 5 EUR. Gradivo naročite tako, da na e-naslov oddelčne knjižnice, iz katere si želite izposoditi gradivo, sporočite točne podatke o gradivu in signaturo (najbolje URL povezave na zapise v sistemu COBISS+) ter natančno navedete svoj poštni naslov.

Podaljševanje: Rok izposoje lahko podaljšate osebno, po telefonu, po e-pošti ali preko spletnega servisa Moje knjižnice v COBISS+. Podaljšanje ni mogoče, če je gradivo rezervirano ali če imate v knjižnici neporavnane terjatve. Pri podaljševanju preko spletnega servisa Moje knjižnice v COBISS+ je število podaljšav omejeno.

Vračanje: Gradivo vrnete osebno v oddelčno knjižnico, izven uradnih ur pa v skupne knjižne nabiralnike OHK FF (v avli FF na Aškerčevi in na Zavetiški). Po dogovoru lahko gradivo pošljete v oddelčno knjižnico s priporočeno pošto in ustrezno zaščito (podložena kuverta). Pri tem nujno natančno navedete knjižnico, v katero vračate gradivo, na kuverto oz. paket pa napišete naslov pošiljatelja.

Primer:
Filozofska fakulteta
Knjižnica Oddelka za sociologijo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

Izpis zgodovine transakcij z gradivom pri članu: Za dokazilo o aktivnem članstvu v knjižnici vam knjižnica pripravi izpis na podlagi izpolnjene vloge za izpis transakcij pri članu.

Zamudnine in dolgovi: Pri prekoračitvi izposojevalnega roka vam knjižnica zaračuna zamudnino po veljavnem ceniku. Po vsaj petih delovnih dneh zamude vam začne pošiljati opomine. Dolgove je mogoče poravnati gotovinsko v oddelčnih knjižnicah, po vnaprejšnjem dogovoru z oddelčno knjižnico pa tudi brezgotovinsko preko spleta.

Prosto in izposojeno gradivo si lahko rezervirate preko spletnega servisa Moje knjižnice v COBISS+, osebno, po telefonu ali po e-pošti. 

Za rezervacijo morate imeti v nastavitvah storitve Moje knjižnice vpisane veljavne podatke za obveščanje preko e-pošte in aktivirano nastavitev e-obveščanja.

 • Rezervirati je mogoče vse vrste gradiva, ki ga knjižnice izposojajo na dom.
 • Rezervacija ni mogoča za čitalniško, arhivsko in drugo gradivo z omejeno dostopnostjo.
 • O pripravljenem gradivu vas knjižnica obvesti po e-pošti.
 • Rezervirano gradivo morate prevzeti v 3 delovnih dneh od prejema obvestila v oddelčni knjižnici, kjer ste ga rezervirali.
 • Rezervacijo gradiva lahko prekličete.
 • Neprevzeto gradivo se zaračuna po veljavnem ceniku OHK FF.
 • Največje možno število rezervacij in največje možno število članov v čakalni vrsti sta določeni v vsaki oddelčni knjižnici posebej.
 • Gradiva ne morete rezervirati v naslednjih primerih: ko imate neporavnane terjatve, ko ste v oddelčni knjižnici dosegli največje možno število rezervacij, ko imate to gradivo (v isti oddelčni knjižnici) že izposojeno ali rezervirano, ko je v čakalni vrsti pred vami že največje možno število članov.

POSEBNOSTI

 • pri rezervaciji naslovov v več delih je potrebno izbrati ustrezen del, ta je zapisan za signaturo, npr.:
  • Campus talk : effective communication beyond the classroom, 2021, 2. del: OHK – Germanistika 802.0-07 DUSHKU S. Campus/2)
  • Trate vaše in naše mladosti : zgodba o mladinskem in rock klubu; 2. del (knjiga v 2 delih, knjižnica ima več izvodov 2. dela): OHK – Etnologija in kult. antropol. A.9 9380 MURŠIČ R. Trate vaše/2 3
 • pri rezervaciji naslovov gradiva, ki mu pripada tudi CD ipd., je potrebna previdnost pri izbiri ustreznega dela gradiva (oznaka CD pomeni, da boste rezervirali CD), npr.: English intonation : an introduction: OHK – Germanistika CD 802.0-4 WELLS J. C. English/CD

Navodila za uporabo spletnega servisa Moje knjižnice v COBISS+ (v pripravi).

Po vnaprejšnjem dogovoru z oddelčno knjižnico lahko rezervirano gradivo prevzamete tudi v izposojno-informacijski službi OHK FF (pisarna 37 v pritličju FF) ob ponedeljkih od 15. do 18. ure. Neprevzeto gradivo knjižnica zaračuna po veljavnem ceniku.

