Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Oddelek za filozofijo

Ciklus »Filozofija in jezik«

Ciklus »Filozofija in jezik«

Oddelek za filozofijo

Razprave o filozofiji in jeziku vključujejo široko paleto raziskovanj mnogoterih razmerij med jezikom in realnostjo, mišljenjem, subjektom, resnico, bitjo in drugimi temeljnimi pojmi, ki jim lahko sledimo od antike do današnjega časa. V dvajsetem stoletju je stopil v ospredje »obrat k jeziku«, povezan z Wittgensteinovim imenom in njegovima »dvema začetkoma« ter številnimi nadaljevanji v različnih smereh, na meji med filozofskim, mitičnim in poetičnim jezikom, poglabljanjem v antropologijo jezika, soočanjem z azijsko filozofsko mislijo, razširitvam v filozofijo vsakdanjega jezika in refleksijo o pomenu filozofije in filologije za humanistiko kot tako.

Predavanja ciklusa »Filozofija in jezik« bodo organizirana v letnem semestru študijskega leta 2022/2023 v MODRI SOBI v 5. nadstropju FF po naslednjem razporedu:

Sreda, 22. 2., od 18.00 do 19.30:
Borut Cerkovnik, Wittgensteinova filozofija jezika I: Logično-filozofski traktat

Sreda, 1. 3., od 18.00 do 19.30:
Nina Petek, Gostobesedne tišine: Bhartharijeva filozofija jezika

Sreda, 15. 3., od 18.00 do 19.30:
Borut Ošlaj, Antropologija jezika

Sreda, 22. 3., od 18.00 do 19.30:
Blaž Zabel, Filologija in njen pomen za humanistiko v post-globalnem času

Sreda, 29. 3., od 18.00 do 19.30:
Eva D. Bahovec, Benvenistova teorija izjavljanja in Foucaultova filozofija jezika

Sreda, 12. 4., od 18.00 do 19.30:
Borut Cerkovnik, Wittgensteinova filozofija jezika II: Philosophische Untersuchungen

Sreda, 19. 4., od 18.00 do 19.30:
Franci Zore, Filozofski, pesniški in mitični jezik v antiki

Torek, 30. 5., od 18.00 do 19.30:
Dean Komel, Jezik in govor v Biti in času

Četrtek, 1. 6., od 17.00 do 20.30:
Zaključni doktorski seminar »Filozofija in jezik«