Vodstvo fakultete

Dekanja

prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

E-naslov: Mojca.SchlambergerBrezar@ff.uni-lj.si
Telefon:

01 241 10 05

 

Prodekani

doc. dr. Matej Hriberšek

 

Prodekan za dodiplomski in magistrski študij in informacijski sistem

E-naslov: 

Matej.Hribersek@ff.uni-lj.si

Telefon: 

01 241 10 05

 

 

izr. prof. dr. Sašo Jerše

 

Prodekan za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno delo

E-naslov: 

Saso.Jerse@ff.uni-lj.si

Telefon: 

01 241 10 05

 

 

prof. dr. Mojca Smolej

 

Prodekanja za kakovost in založništvo

E-naslov: 

Mojca.Smolej@ff.uni-lj.si

Telefon: 

01 241 10 05

 

 

izr. prof. dr. Irena Samide

 

Prodekanja za gospodarske zadeve in organizacijo delovanja fakultete ter mednarodno sodelovanje

E-naslov: 

Irena.Samide@ff.uni-lj.si

Telefon: 

01 241 10 05

 

 

Jonathan S. Rebetz

 

Prodekan študent

E-naslov: 

prodekanstudent@ff.uni-lj.si

Telefon: 

01 241 11 82

 

Tajnik fakultete

Tanja Hribar

e-naslov: 

tanja.hribar@ff.uni-lj.sitajnik@ff.uni-lj.si

Telefon: 

01 241 10 03

 

 

Filozofska fakulteta je 2019 praznovala 100 let obstoja

Ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani leta 1919 je bila Filozofska fakulteta njena ustanovna članica. V Zbornični dvorani takratnega Deželnega dvorca je 3. decembra 1919 potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku na novoustanovljeni Univerzi v Ljubljani.