Čitalniška mesta oddelčnih knjižnic lahko uporabljate v času uradnih ur, skupno čitalnico FF (klet, soba 015) pa od ponedeljka do sobote med 7.00 in 21.30. V času izpitnih obdobij je na voljo tudi dodatna čitalnica (3. nadstropje, soba 325) od ponedeljka do četrtka med 7.00 in 21.30, ob petkih pa med 7.00 in 13.30. Oglejte si dostopnost čitalniških mest.

Vsaka oddelčna knjižnica določi, katero čitalniško gradivo si izposojate izključno v oddelčno čitalnico in katero gradivo vračate izključno osebno v matično knjižnico. Čitalniško gradivo morate vrniti še isti dan v matično knjižnico do konca uradnih ur ali v knjižne nabiralnike pred zaprtjem skupne čitalnice.

V oddelčnih čitalnicah so na voljo računalniki z dostopom do interneta in do elektronskih virov.

Če oddelčnih knjižnic ne uspete obiskati med uradnimi urami, lahko gradivo naročite in v času odprtosti fakultete prevzamete v paketnikih OHK FF:

 • na Zavetiški v pritličju ob kavomatu je 1 predal za etnološko in za arheološko knjižnico,
 • na Aškerčevi pri glavnem vhodu je 12 predalov za vse ostale oddelčne knjižnice. 

Prosto gradivo naročite preko COBISS+ ali mCOBISS*.

* Trenutno se pojavi možnost rezervacije za prevzem iz paketnika, če iščete v:

 • FFLJ - FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana – vsi oddelki ali
 • VSE KNJIŽNICE

Pogoji: 

 • urejeno članstvo
 • V uporabniškem profilu Moj COBISS mora biti nujno vpisana telefonska številka za SMS-obveščanje. Če je ni, to uredite v svojem profilu Moj COBISS ali v knjižnici. 
Primer ureditve v COBISSu

 

Gradivo čaka na prevzem v paketniku 2 dni (48 ur) od trenutka vložitve in pošiljanja sporočila. Čakanja gradiva v paketniku ni mogoče podaljšati.

Rok izposoje prične teči ob prevzemu gradiva iz paketnika.

Roke za vračilo gradiva preverite v aplikaciji mCOBISS ali v svojem profilu Moj COBISS na spletu.

Storitev je brezplačna, neprevzem gradiva se zaračuna po veljavnem ceniku.

Če so vsi paketniki zasedeni, naročilo za prevzem iz paketnika ni mogoče oz. je mogoče takoj, ko je na voljo prost predal.

Če boste opravili več različnih naročil z nekaj časovne razlike ali iz več oddelčnih knjižnic, vas bo gradivo čakalo v različnih predalih.

Gradiva s signaturno oznako SKL ni mogoče rezervirati.

Gradiva večjega formata ni mogoče prevzeti v paketniku.

Največje možno število naročil je določeno v vsaki oddelčni knjižnici posebej.

Paketniki niso namenjeni vračilu gradiva. Vrnete ga lahko v oddelčne knjižnice ali knjižne nabiralnike.

Kako prevzamete gradivo?

Ko je gradivo dostavljeno v paketnik, ste o tem obveščeni na mobilni telefon preko SMS-sporočila. V sporočilu je navedeno, v katerem predalu vas čaka gradivo (npr. A1, B2, C3 …).

Na lokaciji lahko naročeno gradivo iz paketnika prevzamete na dva načina, in sicer:

Brez mobilne aplikacije Direct4.me: 

Ko pridete po gradivo, pred paketnikom odprete SMS-sporočilo, v katerem je povezava na spletno stran, ki vas vodi skozi cel proces.

Z mobilno aplikacijo Direct4.me:

Možna je namestitev brezplačne aplikacije Direct4.me, kjer lahko ob prejetem obvestilu paketnik odklenete le s klikom na znak ključavnice in sledite navodilom.

Ko prevzamete naročeno gradivo, morate vrata paketnika zapreti.

Navodila za prevzem gradiva so tudi na paketniku.

Gradivo, ki v 48 urah ne bo prevzeto, bo vrnjeno v knjižnico. Neprevzem gradiva se zaračuna po veljavnem ceniku.

Izven uradnih ur knjižnic lahko vrnete gradivo v skupne knjižne nabiralnike OHK FF (avla v pritličju fakultete) od ponedeljka do sobote od 6. do 22. ure. Gradivo knjižnic Oddelka za arheologijo in Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo lahko vrnete tudi v knjižna nabiralnika na Zavetiški 5 od ponedeljka do sobote od 7. do 22. ure.

Gradivo, ki ga ni v zbirkah OHK FF, lahko naročite iz drugih slovenskih ali tujih knjižnic preko medknjižnične izposoje. Storitev je plačljiva.