Razpisi

Razpisi za mobilnost študentov in profesorjev

Splošni razpisi

Univerza v Ljubljani se je vključila v konzorcij 19 univerz Venice International University (VIU), s sedežem v Benetkah.

VIU ponuja možnosti za izmenjavo študentom vseh stopenj in smeri kot tudi različne programe poletnih šol, intenzivne tematske seminarje za študente druge in tretje stopnje, mednarodno akademijo za doktorske študente, pripravništvo v podjetjih v Italiji oz. na članicah univerz VIU.

Več informacij na strani Univerze v Ljubljani

 

Razpisi za študente

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani razpisuje 4 mesta za udeležbo na tradicionalni mednarodni Poletni šoli Bovec, ki bo potekala od 17. do 31. julija 2022. Poletne šole Bovec se, poleg Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, vsako leto udeležujejo študentke in študenti z Univerze v Celovcu, Univerze v Trstu, Univerze v Vidmu, Univerze na Primorskem, Univerze na Reki in Univerze v Osijeku.

V okviru Poletne šole Bovec v dopoldanskem času potekajo jezikovni tečaji slovenskega, nemškega, hrvaškega, italijanskega in furlanskega jezika, v popoldanskem času pa se odvijajo tematske delavnice. Tema poletne šole bo nadaljevanje lanskoletne teme: »Geteilte Erinnerung - Erinnerungskulturen / Deljeni spomin – kulture spominjanja/ Memoria (con)divisa – Culture della memoria / Memorie (con)dividude – Culturis de memorie/ Podijeljeno sjećanje – kulture sjećanja«.

Poletna šola je namenjena študentkam in študentom FF UL. V primeru, da bo prijavljenih več kandidatk oz. kandidatov kot je razpisanih mest, bodo kandidatke oz. kandidati izbrani na podlagi študijske uspešnosti in letnika študija - prednost bodo imeli študentke oz. študenti višjih letnikov in študentke in študenti podiplomskega študija. Na razpis se lahko prijavijo kandidatke oz. kandidati s statusom študenta, ki so v tekočem študijskem letu opravili vsaj 8 KT obveznosti in imajo predznanje jezika na začetni stopnji, za jezik na katerega se prijavljajo (razen za furlanščino).

Izbrane kandidatke oz. kandidati morajo prispevati 110,00 € pristopnih stroškov. Ostale aktivnosti na poletni šoli so brezplačne in vključujejo bivanje v enoposteljnih sobah s polpenzionom v Hotelu Alp, udeležbo na jezikovnih tečajih ter spremljevalnih dejavnostih (ekskurzijah, ogledih ipd.).

Vse udeleženke in udeleženci bodo morali upoštevati navodila organizatorja glede COVID-10 zaščitnih ukrepov. Morebitni stroški testiranja bodo povrnjeni s strani organizatorja.

Več informacij o Poletni šoli Bovec je na voljo na spletni strani.

Informativni dan bo preko aplikacije ZOOM (Meeting ID: 938 2759 8560) v četrtek 12. 5. 2022 s pričetkom ob 11.30 uri.

Prijavna dokumentacija:

1.           Izpolnjen prijavni obrazec

2.           Motivacijsko pismo

3.           Dokazilo o znanju jezika (razen za furlanščino)

Rok za oddajo prijav je petek 20. maj 2022. Prijavo pošljite na e-naslov: anja.golec@ff.uni-lj.si  

O izboru bodo kandidatke in kandidati obveščeni po e-pošti, predvidoma do 26. maja 2022.

Plakat si lahko ogledate tukaj.

Imaš idejo za raziskovalni projekt? Želiš raziskovati tudi v tujini? Ne odlašaj, prijavi se na ŠIRP!

Študentski individualni raziskovalni projekt omogoča pripravo raziskovalnega projekta in financira 7–30 dnevno mobilnost na eni od univerz zveze EUTOPIA. Izbiraš lahko med Univerzo v Warwicku (Združeno kraljestvo), Univerzo CY Cergy Pariz (Francija), Univerzo Vrije Bruselj (Belgija), Univerzo NOVA Lizbona (Portugalska), Univerzo Ca’ Foscari (Italija), Tehniško univerzo Dresden (Nemčija), Univerzo Pompeu Fabra (Španija), Univerzo v Göteborgu (Švedska) in Univerzo Babeş-Bolyai (Romunija).

Na razpis, ki bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 29. 7. 2022, se lahko prijavijo študentke in študentje prve in druge stopnje, ki jih zanima priprava in izvedba individualnega raziskovalnega projekta skupaj z eno od članic zveze EUTOPIA. Več.

 

Razpisi za profesorje

Trenutno ni odprtih razpisov.